آموزش ابتدایی پایه و پنجم و ششم حسن حکاک
آموزش دروس ابتدایی - مقاله آموزشی - آزمون های انلاین کلاس پنجم - مجموعه سوالات - اخبار -سرگرمي  
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه

سوالات جغرافی پنجم نوبت اول

از اینجا دانلود کنید


برچسب‌ها: سوالات جغرافی پنجم نوبت اول
[ شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:31 ] [ حسن حکاک ]
[ شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:59 ] [ حسن حکاک ]

تمامی کلمات و حروف آن دارای نظمی حیرت آور هستند و تمامی کلمات و حروف آن با عدد ۱۹ رابطه داشته و یا مضربی از عدد ۱۹ میباشند توجه: اعداد قرمز مضرب ۱۹ و کلمات آبی کلمات مورد تحقیق میباشند کلمه الناس دقیقا ۱۹۰ بار(۱۰*۱۹) و سماوات دقیقا ۱۹۰ بار (۱۰*۱۹)و لا اله دقیقا ۳۸ بار (۲*۱۹)و الا الله دقیقا ۱۹ بار در قرآن مبین آمده است یا ملک السماوات و الارض دقیقا ۱۹ بار و  الله لا یهدی القوم دقیقا ۱۹ بار و حافظ ۱۹ بار و  مولا ۱۹ بارو اذا قیل ۱۹ بار و تشکرون ۱۹ بار و ریب (شک) ۱۹ بار و فیها خالدون ۱۹ بار بالله والیوم الاخر ۱۹ بار و الرسل ۱۹ بار و صد عن سبیل الله (باز داشتن از راه خدا) ۱۹ بار و ان الله هو ۱۹ بار وذلك نجزي (اينگونه جزا میدهیم)۱۹ بار و و لهم عذاب اليم ۱۹ بار و منافقين ۱۹ بار و مشرکین در آخر آیات ۱۹ بار و معرض ۱۹ بار و حذر ۱۹ بار من السماء ماء ۱۹ بار  بعيد بدون پسوند ۱۹ بار و و رحمن در ۱۹ سوره و بایاتنا ۵۷ بار (۳ضربدر۱۹)و ان الذين در وسط آیات ۱۹ بارو  فاما ۱۹ بار در اول آیات و فمن ۱۹ بار در اول آیات و  کبیر ۱۹ بار بدون پسوند و  آیات الله ۱۹ بار بدون پسوند وپیشوند و  السوء ۱۹ بار و  الصادقين ۱۹ بار و ان الذين كفروا ۱۹ بار و عند ربهم ۱۹ بار و خير لكم ۱۹ بار و ينصرون ۱۹ بارو عذاب يوم ۱۹ بار و  في الحياة الدنيا ۱۹ بار و تتقون ۱۹ بار و فاسقين ۱۹ بار و حول ۱۹ بار و  مقام ۱۹ بارو نارا ۱۹ بار وق الوا يا ۱۹ بار در اول آيات و  للمومنین ۱۹ بارو  تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ۱۹ بارو یعقلون ۱۹ بار آخر آیات  ولمومنات ۱۹ بار و لغفور ۱۹ باربا هر پیشوندی و لم یکن ۱۹ بار و آخر بدون پسوند ۱۹ بار و قالوا انا ۱۹ بار و          ابصار ۳۸ بار (۲*۱۹) وان الله لا ۳۸ بار (۲*۱۹)و وجوه ۳۸ بار (۲*۱۹) و وکذلك ۳۸ بار (۲*۱۹) و ايديهم ۳۸ بار (۲*۱۹) و             شاء الله ۳۸ بار (۲*۱۹) و                                اقرب با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بار و  لمومنات ۱۹ بار و ولکم ۱۹ بار و  امثال ۱۹ بارو بعید بدون پسوند ۱۹ بار و قوة ۱۹ بار و اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و الذكر بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و  ضل بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و  ترجعون بدون پسوند ۱۹ بار و  بطور کلی تمامی کلمات ۱۹ بار یامضربی از۱۹ بار ذكر شده اند و یا با ۱۹ رابطه مستقیمی دارند. محقق و نويسنده:سيروس مجللي

مطالب ۱    عالم ۹۱ بار در ۳۸ سوره و   غفور ۹۱ بار در ۳۸ سوره و   الله غفور ۳۱ بار در ۱۹ سوره و   حکیم بدون پسوند و پیشوند ۳۹ بار در ۱۹ سوره و   توکل با هر پسوند وپیشوندی ۴۴ بار در ۳۸ آیه و   طیبات ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   تعملون ۸۳ بار در ۳۸ سوره   شهادة ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   فوز ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   کریم ۲۷ بار در ۱۹ سوره و   لا اله الا هو ۳۰ بار در ۱۹ سوره و   الله ان الله ۳۳ بار در ۱۹ سوره و   مسجد بدون پسوند ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   اصبر بدون پسوند ۱۹ بار و   احد آخر ایات ۶بار + احدا آخر آیات ۱۳ بار جمعا ۱۹ بار و   احد بدون پسوند وپیشوند ۳۰ بار در ۱۹ سوره و   مجرمین آخر آیات ۲۵ بار در ۱۹ سوره و   لمجرم ۳۸ بار و   اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و   المبین ۲۲ بار در ۱۹ سوره و یحیی بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و   سبیل بدون پسوند ۱۱۶ بار در ۳۸ سوره و   بکل شيء ۲۵بار ىر ۱۹ سوره و   يومئذ ۷۰ بار در ۳۸ سوره و   ربنا ۱۱۱ بار در ۳۸ سوره و   یوحی ۱۹ بار و   السماوات ۱۸۶ بار در ۵۷ سوره (۳*۱۹) و   سلطان بدون پسوند ۲۴ بار در ۱۹ سوره و   من دونه بدون پسوند ۳۸ بار و   ان الله علی ۱۹ بار و   کتب بدون پسوند و پیشوند در وسط آیات ۱۹ بار و   حمیم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   ظاهر با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بار و   بطور کلی تمامی کلمات ۱۹ بار یا مضربی   از۱۹ بار ذكر شده اند و یا با ۱۹ رابطه مستقیمی دارند.                                                                       

ادامه مطالب

  قرآن بدون پسوند ۵۸ بار و در ۵۷ آيه   اعبدوا با پسوند الله و رب ۱۹ بار و   الکافرون ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره آمده و   کل نفس ۱۹ بار در وسط آیات و   اصلح ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   تاب ۲۱ بار در ۱۹ آیه و   موت بدون پیشوند با هر پسوندی ۱۹ بار و   اذن الله ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   مصدق ۲۱ بار در ۱۹ آیه و   ادخلوا ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   بعضکم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   انذر وسط آیات ۱۹ بار و   الفلک ۲۳ بار در ۱۹ سوره و   لایمان بدون پسوند ۱۹ بار و   اخرج ۱۹ بار وسط آیات و   خاسر ۳۳ بار در ۱۹ سوره و   العلیم در آخر آیات ۲۶ بار در ۱۹ سوره و

الذين 1000 الذين ( كساني كه ) الذين   دقيقا ۱۰۰۰ بار ذكر شده كه تنها در ۳۸ سوره نيامده كه ۳۸ مضربي از ۱۹ ميباشد و در ۷۶ سوره ديده ميشود كه بازهم ۷۶ مضربي از ۱۹ است سوره هايي كه كلمه "الذين" در آن سوره ها نيامده ۳۸ سوره زير هستند 50-54-55-56-69-71-72-75-76-77-78-79-80-81- 82-86-87-88-91-92-93-94-96-97-99-100-101- 102-103-104-105-106-10-108-109-110-111- 112-113-114

نظر الذين الذين اول آيات ۷۶ بار ذكر شده   وقال الذين اول ايات ۱۹بارذكر شده   ان الذين ۱۹ باردر وسط  آيات ذكر شده   ان الذين كفروا ۱۹ بار ذكر شده   اولئك الذين ۱۹ بار ذكر شده                                                                                                                                      محقق:سيروس مجللي                                                                                                                                      رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله   اولین آیه قرآن مبین بسم الله الرحمن الرحیم و آخرین آیه    من الجنة والناس میباشد اگر ارزش ابجد حروف را    بدنبال هم بنویسیم مضربی از ۶۶   (میدانید که ۶۶ ابجد الله است)میباشد   ۲۶۰۴۰۱۳۰۳۰۵۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۴۰۵۰۱۳۰۳۵۰۵۶۱۳۰۵۰۱۶۰   که عدد فوق مضربی از ۶۶ میباشد  

نظر اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین همانگونه که میدانید کلام آسمانی با "بسم الله الرحمن الرحیم" آغاز و با کلمه "الناس" پایان می یابد.بسم الله الرحمن الرحیم ۱۱۴ بار  در کل قرآن دیده میشود و کلمه الناس ۱۹۰ بار در این کتاب مقدس ذکر گردیده که هر دو مضربی از ۱۹ میباشند در ضمن پس از کسر کلمه الناس کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن دیده میشود که باز هم مضربی از ۱۹ میباشد   کلمات کلیدی:بسم الله , الناس,ناس

احد   احد اخر ايات=۶+احدا اخر ايات =۱۳ جمعا ۱۹ بار رديف آيه سوره ۱ ۱۹-احدا ۱۸ ۲ ۲۲-احدا ۱۸ ۳ ۲۶-احدا ۱۸ ۴ ۳۸-احدا ۱۸ ۵ ۴۲-احدا ۱۸ ۶ ۴۷- احدا ۱۸ ۷ ۴۹-احدا ۱۸ ۸ ۱۱۰-احدا ۱۸ ۹ ۲-احدا ۷۲ ۱۰ ۷-احدا ۷۲ ۱۱ ۱۸-احدا ۷۲ ۱۲ ۲۰-احدا ۷۲ ۱۳ ۲۶-احدا ۷۲ ۱۴ ۲۵-احد ۸۹ ۱۵ ۲۶-احد ۸۹ ۱۶ ۵-احد ۹۰ ۱۷ ۷-احد ۹۰ ۱۸ ۱-احد ۱۱۲ ۱۹ ۴-احد ۱۱۲

کلمه ((آیات)) - قل الله - ذلك نجزي ایات کلمه آیات ۲۹۵ بار در قرآن مبین دیده میشود که با پسوند و پیشوند مختلف ذكر شده كه مضرب ۱۹ ميباشند کلمه بایاتنا ۵۷بارذكر شده که مضربی است از ۱۹  آیات الله بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار ذکر شده آیاته ۳۸ بار ذکر شده (۳۷بار آیاته+۱بار آیاتها) لايات بدون پسوند و پیشوند ۲۹ بار در ۱۹ سوره دیده میشود   با کسر الایات لقوم( آیات لقوم)با هر پسوند و پیشوندی ۱۹      بار دیده میشود   آيات بدون پيشوند  ۱۳۳ بار ۱۳۱ بار بدون پسوندوپیشوند۲بار وآياته ۷=۱۳۳:۱۹   قل الله ۱۸ بار ـ قل هو الله ۱ بار جمعا ۱۹ بار ذكر شده    ذلك نجزي ۱۹ بار ذكر شده محقق : سیروس مجللی  فروردین ۱۳۸۹ کلمات کلیدی: آیات ,بایاتنا ,آیاته


برچسب‌ها: ارتباط عجیب آیات قرآن با عدد19
[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:9 ] [ حسن حکاک ]

برای دیدن ماکت خط استوا و مدارها

اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: ماکت خط استوا و مدارها
[ چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:44 ] [ حسن حکاک ]
این آزمون براساس کتب چهارم و پنجم ابتدایی طراحی شده است.


1- ازمهمترین صفات دانشمندان...............

  الف)  کنجکاوی وجستجوگری است.                  ب) خوب نگاه کردن ودقت است.

  ج) خوب نگاه کردن ,جستجووتفکراست.           * د) کنجکاوی,تفکروآزمایش است.

2- درکدامیک نمی توان انرژی راذخیره کرد؟

  الف) فنر                   *  ب) پنکه                    ج) بادکنک                 د)  کش

3- وقتی مقداری سبزی را درکیسه ی نایلون قرار می دهیم بعد از مدتی قطرات آب درسطح داخلی کیسه جمع می شوداین امر مربوط به کدام عمل است؟

*  الف) تقطیر                   ب)   تبخیر                    ج)  تصعید                 د) میعان

4- - ذره های سازنده کدام یک از مواد زیر مولکول است؟

  الف: اکسیژن                ب: نقره                     * ج: آهن                 د: طلا

5- چه وقت جسمی سیاه دیده می شود؟

  الف) وقتی که رنگ سیاه راجذمی کند.           * ب) وقتی که تمام رنگ هارا جذب می کند.

  ج) وقتی که تمام رنگ ها رامنعکس کند.            د) وقتی که رنگ سیاه رامنعکس کند.

6- درکدامیک ازموارد زیرتغییرحالتی رخ نمی دهد؟

  الف)  ذوب                    ب)    انجماد                    ج) تبخیر           *  د) انبساط

7- - یک ترکیب از سه عنصر تشکیل شده است هر مولکول این ترکیب چند نوع اتم دارد؟

  * الف: 3             ب: 6                       ج: 9                                 د: 12

8- دو جسم یکدیگر را درصورتی جذب می کنند که ...........

   الف) هردو بار مثبت داشته باشند.                         ب) هردو بار منفی داشته باشند.

 *ج) بارهای مخالف داشته باشند.                           د) بارهای موا فق داشته باشند.

9- عاملی که موجب تغییر شیمیایی نمی شود کدام است؟

*الف)  وزن                 ب)  گرما                     ج) رطوبت                    د)  نور

10- کدامیک از ماشین های زیر درتغییر جهت نیرو به کار می رود؟

  الف)  بیل            *    ب) قرقره                     ج)  کلنگ                   د) قیچی

11- کدامیک از موارد زیر انقباض وانبساط پیدا نمی کند؟

  الف) سیمهای برق                   ب)  ریلهای راه آهن        * ج)  نور            د) هوا

12- چرابرگهای بیشترگیاهانی که درصحراهای گرم وخشک میرویند به خارتبدیل شده اند؟

      الف)  توسط جانوران علفخوار خورده نشوند              ب)  به علت نداشتن آوند

   *ج)  کمترعرق کنندوگیاه آب کمتری از دست بدهد         د)  به خاطرشرایط سخت صحرا

13- درکدامیک ازگزینه های زیرهم تغییر شیمیایی وهم تغییر فیزیکی صورت گرفته است؟

           الف)  تشکیل سنگهای آذرین                            *  ب) خیس کردن کاغذ

             ج) خردکردن سبزی                                     د)  فرسایش خاک دراثرباران

14- چرا وقتی به بالای کوه صعود می کنیم کفشمان برای پایمان تنگ می شود؟

    * الف)  چون بدنمان باد می کند                    ب) چون کفشمان کوچک می شود

          ج) فشار هوای بالای کوه زیاد است            د)  چون عرق می کنیم

15- ازلوله ای آب می گذرد درکدام حالت قطرات آب بیشتری بربدنه لوله ظاهرخواهد شد؟

           الف)   آب لوله سرد وهوای بیرون هم سرد باشد.

             ب) آب درون لوله گرم وهوای بیرون هم گرم باشد.

             ج)  آب درون لوله گرم وهوای بیرون سرد باشد.

         *     د)آب درون لوله سرد وهوای بیرون گرم باشد.

16- عمل غذا سازی(فتو سنتز)درگیاهان مربوط به کدامیک از تبدیل انرژیهاست؟

      الف) ا نرژی نوری به گرمایی            *      ب) ا نرژی نوری به شیمیایی

       ج) ا نرژی گرمایی به نور                         د) ا نرژی شیمیایی به گرمایی

17- کدامیک از خصوصیات آینه های تخت نیست ؟

     الف)  تصویرمانندخود جسم است               ب) اندازه وشکل جسم باتصویرمطابقت دارد

     ج) برگردان جانبی دارد         *   د) فاصله ی جسم تاآینه برابربافاصله ی جسم تاتصویراست

18- کدامیک ازمواردزیر ازخاصیت های محلول مایع نیست؟

            الف)  ماده ی حل شده بطوریکنواخت درمحلول پرا کنده می شود.

            ب) محلول زلال وشفاف است.

            ج) ماده ی حل شده رابه کمک صافی های معمولی نمی توان ازحلال جدا کرد.

         *  د) موادمحلول را از ظاهر آنها می توان تشخیص داد.

19- کدام ویژگی چشم به وسعت دید آن کمک می کند؟

  *  الف)  کروی بودن چشم                                             ب) برآمده بودن قرنیه

       ج) وجود لایه های شفاف                                           د)   عدسی بودن آن

20- کدامیک می تواند درخلاء (خالی از هوا) عبورکند؟

       الف)  صوت                    ب)  گرما             *   ج)  نور              د)هرسه مورد

21- کدامیک از در رفتن استخوانها جلوگیری می کند؟

       الف) غضروف            *   ب) مفصل                  ج) رباط                د) زردپی

22- کدام جمله ا زنظرعلمی صحیح است؟

    *   الف)  اتم ماده ی مرکب نداریم                                 ب) اتم ماده ی ساده نداریم

         ج) مولکول ماده ی مرکب نداریم                               د) مولکول ماده ی ساده نداریم

23- کدام زنجیره ی غذایی درست نیست؟

     الف) انسان       مرغ       گندم                     ب) گرگ      گوسفند      علف

  *ج)  عقاب      گربه        موش                       د) نهنگ       ماهی      جلبک

24- عدسی درچشم چگونه تصویر اجسام را روی پرده ی حساس چشم ایجاد می کند؟

       الف)  مستقیم وکوچکتر                                       ب) مستقیم وبزرگتر

          ج) معکوس وبزرگتر                                 *    د) معکوس وکوچکتر    

 25- یورستن ازآزمایش خود چه نتیجه ای گرفت؟

      الف) خاک ها انواع گوناگونی دارند.             ب) نفوذپذیری آب درخاکها ,متفاوت است.

       ج) خاکها مصارف گوناگون دارند.             * د) گیاهان موادمعدنی لازم را ازخاک می گیرند.

26- کدامیک از لامپ ها اگربسوزد هیچکدام روشن نخواهندشد؟

 

 

     الف) لامپ1            ب) لامپ2          ج)لامپ3            د) لامپ 4

27- وقتی برای یک فرضیه ,درموردیک پدیده ی طبیعی ,دلایل محکمی ارائه شود, آنرا می گویند:

      الف )آزمایش            *ب) نظریه               ج) فرضیه             د) جمع آوری اطلاعات

 28- - در کدام یک از مواد زیر میزان جنب و جوش مولکول ها کمتر است؟

 الف: آب                       ب: الکل                 *  ج: آهن                   د: اکسیژن

29- در کدام یک از مواد زیر مولکول ها فقط در سر جای خود می لرزند؟

* الف: مس                ب: هوا                            ج: هیدروژن                     د: آب

30- اساس کار هر دماسنج بر اساس............. مایع درون آن است.

الف: انبساط               ب: انقباض                     ج: ذوب                *   د:  انبساط و انقباض

31- کدام یک از مواد زیر قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند.

  * الف: سرب                      ب: کره                        ج: شیشه                          د: قیر

 32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند، در نقطه ی انجماد به کدام حالت یا حالت ها   می توانند وجود داشته باشند؟

 الف: جامد       ب: مایع         ج: جامد یا مایع                 * د: جامد یا مایع یا هر دو حالت

33- محلول سرکه از کدام نوع است؟

 الف: جامد در مایع        * ب: مایع در مایع                ج: گاز در مایع               د: مایع در جامد

34- کدام زودتر حل می شود؟

             الف: نبات در آب سرد                                    ب: قند در آب گرم   

            * ج: شکر در آب گرم                                     د: نبات در آب گرم

 35-  انرژی موجود در کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟

 الف: یک حبه قند         ب: الکل                   ج: زغال سنگ           * د:  فنر کشیده شده

36- کدام یک از انرژی های زیر به دو نوع جنبشی و پتانسیل وجود دارد؟

 الف: گرمایی             ب: الکتریکی                  *  ج: مکانیکی              د: صوتی

 37- در یک لامپ روشن بیشتر انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟

* الف: گرمایی              ب: الکتریکی                  ج:  نورانی               د:  شیمیایی

 38- در کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر بیشتر می شود؟

الف: سرد شدن هوا از بخار آب                                         ب: افزایش فشار هوا

  ج: کاهش سطح مایع                                                *  د: کاهش جاذبه مولکولی

 39- نقطه جوش آب در چهار شهر مختلف اندازه گیری شده است. ارتفاع کدام شهر از سطح دریا بیشتر است؟

    * الف: شهر 1 با 95 درجه سانتی گراد                           ب: شهر 2 با 96 درجه سانتی گراد

  ج: شهر 3 با 8/98 درجه سانتی گراد                           د: شهر 4 با 100 درجه سانتی گراد

40- کدام یک از موارد زیر از خواص فیزیکی آب نیست؟

 الف: نقطه جوش 100 درجه                                ب: نقطه انجماد صفر درجه

 * ج: کمک به زنگ زدن آهن                                 د: انبساط در صفر درجه

41- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

  الف:آب                       ب: آهن                      *  ج: پلاستیک                   د: اکسیژن

42- چرا چتربازان چتر خود را هنگام پایین آمدن باز می کنند.

  الف: نیروی وزن خود را کم کنند                   ب: نیروی گرانش بیشتر از نیروی تکیه گاه است.

* ج: نیروی اصطکاک هوا با چتر زیاد است.          د: بر نیروی تکیه گاه هوا غلبه کنند

 

43- کدام یک از موارد زیر دلیل ساختن سد نیست؟

  الف: آبیاری زمینهای کشاورزی                        ب: ایجاد انرژی الکتریکی

   * ج: پرورش ماهی                                  د: جلوگیری از به هدر رفتن آب

 44- چه آبی در صنعت و کشاورزی استفاده می شود؟

* الف: آب شیرین     ب: آب شور          ج: همه آبها                  د: آب تصفیه شده

45-جسمی در 2 متری یک آینه ی تخت قرار دارد. جسم را چه اندازه به آینه نزدیک کنیم تا فاصله جسم تا تصویر 160 سانتی متر شود؟

*الف: 120 سانتی متر         ب: یک متر          ج: 80سانتی متر            د: 90 سانتی متر

46- کدامیک از تغییرات زیر گرماده هستند؟

          الف: تبخیر الکل                     ب: پختن شیرینی        

          *ج: انجماد آب                              د: ذوب یخ      

47- انتشار نور به خط مستقیم کدامیک از پدیده های زیر را توجیه نمی کند؟

          الف: خورشید گرفتگی                      *ب: پدید آمدن شب و روز      

          ج:  بازتاب منظم                                       د:  تشکیل سایه 

48- کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی است؟

الف: فاسد شدن غذا                                             ب: سوختن چوب       

*ج: حل شدن شکر در آب                                    د: ترش شدن شیر        

49- اگر شخصی دچار کم خونی باشد کدام مواد غذایی را توصیه می کنید؟

          الف: غذای سرشار از پروتیئن      *ب: غذایی که ویتامین B12 و املاح آهن دارد.  

          ج: غذای سرشار از چربی و مواد قندی     د: غذای حاوی ویتامین D و پروتیئن     

  50- درتغییر فیزیکی ............ تغییر نمی کند.

        *الف: رابطه میان مولکول ها                  ب: اتم های سازنده مولول ها    

          ج: خواص ماده                                        د: نوع مولکول ها 

51- کدام یک از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟

        الف: انحلال پذیری در آب                             ب: قابلیت مفتول شدن   

          ج: جلا پذیری                                         *د:  اکسید شدن خود بخودی    

52- کدام یک از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به خط راست است؟

         الف: دیده شدن نور چراغ قوه                ب: انعکاس نور از روی سطح آب         

          *ج: تشکیل سایه                            د: تشکیل کانون در آینه مقعر     

53-  کدام منبع، اطلاعات بیشتری می تواند از درون زمین به زمین شناسان بدهد؟

          الف: مواد آتش نشان ها             ب: چشمه های آب گرم

          *ج: امواج زلزله                                       د: حفر چاه های عمیق   

54- مهم ترین عامل موثر در هوازدگی فیزیکی ...............

          الف: رشد بلورهای کانی های ثانویه در میان درز و شکاف سنگ ها

          ب: تغییرات فشار بر روی سنگ ها        

          *ج: انجماد آب در داخل درز و شکاف سنگ ها  

          د: تغییرات دمای هوا بر روی سنگ ها    

55- اتم های کدام دسته مواد مثل هم می باشند؟ 

      الف- اکسیژن، ئیدروژن، الکل   ب- آب، آهن، ئیدروژن

       ج- اکسیژن، آب، ئیدروژن        *   د- آهن، گوگرد، اکسیژن

56- کدام گروه چشمه ها ی مصنوعی نور می باشند؟ 

     الف- شمع، چراغ نفتی، ستارگان           *ب- شمع، لامپ نورانی، چراغ نفتی

     ج- شمع، خورشید، ماه            د- ستارگان، ماه، چراغ نفتی

57- کدامیک شبیه عدسی کار می کنند؟ 

     الف- آینه های محدب  ب- آینه تخت  ج- لامپ روشنایی  * د- کوره آفتابی

  58- به دمایی که در آن ماده خالص به حالت جامد و مایع در حال تعادل باشد چه می گویند؟

         الف:نقطه ی انجماد                                 ب: نقطه ذوب

       * ج: نقطه ذوب و انجماد                         د: نقطه اشباع

  59- در کدام مواردزیر هرچه جسم به آن نزدیک تر شود، تصویر از آن دورتر می شود؟

          الف: آینه محدب                              *ب: عدسی محدب     

             ج:  آینه تخت                                                 د: عدسی مقعر

 60- درپنج مولکول آب چند اتم بکار رفته است ؟

  الف) 20                  ب) 10                           *ج) 15                       د) 5

  61- برای خنک کردن آب می توان مقداری یخ در داخل آن قرار داد زیرا ....

الف) یخ برای ذوب شدن از محیط اطراف گرما می گیرد.

ب) یخ می تواند به محیط گرما داده و ذوب شود.

ج) دمای یخ  پایین است و محیط اطراف خود را سرد می کند.

د) یخ به عنوان یک نا خالصی در آب باعث پایین آوردن دما می شود.

 62- کدام یک از عوامل زیر از مقدار آب های جاری کاسته و باعث افزایش آب های فرورو می شود؟

الف) شیب زیاد زمین                                           ب) زیاد بودن مقدار گیاخاک         

  ج )پوشش گیاهی کم                                          د) غیر قابل بودن نفوذ زمین

63-  کدامیک از گزینه های زیر ویژگی چشمه است؟

الف) لایه ی آبداری که بر روی لایه ی نفوذناپذیر تشکیل شده

ب) خارج کردن آب از لایه ی آبدار به وسیله ی پمپ برقی

ج) راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود به سطح زمین

د) پایین تر بودن سطح ایستادگی نسبت به دهانه ی چشمه

64-  گوارش شیمیایی غذا در کدام قسمت دستگاه گوارش کرم خاکی انجام می شود؟

الف) چینه دان            ب) روده                            ج) سنگدان                             د) حلق

65-  در کدام یک از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟

الف) قورباغه ی درختی          ب) اره ماهی              ج) لاک پشت دریایی              د) ماهی قزل آلا

66-  کدام یک از گزینه های زیر مربوط به گیاهان تک لپه است ؟

الف) داشتن مخروط                                                  ب) برگ های سوزنی شکل            

 ج) دستجات آوندی پراکنده در ساقه                               د) اجزا گل 2 یا 5 قسمتی

67-  کدام یک از جانوران زیر با بقیه متفاوت است ؟

الف) میگو                                                                ب) سوسک                

 ج) خرچنگ دراز                                                     د) خرچنگ گرد


برچسب‌ها: آزمون علمی علوم تجربی پنجم ابتدایی
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:57 ] [ حسن حکاک ]


-اگریک شاهنامه متعلق به قرن هفتم هجری باشد اکنون چند سال ازنوشتن آن می گذرد؟

1) 585 سال                   2) 687 سال                   3) 688 سال                   4) 700 سال   

 2- در کدام گزینه علامت و نشانه های به کار رفته صحیح می باشد.

 1) مرد دانا با خود می گوید : « هنگام طواف محمد امین را دیدم.»

 2) دوستانش به او گفتند : « چرا هنگام درس خواندن دقت نمی کنی.

 3) امام خمینی (ره) فرمودند : « امید من به شما دبستانی هاست.»

 4) با خود فکر کردم « چرا من در آینده فردی موفق نباشم؟»

3-در جمله « بنفشه پیام آور بهاران است.» از نظر دستوری بنفشه چیست؟

1) صفت                                          2) مفعول                 3) نهاد                         4) فاعل

4-

5-کدام گزینه در مورد گلستان صحیح تر است؟

1) اسم مرکب                 2) اسم مرکب پیشوندی   3 ) اسم مرکب پسوندی  4) اسم غیر ساده

6- در جمله « کتاب مسعود از کتاب های مرجع نیست.» کلمه مسعود از لحاظ دستوری ……… است.

1) مضاف                        2) صفت                          3) مضاف الیه                             4) موصوف

7-کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

1) سالم                             2) سلاله                      3) تسلیم                       4) مسلمان

8- مفرد کدامیک از جمع های زیر نادرست است؟

           1) سنن: سنت                 2) نوافل : نافله                3) مدرسین : مدرسه             4) مشاهیر: مشهور

9-کدام گزینه مفرد وجمع آن صحیح نیست ؟

1) جریمه: جرایم                     2) اکبر:اکابر                3) عضو:اعضا                       4) جلسه:جلوس

10- بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

(( اینک تورا چه شد کای مرغ خانگی            کوشش نمی کنی، پری نمی زنی ))

          1) دوجمله                              2) سه جمله                     3) چهار جمله                   4) پنج جمله

11-کلمه های متشابه چند گونه هستند ؟

     1) دوگونه                               2) سه گونه                3) چهارگونه                   4) پنج گونه

12- در کدام گزینه مفرد وجمع کلمه صحیح است؟

        1) امور / اوامر               2) شام / شامگاه            3) حق / حقوق          4) کاتب / کتب

13- « وبس » در مصراع « توحید گوی اونه بنی آدم اند وبس » به چه معنی به کار رفته است؟

           1) حتما                     2) کافی                3) یقینا              4) فقط

14- با ید طرح وانسجام سخن بدان گونه باشد که موضوع سخن ----- نمودار گردد.

     1) زیبا                    2) برجسته             3) تلخ               4) شیرین

  

15- چست وچابک دوکلمه ی .  .  .  .  هستند.

         1) متشابه                    2) متضاد                           3) مترادف                     4) هم خانواده

16-معرف ترین کتابی  که داستان هایی از جانوران در آن می خوانیم چه نام دارد؟

      1) هزار ویک شب          2) کلیله ودمنه               3) زاد العارفین                 4) گلستان

17- در لغت نامه کدام یک از کلمه های زیر بعد از سایر کلمه ها می آید؟

       1) انصار                     2) انصاف                          3) انصراف                        4) اصناف

18- بیت زیر کدام گزینه را توصیه می کند؟ 

« نخواهد که بیند خردمند ، ریش           نه بر عضومردم نه بر عضوخویش »

  1) انسان دوستی              2) خردمندی                   3) درمان درد                       4)مراقبت از اعضای بدن

19-کدام گزینه اسم وصفت نیست؟

    1) پروردگار بی همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزیران لایق                     4) منادی آزادی

20-کدام گزینه به معنی « همگی » است؟

    1) تن به تن                 2) سر به سر                 3) پشت به پشت              4) جان به جان

21-کدام گزینه ترکیب اضافی است؟

    1) برگ سبز                2) انسان دانا                       3) بازیهای المپیک                    4) پسر شجاع

22- کدام گزینه جمله زیر را کامل نمی کند؟

« ما با قاعده های زبان فارسی آشنا می شویم تا بتوانیم .    .    .    .     »

     1) درست بنویسیم.                                   2) به زبان مادری سخن بگوییم.

     3) درست بخوانیم.                                    4) زبان مادری را به خوبی بشناسیم.

23- مجموع اعداد 1 تا 85 کدام گزینه است؟

     1) 3610                           2) 3655                          3) 7310                                  4) 7130

24- کلمه ی « بخوانید » حتّما یک . . . .  است.

     1) نهاد                            2) گزاره                           3) مفعول                                  4) قید

25-  وقتی عقربه ی دقیقه شمار 96 درجه طی کند، عقربه ای ساعت شمار چند درجه طی می کند؟

      1) 8 درجه                      2) 12 درجه                      3) 24 درجه                               4) 32 درجه

  کدام گزینه با گزینه های دیگر هم خانواده نیست؟

          1) گیرنده                          2) گرای              

            3) گرفتار                                   4) بگیرند

2-در جمله زیر مفعول کدام گزینه است؟

« برّه ها را در اواخر بهار از شیر می گیرند.»

 

        1) برّه ها                              2) بهار              

             3) شیر                                     4) اواخر

3-در عبارت زیر به ترتیب «صفت- مضاف الیه قید » کدام گزینه است؟

« آن لحظه، لبخندمهربانی روی لب های او نشسته بود.»

        1) مهربان- او - لحظه     2) لبخند- او-نشسته    

  3) مهربان- لبخند- آن لحظه     4) لب او - لحظه

4- کدام گزینه نسبت به کلمه ی «خداوند » ساخت دیگری دارد؟

        1) دسته                            2) هنرمند               

           3) خویشاوند                          4) جویا

5-کدام فعل مرکب نیست؟

       1) ایمان آورد                    2) تصمیم گرفت         

      3) دل بست                              4) خشمگین شد

6-درکدام گزینه تشبیه به کار نرفته است؟

       1) آب آیینه است پهناور             2) رود تیره چو طوفان خروشید

     3) چشمه زیبا از کوه جوشید.                4) چهره بگشاد همچو برق خندید

7-بیت « شیخ بخندید وبگفتش ای سلیم      این درخت علم باشد ای علیم » از چند جمله تشکیل شده است؟                                    

             1) سه جمله                   2) چهار جمله            

       3) پنج جمله                  4) شش جمله

8-در یک ساعت در ساعت6 ، شش مرتبه زنگ به مدت پنج ثانیه می زند. این ساعت در ساعت 12 به مدت چندثانیه زنگ می زند ؟  

                  1)  10                     2) 11                3) 12                        4) 9

9-تعداد جمله های کدام مصراع ، کمتر است؟

     1) تا چه خورم صیف چه پوشم شتا                             

   2) نگر تا که دهقان دانا چه گفت

     3) به کاویدن دشت بردند رنج                        

                 4) چشمه کم کم خشک شد بی آب شد

10- در جمله ی (( خردمند همیشه درطلب دانش می کوشد. )) قید کدام کلمه است ؟

1) خردمند                              2) همیشه           

                3) طلب دانش                        4) می کوشد

موفق باشید


برچسب‌ها: سوالات علمی بهمن 88 پایه ی پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:56 ] [ حسن حکاک ]
بخش پذیری بر 1:

همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.

قاعده تقسيم بر 2 :

عددي بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم هرعدد بر 2 باقي مانده تقسيم رقم يکان عدد بر 2 است.

مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 3 :

عددي بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد. باقي مانده ی تقسيم عدد بر 3 همان باقي مانده تقسيم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 4 :

الف) عددي بر 4 قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر4 قابل قسمت باشد. باقي مانده تقسيم هر عدد بر 4 مساوي باقي مانده تقسيم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .

مثال- عدد ۵248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.

ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 1۵68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + 6 * 2 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسيم بر 5 :

عددي بر۵بخش پذير است که رقم يکانش بر۵ بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم هرعدد بر۵ باقي مانده تقسيم رقم يکان عدد بر ۵ است.

مثال- اعداد ۶۵، 240 و 800 بر۵ بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 6 :

عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد. ( 3 * 2 = 6)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 7 :

عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۵194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:

( 8 = 2 * 4) 5194

( 2= 2 *1) 511 = 8 – 519

49=2-51

مضربی از 7 است. بنابراین۵۱۹۴ بر 7 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 8 :

الف) عددي بر8 قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد 4۵000 و706۵6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6۵6 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 6۵321 بر 8 بخش پذیر است. زیرا 16 = 2 * 2 + 3 * 4 و 16 بر 8 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسيم بر 9 :

عددي بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم عدد بر9 همان باقي مانده تقسيم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 10 :

عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70 ، 1200 و 810 بر 10 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 11 :

عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.

مثال-عدد ۵240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا:

14 = 2 + 3 + 4 + 5

3 = 1 + 0 + 2

11 = 3 - 14

قاعده تقسيم بر 12 :

عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و 120 و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 13 :

عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:

( 28 = 7 * 4) 247

( 8 = 2 * 4) 52 = 28 + 24

13 = 8 + 5

قاعده تقسيم بر 14 :

عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 * 2 = 14)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 15 :

عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ۵ * 3 = 1۵)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43۵0 نیز بخش پذیر است.


برچسب‌ها: بخش پذیری اعداد
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:54 ] [ حسن حکاک ]
فرمول تکثیر باکتریها


هر باکتری درشرایط مناسب در مدت 20دقیقه تبدیل به 2 باکتری می شود


سوال : 1باکتری پس از 80دقیقه تبدیل به چند باکتری می شود؟

4=80:20

یعنی 4مرحله 2تایی

16=2*2*2*2

...................................................................................................

سوال :درچه مدت1باکتری تبدیل به 16باکتری میشود؟

1=2:2 2=4:2 4=8:2 8=16:2

بر 2تقسیم می کنیم تا جاییکه میتوانیم

سپس میگوییم 4مرحله 2تایی که هر مرحله 20دقیقه طول می کشد
تا 1باکتری تبدیل به2باکتری شود

مدت 80=20*4


برچسب‌ها: فرمول تکثیر باکتریها
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:53 ] [ حسن حکاک ]
دانستنی های قرآن برای ابتدایی ها


عظیم ترین آیه قرآن ؟ آیة الکرسی

عدالت آمیزترین آیه قرآن ؟  ان الله یأمربالعدل والأحسان

بهترین قصه قرآن ؟  قصه حضرت یوسف

سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟  سوره یاسین

عروس قرآن ؟ سوره الرحمن

قلب قرآن ؟ سوره یاسین

ریحانه قرآن ؟ سوره یاسین

مادر قرآن ؟سوره حمد

سوره حجاب ؟سوره نور

سوره پیامبران ؟ سوره بروج

سوره امام علی (ع) ؟ سوره واقعه

سوره امام حسین (ع) ؟سوره فجر

آیه های نامدار

آیه استرجاع ؟ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ  آیه 156 سوره بقره آیه حجاب ؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ  آیه 30 سوره نور آیه چشم زخم ؟ وَإِن یَكَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَیُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ  آیه 51 سوره قلم

آیه تحدی ؟ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا آیه 88 سوره اسراء

آیه مباهله ؟ فَمَنْ حَآجَّكَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ  آیه 61 سوره آل عمران

 

قرآن و آمار

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله الرحمن الرحیم ؟ 114 بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله ؟ 115 بسم الله

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره ؟ 114 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره مکی ؟ 86 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند آیه ؟ 6236 آیه

قرآن مجید مشتمل بر چند حزب ؟ 120 حزب

قرآن مجید مشتمل بر چند کلمه ؟ 77437 کلمه

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف ؟  323671 حرف

قرآن مجید مشتمل بر چند رکوع ؟  حدود 1000 رکوع

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره با حروف مقطعه ؟ 29 سوره

 

ترینهای قرآنی

بزرگترین سوره قرآن ؟ سوره بقره

بزرگترین آیه قرآن ؟ آیه 282 سوره بقره

بزرگترین کلمه قرآن ؟ فأسقیناکموه  سوره حجرآیه 22

کوچکترین سوره قرآن ؟ سوره کوثر

کوچکترین آیه قرآن ؟ آیه مدهامتان سوره الرحمن آیه 64

کوچکترین کلمه قرآن ؟ ق ، ص

کلمه وسط قرآن ؟ والیتلطف ( سوره کهف آیه 19)

اولین سوره قرآن مجید ؟ سوره حمد

اولین سوره نازل شده ؟ سوره علق

اولین آیه نازل شده ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق

آخرین سوره قرآن مجید ؟ سوره ناس

آخرین سوره نازل شده در میانه راه مکه به مدینه ؟ سوره مطففین

آخرین سوره نازل شده ؟ سوره نصر

آخرین آیه نازل شده ؟ الیوم أکملت لکم دینکم سوره مائده آیه 3

 

سوره های معروف

سوره های معوذتین ؟ سوره ناس و فلق

سوره های زهروان ؟ سوره های بقره و آل عمران

سوره های قرنتین ؟ سوره های انفال و توبه

سوره های سبع الطوال ؟ هفت سوره بلند قرآن

سوره های مسبحات ؟  سوره هایی که با سبح یا یسبح شروع می شوند.  1- اسراء 2- حدید 3- حشر 4- صف 5- جمعه 6- تغابن 7- اعلی

سوره های حوامیم ؟ هفت سوره از سوره 40 تا 46 قرآن مجید

سوره های چهار قل ؟ سوره های کافرون ، توحید ، فلق، ناس

سوره های طواسین ؟  سوره های شعراء ، نمل ، قصص

سوره های بساتین ؟ سوره هایی که با { الف .لام .میم .را } آغاز می‌شوند

سوره معروف به دبابیج ؟ سوره آل عمران

سوره معروف به عقود ؟ سوره مائده

سوره معروف به بدر ؟ سوره انفال

سوره معروف به برائت ؟ سوره توبه

سوره معروف به هل اتی ؟ سوره دهر

سوره معروف به بنی اسرائیل ؟ سوره اسراء

سوره معروف به کلیم ؟ سوره طه

سوره معروف به جامعه ؟ سوره شعراء

سوره معروف به سلیمان ؟ سوره نمل

سوره معروف به مضاجع ؟ سوره سجده

سوره معروف به ملائکه ؟ سوره فاطر

سوره معروف به غرف ؟ سوره زمر

سوره معروف به غافر ؟ سوره مومن

سوره معروف به مصابیح ؟ سوره فصلت

سوره معروف به شریعت ؟ سوره جاثیه

سوره معروف به قتال ؟ سوره محمد


برچسب‌ها: دانستنی های قرآن برای ابتدایی ها
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:49 ] [ حسن حکاک ]
آزمون علمی پنجم


1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............? استان ? کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در کدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر

5- کدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

  ب: ديگ بخار در کارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم ترکمنستان از کشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ کدام

6- همسايگان غربي ايران کدامند ؟

الف: ترکيه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- کشور ترکمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي ترکمني

8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                    

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

الف: آمنه مادر پيامبر            ب: عبدالله پدر پيامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد

12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد

14- کداميک جزء سلسله هاي ترک زبان که بر ايران حکومت کردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعيل                      

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه

16- کدام عبارت صحيح است؟

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 د: همه ي موارد صحيح است

 

17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.            ب: پيامبر                

 ج: امامان                       د: پيشوايان ديني

18- بر اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟

الف: نظارت بر اجراي درست قوانين        ب: رسيدگي به شکايات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانين اسلامي              الف : نگهباني از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ي همه ي مسائل نمي توان از طريق شورا تصميم گرفت.

ب: مهمترين قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ي ما از نوع ولايت فقيه است.

د: در جامعه ي اسلامي هر کس در برابر رفتار ديگران نيز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- کدام يک تغيير فيزيکي است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکيل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشکيل دهنده ي کدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومينيم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در کدام هوا امکان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشک                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي کنند.

د  : چون مولکول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

26- عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديد نباشد، او قبل از هر کاري بايد...

الف: محل زخم را با آب بشويد      ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.   د: واکسن کزاز تزريق کند.

28- گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟

الف: باکتري ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدني

29- در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوري به چيزهايي که در اتاق است نمي رسد.                 

  ب: نوري از چيزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.

ج: چيزهايي که در اتاق هستند تمام نورها را جذب مي کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نيست.

30- داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبک ها            ب: ويروس ها                ج:باکتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم             ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم     د: شش و بيست و سه سي و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفريق دو عدد مرکب ?14    ?56      7  و ?27    ?53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم         ج: 18 کيلوگرم      د: 45 کيلوگرم

40 – دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 ت


برچسب‌ها: آزمون علمی پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:46 ] [ حسن حکاک ]

بخشپذیری بر اعداد

تعریف

2

اعدادی بر 2 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 6 ؛ 8 ( زوج ) باشد .

3

اعدادی بر 3 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 3 بخشپذیر باشد .

4

اعدادی بر 4 بخشپذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 4 بخشپذیر باشد .

5

اعدادی بر 5 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .

6

اعدادی بر 6 بخشپذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشند .

7

1- اعدادی بر 7 بخشپذیرند که از سمت راست ، سه رقم دوم را از سه رقم اول کم کنیم و حاصل را با بقیه ی اعداد جمع کنیم . اگر باقی مانده صفر شد ، بخشپذیر است و در غیر این صورت بخشپذیر نیست . 

2- هر عددی که اختلاف دو برابر یکان آن با بقیه ی رقم ها بر 7 بخشپذیر باشد ، آن عدد بر 7 بخشپذیر است.  

8

اعدادی بر 8 بخشپذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر 8 بخشپذیر باشد .

9

اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 9 بخشپذیر باشد .

10

عددی بر 10 بخشپذیر است که رقم یکان آن بر 0 ( صفر )  بخشپذیر باشد .

11

رقم های عددی را یک در میان با هم جمع کرده و سپس این دو حاصل جمع را از هم کم می کنیم اگر اختلاف این دو عدد بر 11بخشپذیر باشد آن عدد بر 11 بخشپذیر است .

15

اعدادی بر 15 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشند .

21

اعدادی بر 21 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 7 بخشپذیر باشند .

24

1- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر8 بخشپذیر باشند .

2-  اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر12بخشپذیر باشند . 


برچسب‌ها: بخش پذیری بر اعداد 1 الی 25
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:44 ] [ حسن حکاک ]
اسامی اعداد خیلی خیلی بزرگ

بيليون = 10به توان 9
تريليون =10 به توان 12
كوادريليون =10 به توان 15
كونيتيليون =10 به توان 18
سكستيليون =10 به توان 21
سپتيليون =10 به توان 24
اكتيليون =10 به توان 27
نونيليون =10 به توان 30
دسيليون =10 به توان 32
اندسيليون =10 به توان 36
ديودسيليون =10 به توان 39
تري دسيليون =10 به توان 42
كوتوارد دسيليون =10 به توان 45
كواين دسيليون =10 به توان 48
--- دسيليون =10 به توان 51
سپتن دسيليون =10 به توان 54
اكتودسيلين =10 به توان 57
نووم دسيليون =10 به توان 60
ويجنيتيليون = 10 به توان 61

يك عدد به توان ۲ يهني آن عدد ۲بار در خودش ضرب شود مثال:۱۰ به توان ۲ يعني ۱۰*


برچسب‌ها: اسامی اعداد خیلی خیلی بزرگ بيليون, 10به توان 9
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:42 ] [ حسن حکاک ]
سوالات علمي ادبيات كلاس پنجم


1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                یک کلمه       دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده      شوینده     تابنده

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت      گفته ام        می روم

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک      بیمار    معالجه          کرد

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  ساحلی            آینه ی روزگار

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه        مفعول       قید       موصوف

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت        موصوف         مضاف         مضاف الیه

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول          گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها        تو

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه      دوکلمه       سه کلمه       چهارکلمه

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع      دوم شخص جمع

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید     مضاف الیه

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ      ناگه

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ        غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت        اوبه گردش خواهد رفت 

[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:40 ] [ حسن حکاک ]
110 سوال (صحيح -غلط) علوم تجربي پنجم


- خاصیت های همه ی مواد با هم یکسان است. ص  غ

2- بیشتر مواد اطراف ما ترکیب هستند  ص غ

3- مولکول از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده است ص غ

4-اکسیژن و آب هر دو ترکیب هستند ص غ

5- ربایش مولکولی در همه اجسام یکسان نیست ص غ

6-شکل وحجم مواد جامد ثابت است . ص غ

7-اتم های سازنده آهن مثل هم هستند ص غ

8-مولکول های شکر فقط از یک نوع اتم ساخته شده اند ص غ

9-جنبش مولکولی در حالت جامد کمتراست ص غ

10-ربایش مولکولی یخ بیشتر از آب است ص غ

11-ذوب شدن یخ یک تغییر فیزیکی است ص غ

12-در تغییر فیزیکی جنس ماده عوض می شود ص غ

13-مواد همیشه به یک صورت باقی نمی مانند ص غ

14- نام علمی زنگ آهن اکسید آهن است  ص غ

15-عامل اصلی زنگ آهن اکسیژن است . ص غ

16-حل شدن شکر در آب تغییر شیمیایی است ص غ

17- در اثر حرارت ساختار مولکولی آب تغییر می کند. ص غ

18-آهنی که زنگ می زند مقاومتش زیاد می شود ص غ

19-آهن در جاهای مرطوب زودتر زنگ می زند . ص غ

20-فقط در تغییر شیمیایی  مولکول ها تغییر می کنند .ص غ

21-وقتی به جسمی نیرو وارد شود حرکت می کند ص غ

22-راه پله ی ساختمان یک نوع سطح شیب دار است ص غ

23-اهرم ها فقط به شکل میله هستند ص غ

24-محل تکیه گاه در اهرم های مختلف یکسان است. ص غ

25-آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است ص غ

26-برای آسانی کار در اهرم ها باید جسم به تکیه گاه نزدیک باشد .ص غ

27-همه ی وسایل الکتریکی دارای موتور الکتریکی هستند ص غ

28-هر چه طول سطح شیب دار بیشتر باشد به نیروی بیشتری نیاز است ص غ

29-دوچرخه یک ماشین ساده است ص غ

30-قیچی یک نوع اهرم است ص غ

31- نور یکی از شکل های انرژی است ص غ

32-عدسی نور را باز می تاباند ص غ

33-منشور نور خورشید را تجزیه می کند رص غ

34-ماه چشمه ی طبیعی نور است ص غ

35- در کانون عدسی گرمای زیادی وجود دارد ص غ

36-در تلسکوپ عدسی به کار رفته است ص غ

37-به وسیله عدسی می توان تصویر اجسام روی پرده نشان داد. ص غ

38-نور خورشید از رنگ های متفاوتی تشکیل شده است ص غ

39- رنگین کمان قبل از بارندگی ایجاد می شود ص غ

40-هر جا نور نباشد آن جا تاریک است ص غ

41-ابتدا زندگی از روی خشکی شروع شد ص غ

42-سنگ های رسوبی کتاب تاریخ زمین هستند ص غ

43-از همه بدن موجودات زنده فسیل تشکیل نمی شود ص غ

44-با پیدایش داینوسورها زندگی بر روی خشکی ها آغاز شد ص غ

45-ماهی ها اولین مهره دارانی بوند که به وجود آمدند ص غ

46-در دریا فسیل بهتری تشکیل می شود ص غ

47-اولین موجودات روی زمین داینوسورها بودند ص غ

48-داینوسورهاجز گروه خزندگان هستند ص غ

49-فسیل ها در سنگ های آذرین یافت می شوند ص غ

50-در سنگ های رسوبی لایه های زیرین قدیمی ترند ص غ

51-خاک از خرد شدن سنگ ها ایجاد می شود ص غ

52-خاک مواد معدنی را به گیاه می دهد ص غ

53-اجزای همه ی خاک ها مشابه است ص غ

54-سرعت نفوذ آب در همه حاک ها به یک اندازه است ص غ

55-آب در ماسه سرعت نفوذ بیشتری دارد ص غ

56-در کشاورزی خاک زیر مهم است ص غ

57-خاک در بیابان ها بیشتر تشکیل می شود ص غ

58-خاک مزرعه بهترین خاک برای کشاورزی است ص غ

59-بیشتر غذای ما از خاک به دست می آید ص غ

60-وجود گیاخاک برای کشاورزی لازم است ص غ

61-یک آتشفشان همیشه فعالیت نمی کند ص غ

62-جنس پوسته زمین از سنگ است ص غ

63-فلزات در قسمت پوسته زمین یافت می شوند ص غ

64-شدت زلزله در خرابی های حاصل نقش دارد ص غ

65-هسته از فلزات مس ونیکل ساخته شده است ص غ

66-کلفت ترین لایه زمین گوشته است ص غ

67-پوسته ی زمین برای ما بسیار مهم است ص غ

68-چشمه های آب گرم در اطراف کوه های آتشفشان قرار دارند ص غ

69-در همه جای ایران خط زمین لرزه به یک اندازه وجود دارد ص غ

70-گوشته از مواد نیمه جامد تشکیل شده است ص غ

71-جلبک ها کلروفیل دارند ص غ

72-بیشتر جلبک ها غذای جانوران آبزی هستند ص غ

73-کپک نوعی قارچ است ص غ

74-پنی سیلین از نوعی باکتری تهیه می کنند ص غ

75-قارچ ها به وسیله تقسم سلولی تولید مثل می کنند ص غ

76-فراوان ترین جانداران روی زمین باکتری ها هستند ص غ

77-باکتری ها در تهیه ماست موثرند ص غ

78-قارچ ها در یک جا ساکن هستند ص غ

79-باکتری ها فقط تک سلولی هستند ص غ

80-بیشتر قارچ های چتری خوراکی هستند ص غ

81-برای هر نوع باکتری پادتن مخصوص لازم است ص غ

82-به گروهی از داروهای میکروب کش آنتی بیوتیک گویند  ص غ

83-کار مبارزه با میکروب ها بر عهده ی گلبول های قرمز خون است ص غ

84-ویروس آنفلوانزا به دستگاه عصبی آسیب می رساند ص غ

85-جاندار خاصی به نام میکروب وجود ندارد ص غ

86- ویروس ها از قارچ ها وباکتریها کوچک ترند ص غ

87-شیره معده نیز باکتری ها را از بین می برد ص غ

88-گلبول های سفیدخون موادی به نام مخاط ترشح می کنند ص غ

89-اولین آنتی بیوتیک پنی سیلین نام داشت ص غ

90-عامل بیماری فلج اطفال باکتری است ص غ

91-بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارند ص غ

92-بیشتر نزدیک بینی ها و دوربینی ها  ارثی هستند ص غ

93-در روشنایی مردمک چشم گشادتر می شود ص غ

94-نخاع داخل ستون مهره  قرار دارد ص غ

95-ما هیچ گاه در مقابل درد عادت نمی کنیم ص غ

96-هماهنگی بین اندام های حسی برعهده دستگاه عصبی است ص غ

97-نوک زبان مزه ی شیرینی را حس می کند ص غ

98-از پرده ی گوش پیام شنوایی به مخ می رود ص غ

99- زبان وبینی از نظر احساس شبیه به هم عمل می کنند ص غ

100-بیشتر اطلاعات ما از راه بینایی به دست می آید ص غ

101-گیاهان تولید کننده ی مواد غذایی هستند ص غ

102-اولین حلقه در هر زنجیره غذایی گیاهان هستند ص غ

103-محیط زیست جانداران مختلف شبیه به هم است ص غ

104-اکسیژن از منابع جبران شدنی است ص غ

105-خاک از منابع طبیعی زنده است ص غ

106-در طبیعت جمعیت گیاهان وجانوران معمولا ثابت است ص غ

107-ما نیز جزیی از یک شبکه ی بزرگ غذایی هستیم ص غ

108- آب ،خاک و هوا جز محیط زیست است ص غ

109-خورشید چشمه ی انرژی لازم برای بدن همه جانداران است . ص غ

110-همه ی موجودات زنده مصرف کننده هستند ص غ


برچسب‌ها: 110 سوال, صحيح, غلط, علوم تجربي پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:39 ] [ حسن حکاک ]
اهرم ها 


 

 


 

ماشين ها به چها رروش به ما کمک مي کنند


 

?- با انتقال نيرو(تقريبا همه ماشين ها در اين  خاصيت مشترک هستند )  


 

2- با افزايش نيرو


3- با تغيير جهت نيرو


4- با افزايش مسافت وسرعت اثر نيرو


 

 


 

يکي از انواع ماشين ها اهرم ها هستندکه هر اهرم از سه قسمت مهم به نام هاي تکيه گاه – نيرو – جسم تشکيل شده است .


 

 


 

البته براي بحث درباره اهرم ها بايد به اين نکته هم اشاره کنيم که به فاصله تکيه گاه تا محل نيرو را بازوي محرک و از تکيه گاه تا جسم را بازوي مقاوم مي ناميم .


 

 


 

حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلي اهرم، اهرم ها را به سه دسته تقسيم مي کنيم .


 


1- اهرم نوع اول :در اين نوع اهرم که تکيه گاه در بين نيرو وجسم قرار دارد داراياهرم نوع اول خصوصيات زير مي باشد :


 

 


 

الف- در بعضي موارد بارزوي محرک و در بعضي موارد بازوي مقاوم مي تواند بلندتر باشد


ب- چون در اين اهرم تکيه گاه در وسط قرار دارد جهت نيرو برعکس مي شود .


ج) نمونه هايي از آن را مي توان انبردست – قيچي – الاکلنگ – ديلم و...


 

 


 

 


 

 


 

2- اهرم نوع دوم : در اين نوع اهرم جسم در بين نيرو وتکيه گاه قرار داردو داراياهرم نوع دوم خصوصيات زير است


الف ) هميشه بازوي محرک بلند تر از بازوي مقاوم است


ب) نمونه هايي از آن را مي توان چرخ دستي – فرغون – فندق شکن – درب بطري باز کن 


 

 


 

 


 

3- اهرم نوع سوم : در اين اهرم نيرو در بين جسم وتکيه گاه قرار دارد وداراي اين خصوصيات اهرم نوع سوم


الف ) هميشه بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک است .


 

 


 

ب) نمونه هاي از آن را مي توان انبريخ  – جاروي فراشي- موچين  


 

 


 

 


 

خصوصيت مشترک هر سه نوع اهرم اين است که هر سه اهرم در انتقال نيرو به ما کمک مي کنند .


نکته ها : اگر در يک اهرم بازوي محرک بلندتر از بازوي مقاوم باشد آن اهرم مقدار نيرو را افزايش مي دهد يا به اصطلاح ديگر در اين نوع اهرم در نيرو صرفه جويي مي شود که نمونه آن اهرم هاي نوع دوم هستند .


 

 


 

واگر دريک اهرم بازوي مقاوم بلندتر از بازوي محرک باشد آن اهرم مسافت وسرعت اثر نيرو را افزايش مي دهد ، همچنين مي توان گفت در وقت هم صرفه جويي مي شود .نمونه آن اهرم هاي نوع سوم هستند .


 

 


 

توجه داشته باشيم که اهرم نوع اول نسبت به محل قرار گرفتن تکيه گاه مي تواند در نيرو يا در وقت براي ما مفيد واقع شود .


 

 


مي توان گفت مطالب بالا را کتاب با اين زبان بيان کرده که هر چه تکيه گاه را به جسم نزديک کنيم ......و هرچه تکيه گاه را به نيرو نزديک کنيم .....


 

 


 

در اهرم ها قانوني وجود دارد که اگر بخواهيم اهرم به حال تعادل برسد بايد هميشه اين رابطه درست باشد


 

  مقدار نيروضريدر بازوي محرک = مقدار جسم ضربدر بازوي مقاوم


که در اين نمونه مي توانند مقدار هريک از موارد را نداده باشند که مي توانيم با کمک اين قانون براساس سه مقدار داده شده ديگر مقدار مجهول را حساب کنيم .


 

 


 

يکي ديگر از انواع ماشَين ها سطح شيبدار است


 

 


 

سطح شيبدار : سطح مايلي که دو سطح غير هم ارتفاع را بهم مرتبط مي سازد . دقت کنيم که در يک سطح شيبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شيبدار بيشتر شود انجام کار براي ما آسانتر است


 

 نکته مهم ديگر اينکه در حالتي که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغيير کند وما در هر دو حالت وزنه يکساني را بالا ببريم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوي مي باشد .سطح شيبدار در زندگي انسان کاربردهاي زيادي دارد مثل نردبان – پيچ که يک سطح شيبدار مارپيچ است و....


 

 


 

نوع ديگري از ماشين ها قرقرها هستند که ساده ترين آن قرقره اي است که از يک قرقره تشکيل شده است که ما به همان اندازه که طناب را بکشيم جسم به بالا حرکت مي کند مثل قرقره پرچم


 

 


 

در بعضي قرقرهاي مرکب بسته به تعداد قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشيدن 6


 

 


 

متر طناب جسم سه متر يا دو متر جابجا شود( البته کار کشيدن طناب( به زبان ساده)


 

 


 

راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بيشتري طناب رابايد بکشيم) به عنوان مثال اگر به


 

 


 

 قرقره اي که با آن موتور ماشين را بالا مي کشند دقت کنيم مي بينيم که با کشيدن


 

 


 

چند متر طناب يا زنجير موتور چند سانتي متر جابجا مي شود . البته چون در کتاب به


 

 


 

اين مبحث کمتر پرداخته شده از توضيح بيشتر آن خوداري مي کنم .


 

 


 

نوع ديگر ماشين ها مي توان از گوه – چرخ ومحور و ساير ماشين هاي پيچيده نام برد .


 

                

 

 

رابطه تعادل در اهرم ها :

به طور کلی درمورد اهرم ها ، هنگامی که از اصطکاک و وزن اهرم صرف نظر شود . رابطه ی زیر برقرار است :

          بازوی مقاوم     x      نیروی مقاوم     =         بازوی محرک    x      نیروی محرک

 

قرقره

یکی دیگر ازماشین های ساده است .این ماشین چون دقیقا همانند اهرم عمل می کند جزو خانواده ی اهرم ها به حساب می آید .

قرقره چرخی است که حول یک محور می چرخد وعموما شیاری دارد که ریسمانی درآن جای می گیرد . قرقره ها را به دودسته  ۱ - قرقره ثابت   ۲ - قرقره متحرک      دسته بندی می کنند .

زمانی که چرخ شیاردار قرقره به یک سطح ثابت متصل باشد، به آن قرقره ثابت می گوییم. یک قرقره ثابت

 با تغییر دادن جهت نیرو به ما کمک می کند. به عنوان مثال، برای بلند کردن یک وزنه به کمک یک قرقره ثابت، نیروی محرک در جهت پایین اعمال می شود ولی وزنه به سمت بالا حرکت می کند. ولی باید توجه داشت که یک قرقره ثابت هیچ مزیت مکانیکی ای ندارد و مقدار نیروی محرک هیچ تفاوتی نخواهد کرد و قرقره تنها جهت نیرو را تغییر می دهد.

 

 

 

 

گروه دیگر قرقره ها، قرقره های متحرک اند. در این نوع قرقره ها، طناب به یک سطح ثابت متصل می شود و خود قرقره بر روی طناب حرکت می کند. نیروی مقاوم بر روی چرخ قرقره وارد می شود و نیروی محرک به سمت محل اتصال طناب و سطح ثابت است. یک قرقره متحرک، نیروی محرک لازم برای غلبه بر نیروی مقاوم را کاهش می دهد.

این دو نوع قرقره ها می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و یک دستگاه قرقره مرکب را بسازند. این دستگاه حداقل از 2 قرقره تشکیل شده است. بنابراین قرقره های مرکب بسیار متنوع و گوناگون خواهند بود. با پیچیده شدن قرقره مرکب، نیروی محرک لازم برای غلبه بر نیروی مقاوم کاهش می یابد. به عنوان مثال یک قرقره ی مرکب که یک قرقره ثابت و یک قرقره متحرک دارد، هم نیروی محرک را نصف خواهد کرد هم جهت آن را تغییر می دهد.

 

قرقره مرکب

برای آنکه هم جهت نیرو راتغییر دهیم وهم مقدار نیرو را افزایش دهیم معمولا ازترکیب قرقره های ثابت ومتحرک به طور همزمان استفاده می کنیم و به این ترتیب قرقره ی مرکب را می سازیم .

درقرقره مرکب ، هر قرقره ی ثابت جت نیرو راتغییر می دهد و هر قرقره متحرک مقدار نیرو را افزایش می دهد . مثلا در شکل زیر که ازترکیب دو قرقره ثابت با دو قرقره متحرک درست شده است مسافتی که نیروی محرک طی می کند چهار برابر مسافتی است که نیروی مقاوم طی می کند یعنی درواقع نیروی ما چهار برابر می شود .

 

دستگاه قرقره مرکب

 

 

سطح شیبدار

سطح شیبدار هم نوعی ماشین ساده است وسبب می شود که بتوانیم به کمک یک نیروی کم اما درمسافتی طولانی ، جسمی را به سمت بالا حرکت دهیم . درحالی که ممکن است جابه جا کردن این جسم بانیروی ماهیچه وبدون استفاده از سطح شیبدار در توان ما نباشد.

img/daneshnameh_up/0/0b/angl.gif

سطح شیبدار تنها ماشینی است که هنگام انجام کار حرکت نمی کند . دراین ماشین ساده ، نیرو ها حرکت می کنند ولی ماشین ثابت است وباافزایش نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند .

درسطح شیبدار ، هرچه طول سطح شیبدار ( X  )  نسبت به ارتفاع سطح شیبدار  ( H  ) ، بیش تر باشد اافزیش مقدار نیرو بیش تر شده و نیروی محرک کم تری لازم است. پس هرچه طول سطح شیبدار بیش تر ، زاویه شیب ( زاویه ای که سطح شیبدار با سطح افق می سازد ) کم تر باشد افزایش مقدار نیرو بیش تر ونیروی کم تری لازم است .

درجاده های کوهستانی ، پیچ ، محل عبور معلولان ، بیل ، راه پله ساختمان ( پلکان ) ، سرسره ، پل های هوایی خیابان ها واغلب نربان ها از سطح شیبدار استفاده می کنند .

 

 ماشین  های مرکب و پیچیده

 هر وقت دو یا چند ماشین ساده  با هم ترکیب شوند ویک ماین جدیدی رابه وجود آورند به آن ماشین  مرکب می گویند . مانند مته که از ترکیب پیچ و گوه ساخته می شود .

ماشین های مرکبی که اجزای بسیار زیادی دارند ماشین های پیچیده نامیده می شوند . مانند دوچرخه ، اتومبیل ، تراکتور ، هواپیما و . . .

 

 

انرژی

انرژی را توانایی انجام کار تعریف کرده اند ، بدون وجود انرژی هیچ کاری قابل انجام نیست . مثل برای آن که چیزی به حرکت درآید ، باید نیرویی بر آن وارد شود . برای وارد کردن نیرویی که بر مقاومت غلبه می کند ، ازانرژی استفاده می شود . پس در هرجا که کاری باید انجام شود ، به یک منبع انرژی نیازمندیم.

صورت های مختلف انرژی

 1. انرژی شیمیایی
 2. انرژی گرمایی
 3. انرژی حرکتی ( مکانیکی )
 4. انرژی الکتریکی
 5. انرژی هسته ای
 6. انرژی صوتی
 7. انرژی نورانی ( تابشی )
 8. انرژی ماهیچه ای

 

تبدیل صورت های مختلف انرژی به یکدیگر

دنیای ما هرروز به طور منظم وحساب شده ای درحال تغییر و تحول است واین تغییر تمام پیرامون مارا دربر گرفته است و تبدیلات انرژی نمونه ای از آن همه تغییرات است مانند :

 1. تبدیل انرژی الکتریکی به گرمایی ( بخاری برقی ، اتوی برقی ، هویه برقی ، سماور برقی و . . . )
 2. تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی ونورانی ( لامپ )
 3. تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی ( پنکه ،  سشوار ، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و . . . )
 4. تبدیل انرژی حرکتی به الکتریکی ( ژنراتور ، دینا دوچرخه یا اتومبیل )
 5. تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی صوتی ( رادیو ، بلندگو )
 6. تبدیل انرژی صوتی به الکتریکی ( میکروفون )
 7. تبدیل انرژی  نورانی به انرژی شیمیایی ( غذاسازی درگیاهان سبز )
 8. تبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی ( باتری خورشیدی )
 9. تبدیل انرژی نورانی به گرمایی ( آبگرمکن خورشیدی )
 10. تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی ( شارژ کردن باتری های شارژی مانند گوشی موبایل )
 11. تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی نورانی وگرمایی ( سوختن چوب وانواع سوخت ها )
 12. تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی ( باتری )
 13. تبدیل انرژی  حرکتی به انرژی گرمایی ( اصطکاک )
 14. تبدیل انرژی  ماهیچه ای به انرژی حرکتی ( قایق پارویی )
 15. تبدیل انرژی الکتریک به انرژی حرکتی وسپس به انرژی صوتی ( زنگ اخبار )
 16. تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی ( موتورهای گرمایی در اتومبیل ، توربین بخار و . . . )
 17. تبدیل انرژی  شیمیایی به انرژی نورانی ( کرم شب تاب )

 


برچسب‌ها: اهرم ها
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:37 ] [ حسن حکاک ]
-ضخامت کتاب ریاضی 176 صفحه ای با جلدهای آن 11 میلی متر است.اگر ضخامت جلد های آن2/0 سانتی متر باشدضخامت هر ورق این کتاب چه قدر است؟

1)88÷(2-11)¨        2)88÷(2/0-11)   ¨         3)176÷(2-11)¨          4)176÷(2/0-11)¨

2-اگر ابعاد مکعبی را 3برابر کنیم حجم آن چند برابر می شود؟

1)3¨           2)6          3)9¨         4)27¨

3-با کدام یک می توان مثلث رسم کرد؟

1)2 و4و6¨         2)5و4و10¨       3)10و10و20¨       4)5و7و11¨

4-قطر یکی از مربع های مکعبی 6 سانتی متر است. مساحت گسترده ی این مکعب چند سانتی متر مربع است؟

1)108¨           2)216¨           3)144¨      4)180¨

5-مجموع دو قاعده ی ذوزنقه ای 7 و مساحت آن 14 سانتی متر مربع است. ارتفاع این ذوزنقه چه قدر است؟

1)2¨        2)3¨       3)4¨          4)5¨

6-قیمت کتابی660تومان است. پول علی 70تومان کمتراز ثلث قیمت کتاب است. او چندتومان باید فراهم کند تا بتواند کتاب را بخرد؟

1)360¨           2)440¨        3)510¨          4)354¨

7-25/0هکتار و 105مترمربع مجموعا چند متر مربع است؟

پ)1075¨         2)2605¨         3)3550¨             4)25105¨

 

8-از یک جعبه به شکل مکعب و به ابعاد10و8و6 سانتی متر یک مکعب به ابعاد5سانتیمترجداکردیم. حجم قسمت باقیمانده را حساب کنید.

1)355¨         2)395¨           3)95¨       4)475¨

9-یک چهارم پول رضا با یک پنجم پول علی برابر است.اگر علی 360تومان داشته باشد تفاوت پول آنها چقدر است؟

1)56¨          2)72¨           3)90¨          4)288¨

10-کدامیک بزرگتر است؟

1) 3/0 متر¨          2)30میلیمتر¨          3)2/1 سانتی متر¨       4)008/متر

 

11-اگر ضلع مربعی 10درصد افزایش یابد مساحت آن چنددرصد افزایش می یابد؟

1)10¨      2)100¨         3)21¨            4)90¨

12-  از کتابی را مطالعه کردیم. اگر 36 صفحه ی دیگر را بخوانیمٰ ٪50 آن را مطالعه نمودیم. این کتاب چند صفحه دارد؟

1)36 ¨          2)48¨         3)72¨           4)96¨

13-اگر قطرهاي يك مربع را رسم كنيم چند مثلث درست مي شود؟

1)4¨           2)6¨             3)8¨             4)10¨

14-چند مربع مي توان رسم كرد كه اندازه ي ضلع آن عدد صحيح يك رقمي و مساحت آن دورقمي باشد؟

1)5¨                2)6¨               3)9¨                4)10¨

15-فروشنده اي %25 قيمت خريد كالا را به آن اضافه كرده سپس%20 قيمت جديد را تخفيف داده است.درصد سود يا زيان چقدر است؟

1)%5سود¨             2)%5زيان¨             3)%10 سود¨             4) نه سود كرده و نه زيان¨

16-اگر اعداد از 1تا257 را پشت سر هم بدون فاصله بنويسيم يك عدد چندرقمي خواهيم داشت؟

1)672¨          2)654¨             3)663¨              4)711¨

17-محمدپسر پرويزومريم خواهر محمد ومحمدبرادرزاده ي اسرافيل است.پرويز.............اسرافيل است.

1)برادر¨             2)برادرزاده¨            3)عمو¨              4)پسر¨

18-مساحت قسمت هاشورخورده را حساب كنيد

 


 

19-يك ساعت آونگي درساعت 3 صبح 3ضربه زنگ را در مدت 6ثانيه مي نوازد. در ساعت 6 صبح 6ضربه را در چند ثانيه مي نوازد؟

1) 12¨            2)15¨              3)36¨             4)18¨

20-اگر وزن يك آجر برابر يك كيلوگرم به اضافه ي نيم آجر از همان نوع باشد، وزن يك آجر چقدر است؟

1) 5/1¨         2)2¨          3)25/1¨           4)5/2¨

21-مجموع 5 عدد متوالي صحيح 235 مي باشد.عدد كوچكتر كدام است؟

1)43¨         2)45¨            3)47¨         4)49¨

22-يك نقاش رنگ آميزي ديواري را ساعت 8 شروع كرد و تا ساعت 10:30 سه چهارم ديواررا نقاشي كرد..او چه ساعتي مي تواند تمام ديوار را نقاشي كند. با راه حل

23- مساحت قسمت هاشور خورده 16 سانتي متر است. محيط شكل چند سانتي متر است؟

1-64    ¨           2-48      ¨            3-24   ¨         4-124        ¨             

24-ضلع مربع  مقابل8 سانتي متر است، نقطه هاي (الف) و (ب) وسط دو ضلع مربع هستند. مساحت مثلث رنگ خورده چقدر است؟

1-34       ¨     2-24    ¨      3-30    ¨      4- هيچكدام   ¨      

 

25-كدام يك از گزينه هاي زير درست است؟

6 س

1)        ¨     2)     ¨           3)      ¨             4) ¨

26-د شكل مقابل مساحت قسمت رنگ شده چند سانتي  متر است؟

1-9   ¨             2-18    ¨            3-27    ¨           4-36¨

27-محيط مربعي يك كيلومتر است. از چهار گوشه ي آن چهار مربع به ضلع يك متر جدا كر ده ايم .محيط شكل باقيمانده ، كدام عدد زير نشان مي دهد.

1-يك كيلومتر    ¨            2- 996 متر ¨              3- 994 متر ¨                  4- 992 متر¨

28-طول ضلع يك مربع 7 كيلومتر است. مساحت آن چند هكتار مي باشد؟

1-7      ¨           2-49      ¨          3-700  ¨             4-4900¨

29-مساحت هاشور زده چه كسري از مساحت شكل است؟

1)     ¨         2-    ¨         3 -       ¨                 4-  ¨                     

20

40

30-محيط شكل مقابل كدام است؟

 

1-120   ¨              2-118¨              3-117  ¨              4-116¨

31 -كارتني داريم به شكل مكعب مستطيل كه داخل  آن از تعداد 80 قوطي كبريت مكعب شكل به ضلع 5 سانتي متر بريده شده است حجم كارتن برحسب متر مكعب بربر است با :

1-10    ¨            2-1  ¨            3-1/0   ¨        4-01/0¨

32-مجموع سه بعد مكعب مستطيلي كه سه عدد فرد متوالي هستند برابر 15 مي باشد حجم اين مكعب مستطيل چيست؟

1-105   ¨            2-110  ¨              3-125  ¨             4-130¨

33-   درصد از 600 ريال برابر است با .............. ريال               1- 150¨           2-15    ¨         3-300 ¨            4-30¨

33-درون مكعبي به ضلع 4 سانتي متر چند مكعب به ضلع 2 سانتي متر جا مي گيرد ؟1-4       ¨                2-6  ¨              3-8 ¨           4-12¨

34-اضلاع یک مثلث به نسبت (3 و 4 و 5) و محیط آن 720 سانتیمتر است طول کوچکترین ضلع مثلث چقدر است؟1) 100¨           2) 180 ¨ 3) 240 ¨ 4) 300 ¨

35-با یک مقوای مربع شکل  به مساحت 2500 سانتیمتر مربع چند مربع به قطر 10 سانتیمتر می توان ساخت؟1) 10 ¨                2) 50 ¨   3) 100 ¨4) 25 ¨

36-- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟ امام نهم ( ع ) ¨       امام دهم ( ع )¨       امام یازدهم ( ع ) ¨      امام دوازدهم ( ع )¨

37-- تفاوت موادّ جامد و گاز ، بیش تر در کدام مورد است ؟

الف ـ جنبش و کشش مولکول ها                ¨  ب ـ نوع اتم ها    ¨ ج ـ تعداد اتم ها                 ¨  د ـ طریقه ی به هم چسبیدن اتم ها¨

38- اگر بتوانیم مادّه ای را تجزیه کنیم ، آن مادّه ……… است .

الف ـ ترکیب  ¨               ب ـ عنصر   ¨              ج ـ عنصر و ترکیب  ¨             د ـ مخلوط¨

 


برچسب‌ها: المپياد پنجم دبستان
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:35 ] [ حسن حکاک ]
- ای خدای مهربان مطمئن هستم که تو هستی زیرا ..................................

* تعیین حدود انتظار : حداقل دو جمله بنویسید .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : هر جمله صحیح و مربوط به موضوع نیم تا یک نمره بنا به نظر معلم

2- کتاب هدیه های آسمان خود را باز کن . دو بیت شعر از آن انتخاب کن و با خط زیبا بنویس .

- این شعر در باره ی چیست ؟  *

( برخی از همکاران محترم ممکن است از فراگیران بخواهند شعر را از حفظ بنویسند .)

- دلیل انتخاب خود را بنویس .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : به کارگیری تلاش برای زیبا و تمیز نویسی

 نیم نمره ، انتخاب شعر نیم نمره ، بیان دلیل نیم نمره و ...

3- قصه یا خاطره ای بنویس که در آن خداوند به موجودی گرفتار کمک کرده باشد .

* تعیین ملاک ارزشیابی نمونه : بیان هر قصه یا خاطره خودساخته یا واقعی یک نمره حداکثر در 4 یا 5 جمله که با موضوع مربوط باشد .

4- انتخاب یک داستان : * همکاران محترم می توانند داستانی را انتخاب و به شیوه های زیر برای فراگیران سوال طرح نمایند :

- داستان را نام گذاری کن .

- چه نتیجه ای از این داستان می گیری ؟

- احساس خود را نسبت به داستان بنویس .

- از کدام قسمت داستان بیشتر لذت بردی ؟یک جمله از آن را بنویس .

5- خودت را به جای او بگذار و جواب بده .

امین دیر به مدرسه رسید . معلم از او پرسید چرا دیر آمدی ؟

او گفت زیرا ..........................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

معلم پرسید چرا این اتفاق افتاد ؟ او گفت زیرا ..............................

* همکاران محترم پاسخ سوال باید با توجه به سوال و اتفاق قبلی داده شود .

6- برای دو ساعت وقت خود برنامه ریزی کن .

7- یکی از اموال عمومی در مدرسه را نام ببرید .

بهترین روش های استفاده از آن را بنویسید . حداقل چهار مورد

8- در مکان های زیر یک نمونه اسراف نام ببر و برای هر کدام سه پیشنهاد بده که چگونه می توان از اسراف جلوگیری کرد ؟

در خانه : نمونه اسراف ...................      در مدرسه : نمونه اسراف .................

پیشنهادها           1-                                پیشنهادها           1-

برای جلوگیری   2 -                                برای جلوگیری         2-

از اسراف :          3-                                 از اسراف :          3-

9- معنای کلمه توحید را بنویسید .

یک کلمه هم خانواده برای آن بنویس .

در کجاها این کلمه را شنیده ای ؟

10 - عید غدیر خم برای ما مسلمانان روز بسیار خوبی است .

زیرا ................................

* حداقل در دو جمله

11- جملات مربوط را به هم وصل کنید .

oبرنامه ریزی                1  خدا بی نیاز است

oالله صمد                    2  محمد مداد نیمه تمام خود را دور انداخت .

oقل هو الله احد          3  مریم دو روز قبل از امتحان ریاضی تمام اشکالات خود را از معلم پرسید .

oاسراف                      4  بگو خدا یکتا است .

12- از دفتر نیمه تمام سال قبل خود چه استفاده هایی می توانی بکنی ؟ حداقل دو جمله

* معیار ارزشیابی : حداقل دو جمله نمره کامل ، بیش از دو جمله ی با انعطاف و غیر تکراری هر مورد 25/. اضافه گردد .

13- این کتاب کلامی است پر از حکمت ، هدیه ای است از آسمان ، کتابی است که بوی خدا می دهد .

- نام این کتاب چیست ؟

- این کتاب چه ارتباطی با کتاب درسی شما (( هدیه های آسمان )) دارد ؟

* معیار ارزشیابی : نام قرآن 5/. نمره - بیان هر گونه ارتباط منطقی 5/. نمره

14- کتاب درسی قرآن خود را باز کن . یک پیام قرآنی انتخاب کن ، معنی آن را بنویس ، یک مورد کاربرد آن در زندگی روزمره ات را بنویس .

15- طبق بحث و گفتگوی کلاسی به نظر تو حضرت علی (ع) چه ویژگی هایی داشت که شایسته جانشینی حضرت محمد (ص) شد ؟

16- صفحه ......... ( به طور مثال 33 ) کتاب را باز کن ، متن را بخوان و تصویر را با دقت نگاه کن . نظر خودت را بنویس .

17- کامل کن .

رفتار مردم قبل از اسلام :                  1-                              2-

رفتار مردم بعد از اسلام :                  1-                               2-

18- با توجه به تصوير

دو مورد اسراف نام ببر

دو مورد راه های جلوگیری از اسراف را بنویس .

* معیار ارزشیابی : موارد در ارتباط با موضوع تلفن ، دقت ، هزینه ، .... باشد .


برچسب‌ها: سوال هدیه ها پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:34 ] [ حسن حکاک ]

 • کدام تغییر فیزیکی است ؟

الف ) پختن نان

ب ) خوردن نان

ج ) خشک شدن نان

د ) کپک زدن نان

 • درکدام عمل تغییر شیمیایی انجام شده است ؟

الف ) گرفتن خامه از شیر

ب ) تبخیر الکل

ج ) بی رنگ کردن خمیر کاغذ

د ) ذوب کردن آهن 

 • درمورد تغییرات شیمیایی ، گزینه نادرست کدام است ؟

الف ) خواص مواد اولیه و فرآورده ها با یک دیگر متفاوت است .

ب ) ساختمان مولکولی ماده تغییر می کند.

ج ) نوع اتم های سازنده ی ماده تغییر می کنند .

د ) مولکول های جدید تولید می شود .

 • کدام یک تغییر شیمیایی نیست ؟

الف ) درست شدن پنیر

ب ) پختن غذا

ج ) اضافه کردن آب لیمو به جوش شیرین

د ) اضافه کردن نشاسته به آب نمک

 • درکدام مورد ساختار مولکول تغییر نمی کند ؟

الف ) زرد شدن برگ درختان

ب ) مخلوط کردن آب والکل

ج ) مخلوط کردن جوش شیرین و آب لیمو

د ) سوزاندن نفت

 • وقتی آب از حالت مایع به حالت بخار در می آید ................. ؟

الف ) مولکول های آن به مولکول های ماده دیگری تبدیل می شوند .

ب ) مولکول های آن به اکسیژن وهیدروژن تجزیه می شوند .

ج ) فاصله بین مولکولی آن زیاد می شود .

د ) فاصله بین اتم های مولکول های آن زیاد می شود .

 • کدام ماده درترکیب شدن با آب تغییر شیمیایی می دهد ؟

الف ) شکر

ب ) الکل

ج ) آهن

د ) طلا

 • یک ظرف فلزی در کدام یک از محیط های زیر زودتر زنگ می زند ؟

الف ) در محیط خشک

ب  ) چرب باشد

ج ) درمحیط مر طوب

د ) جنس آن تفلون باشد

 • ازسوختن کدام یک از مواد زیر گاز کربن دی اکسید تولید نمی شود ؟

الف ) زغال

ب  ) نفت

ج ) شمع

د ) هیدروژن

 • کدام جمله درست نیست ؟

الف ) گرما سبب تغییر حالت برخی ازمواد می گردد .

ب  ) گرما سبب جدا شدن مولکول های مواد از یک دیگر می شود .

ج ) تبدیل یک حالت ماده به حالت دیگر پدیده ای فیزیکی است .

د ) با جوشیدن آب ، گاز هیدروژن و اکسیژن به دست می آید .

 • به هنگام سوختن یک ماده وجود کدام یک ازموارد زیر ضرورتی ندارد ؟

الف ) اکسیژن

ب  ) دمای کافی

ج ) هیدروژن

د ) ماده سوختنی

 • برای گرفتن عکس باید .................. در فیلم ایجاد شود این تغییر بر اثر .............. به وجود می آید ؟

الف ) تغییر شیمیایی - گرما

ب  ) تغییر شیمیایی - نور

ج ) تغییر فیزیکی - گرما

د ) تغییر فیزیکی - نور

 • نگه داری بعضی ازمواد به میزان کم در ظروف بزرگ اشکال دارد زیرا :

الف ) کار با ظروف بزرگ مشکل است .

ب  ) احتمال تبخیر آن زیاد است .

ج ) ممکن است وجود هوا سبب تغییر شیمیایی مواد شود .

د ) مواد دیرتر گرمای خود را از دست می دهند .

 • دوره ی ( چرخه ) آب چه نوع تغییر ی است ؟

الف ) شیمیایی مفید

ب  ) شیمیایی زیان آور

ج ) فیزیکی زیان آور

د ) فیزیکی مفید

 • کدام یک از تغییرات زیر مفید است ؟

الف ) کپک زدن نان

ب  ) گوارش غذا

ج ) فاسد شدن میوه ها

د ) زنگ زدن ستون های فلزی

 • درتغییر شیمیایی کدام یک از خواص مواد حاصل با مواد اولیه یکسان است ؟

الف ) حجم

ب  ) حالت مواد

ج ) شکل ظاهری

د ) جرم

 • چرا برخی از محلول ها وداروها را در بطری های تیره رنگ نگه داری می کنند ؟

الف ) برای جلوگیری از تغییرات فیزیکی

ب  ) به علت خطرناک بودن آن ها درجاهای پرنور

ج ) برای جلوگیری از تغییرات شیمیایی

د ) به علت انعکاس بیش از حد نور در داروها

 • دریک ظرف دربسته مقداری گاز اکسیژن رابا هیدروژن ترکیب می کنیم پس از پایان واکنش .................. .

الف ) جرم ظرف کم تر می شود .

ب  ) جرم ظرف تغییری نمی کند .

ج ) تعداد مولکول ها تغییری نمی کند .

د ) تعداد اتم ها کم می شود .

نوشته شده توسط آقااحمدی  | لینک ثابت | یک نظر


برچسب‌ها: سوالات تستي علوم فصل دوم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:22 ] [ حسن حکاک ]

آزمون پیشنهادی تاریخ و مدنی نوبت اول پایه پنجم


1-به برگزیده شدن حضرت محمد (ص)از جانب خدا به پیامبر راچه می گویند ؟(5/0)

الف- بعثت ()         ب-  حکومت ()       ج- خلافت ()      د- هر سه مورد ()

2-      مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند ؟ (5/0)

الف – حضرت علی (ع)  ()     ب-ابوطالب ()     ج- عبدالمطلب ()    د- جعفربن ابی طالب ()

3-      درکدام یک ازجنگ های زیر پیامبر شرکت نداشتند ؟ (5/0)

الف- بدر  ()      ب- نهروان  ()     ج- احد ()     د – خندق ()

4-      پیمان بستن با کسی وپیروی کردن از دستوراتش را چه می گویند ؟ (5/0)

الف- خلافت ()     ب- بیعت ()        ج- هجرت ()     د- بعثت  ()

5-      با شروع خلافت حضرت علی (ع) چه کسانی بیعت خودرا شکستند وبه مخالفت وجنگ پرداختند (5/0)

الف- خوارج ()    ب – سود جویان ()     ج – یاران عثمان ()    د- عمروعاص ()

6-      جمله ی « من برای زنده نگه داشتن دین اسلام و امربه معروف ونهی از منکر قیام کرده ام » از کیست ؟(5/0)

الف- پیامبر(ص) ()       ب – امام حسن (ع) ()      ج- امام حسین (ع) ()   د – امام علی (ع)  ()

7-      مهمترین کارپیامبر (ص) درمدینه ،..............بود ؟(1)

8-      حضرت علی (ع) درروز ............به شهادت رسید ؟(5/0)

9-      بیشتر سپاهیان امام حسن (ع) راافراد ...................تشکیل می دادند (1)

10- واقعه ی کربلا خاندان بنی امیه را رسوا کرد ؟(5/0)             ص ()           غ ()

11- حضرت علی (ع) شهر مدینه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ (5/0)        ص ()         غ ()

12-سرانجام مسلمانان با جنگ وخون ریزی ، شهر مکه را فتح کردند ؟ (5/0)    ص  ()      غ ()

13- دو دلیل اهمیت شهر مکه قبل از ظهور اسلام چه بود ؟ (1) 

14- چرا کا فران تصمیم به قتل پیامبر (ص) گرفتند ؟ (1)

15- مبدأ  تاریخ مسلمانان چیست ؟ (1)

16- علت جنگ امام علی (ع) با معاویه چه بود ؟ (1)

17- شرایط صلح معاویه با امام حسن (ع) چه بود ؟ (1)

مدنی

1-      مهمترین قانون هر کشور کدام است ؟(5/0)

الف – قانون کشوری ()      ب- قانون اساسی ()    ج- قانون اسلامی ()     د- هر سه موارد ()

2-      کدام یک از خصوصیات رهبر جامعه ی اسلامی است ؟ (5/0)

الف – نمو نه کامل دین ()     ب – عالم وعادل ()     ج- شجاع ()      د- هر سه مورد  ()

3-      قوه ی مجریه از ...........و............تشکیل شده است ؟ (5/0)

4-      انقلاب اسلامی ما بر پایه ی .......و..........و..........به پیروزی رسید ؟(5/1)

5-      مهم ترین وظیفه ی حکومت اسلامی .............و.............است ؟ (1)

6- حکومت باید به کمک بیگانگان کشور را اداره کند ؟ (5/0)    ص ()     غ ()

7- حکومت باید به کمک مردم صنعت و کشاورزی را گسترش دهد ؟ (5/0)   ص()       غ()

8- در جمهوری اسلامی مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند ؟  ( 1 )

10-  وظیفه ی قوه ی قضائیه چیست ؟   ( 1 )

11- اگر آموزش وپرورش گسترش پیدا کند چه نتیجه ای بدست می آید ؟ ( 1‌) 


برچسب‌ها: تاریخ و مدنی نوبت اول پایه پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:16 ] [ حسن حکاک ]
مجموعه راه حل هاي مسائل رياضي پايه ي پنجم


-براي پيدا كردن  مجموع زواياي داخلي يك چند ضلعي از روش زير استفاده مي كنيم:

180×(2-تعداد اضلاع)

مثال:مجموع زاويه هاي شكل مقابل چند درجه است؟

جواب: 1080=180×(2-8)

2-براي پيدا كردن تعداد زاويه هاي يك شكل از روش زير استفاده مي كنيم:

تعداد زاويه= 2÷(تعداد خط×تعداد فاصله)

مثال: در شكل مقابل چند زاويه وجود دارد؟

3=2÷(3×2)

3-تعداد پاره خط موجود در يك شكل:

2÷ (تعداد فاصله×تعداد نقطه)

مثال:در شكل مقابل چند پاره خط وجود دارد؟6=2÷(4×3)

4-تعداد قطرهاي يك چند ضلعي را چگونه به دست آوريم؟

تعداد قطر=    2 ÷(تعداد اضلاع×(3-تعداد اضلاع)

سوال:شكل زير چند  قطر دارد؟

9=2÷6×(3-6)   جواب

5-براي جمع بستن اعداد متوالي از روش زير استفاده مي كنيم

2÷تعداد اعداد×(عدد آخر+عدد اول)

مثال: اگر تمام اعداد از 1 تا 20 را جمع كنيم ، حاصل جمع را حساب كنيد.

جواب:  210=2÷ 20×(20+1)

6-براي به دست آوردن تعداد اعداد متولي(پشت سر هم)  راه حل زير مناسب است.

1+فاصله÷(عدد اول – عدد آخر)

مثال: از عدد 10 تا 20 چند عدد به كار رفته است؟

11=1+1÷(10-20)    جواب

7-براي شماره گذاري صفحات كتاب از روش زير استفاده مي شود:

براي اعداد يك رقمي:  1-1×(1+صفحه)

براي اعداد دو رقمي:  11-2×(1+صفحه)

براي اعداد سه رقمي:  111-3×(1+صفحه)

مثال: كتابي 160 صفحه دارد. براي شماره گذاري اين كتاب چند رقم به كار رفته است؟

جواب: 372=111-3×(1+160)

8-براي محاسبه ي زمان كار انجام شده ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:

زمان كار انجام شده=مجموع كار÷ حاصل ضرب كار

مثال: علي كاري را 6 روز و حسين همان كار را در 4 روز انجام مي دهد. اگر اين دو باهم كار كنند، اين كار را چند روزه انجام مي دهند؟

جواب:  =(4+6)÷(4×6)

9-اگر ساعتي در هر شبانه روز چند دقيقه جلو يا عقب كار كند،براي محاسبه ي اين كه پس از چه مدتي وقت درست را نشان مي دهد ، از فرمول زير استفاده مي كنيم:

مقدار دقيقه ي عقب مانده يا جلو افتاده÷60×12=زمان درست

مثال: ساعتي در هر شبانه روز 5 دقيقه جلو مي افتد، اين ساعت پس از چند شبانه روز وقت درست را نشان مي دهد؟

جواب: 144=5÷60×12

10-براي محاسبه ي زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت از اين روش استفاده مي كنيم

زاويه ي بين دو عقربه=(ساعت×30)-(دقيقه×5/5)

مثال: ساعت 4:30 چه زاويه اي را نشان مي دهد؟

جواب:45=(4×30)-(30×5/5)                  


برچسب‌ها: راه حل هاي مسائل رياضي پايه ي پنجم
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:14 ] [ حسن حکاک ]
ازمون ادبيات فارسي وهوش   دانش آموزان سرآمد پايه پنجم       

1-    كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟      1) گيرنده                    2) گراي                3) گرفتار                     4) بگيرند2-    در جمله زير مفعول كدام گزينه است؟« برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»    1) برّه ها                   2) بهار          3) شير            4) اواخر3-    كدام گزينه اسم وصفت نيست؟    1) پروردگار بي همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزيران لايق       4) منادي آزادي4-    در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب5-    كدام فعل مركب نيست؟   1) ايمان آورد    2) تصميم گرفت        3) دل بست          4) خشمگين شد6-    دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟   1) آب آيينه است پهناور                                            2) رود تيره چو طوفان خروشيد   3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.                                    4) چهره بگشاد همچو برق خنديد7-    بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم » از چند جمله تشکيل شده است؟1)     سه جمله                          2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله8-    كدام گزينه تركيب اضافي است؟    1) برگ سبز                2) انسان دانا          3) بازيهاي المپيك                  4) پسر شجاع9-    تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟     1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا                     2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاويدن دشت بردند رنج                             4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»10-         1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور11-         1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتاح12-        1) پيكان            2) اتومبيل               3) پژو                4) مزدا13-         1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بيگاه14- در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج15-  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟       1) صاحب                  2) سرور                           3) فاضل                             4) رازي16- كدام فعل نا گذرا مي باشد؟    1) افكند                        2) انداخت                        3) بخشيد                            4) لرزيد17- كدام جمله ضمير نقش مفعولي دارد؟      1) آهسته به طرف او رفتم .                                     2) من با شما حرف زدم.      3) مسعود آنها را ديد.                                              4) اوخسته شد.18- از چهار بيت زير ، پيام ومفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟      1) زكوشش به هـر چيز خـواهي رسيد                  بـه هر چيـز خواهي كمـاهي رسيـد      2) نـا برده رنج گنـج ميسر نمي شود                   مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد      3) گـرت پـايـداري اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـيش تـودشـوار هـا      4) زنـيـرو بـود مــرد را راسـتـي                            زسستـي كـژي زايـد و كـاستـي19- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبراي شركت در جلسه اي يك روزه ديروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز يوميه خود را در آنجا بجا آورد. اوديروز چند ركعت نماز بجا آورد؟     1) 10                       2) 11                          3) 16                                    4) 1720-در جمله زير چند قيد به كار رفته است؟« حميد ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »     1) يك قيد                 2) دوقيد                       3) سه قيد                             4) چهار قيد21- در عيد .   .   . دين اسلام كامل شد.      1) عيد فطر               2) عيد قربان                3) عيد مبعث                        4) عيد غدير22- متضاد كلمه خرسند كدام گزينه است؟     1) آزمند                    2) غمگين                       3) مستمند                          4) فرهمند23- كدام شاعر « آدميت را شريك بودن درغم ديگران بودن » مي داند؟     1) فردوسي                2) مولوي                       3) سعدي                           4) نظامي24-   كدام گزينه به معني « همگي » است؟    1) تن به تن         2) سر به سر          3) پشت به پشت                 4) جان به جان25-  در يك فرودگاه هر16 دقيقه يك هواپيما  پرواز مي كند. اگر اولين هواپيما ساعت 7 صبح پرواز كند ، هواپيما پانزدهم درچه ساعتي بايد پرواز كند؟      1) 10                  2) 30 : 10                          3) 45 : 10                              4) 11

 

 

مداد را به قیمت 6000 تومان خریدیم . اگر ارزش یک جعبه خالی 250 تومان باشد . قیمت یک بسته مداد 24 تایی بدون جعبه چند تومان است ؟

الف ) 1280    ب) 950        ج ) 250         د) 6400

 

2- 2 ساعت و 10 ثانیه می شود ................... ثانیه ؟

    الف )      6010        ب ) 3610         ج) 7210         د) 6210    

 

3 – دو  هکتار مساحت مربعی است  که اندازه ی هر ضلع آن چند متر است ؟

   الف ) 20       ب) 2000      ج ) 200     د) 20000 

 

4-   کدام  دسته از کسرهای زیر با هم مساوی هستند ؟

   الف )                                    ب)                                   ج)                                      د )

5- کسر         مساوی با کدام یک از کسرهای زیر است ؟

 الف )                                      ب)                                    ج )                                     د )

6-   در نگاره روبرو چند مثلث هست ؟

          الف ) 6                            ب ) 8 

            ب)   9                         ج) 11

 

7-   محیط مثلث متساوی الاضلاع 30 سانتی متر است طول هر ضلع آن چقدر ات ؟

        الف )  15                    ب ) 10        ج ) 11                د )13    

8-   از دو نقطه چند خط راست می گذرد ؟

   الف )     2               ب ) 6              ج )1                     د ) بی شمار

9-   سه چهارم عدد 24 برابر است با با چه عددی ؟

   الف ) 24                 ب) 12        ج ) 18         د ) 8      

10 – در بین کسرهای زیر کدام یک از سایر کسرها بزرگتر است ؟

  الف )                           ب )                                    ج )                          د )

علوم

11-  محل اصلی غذا سازی گیاهان کدام است ؟  

الف ) برگ                  ب) ساقه                  ج ) ریشه               د) میوه

 

12-  اولین گروه مهره دارانی که در روی زمین به وجود آمدند چه نام دارند ؟  

    الف )      خزندگان            ب ) ماهی ها          ج) تک سلولی          د) پرندگان     

 

13- چگونه می توان رنگهای مختلف را دید ؟  

   الف ) با دوربین                     ب) با تلسکوپ           ج ) با عدسی        د) به وسیله پاشیدن آب  

 

14-با کدام یک می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

   الف )  ذره بین                ب) شیشه صاف               ج)  منشور              د ) کاغذ

15- کدام یک از تغییرات زیر شمیایی است ؟

 الف )هضم غذا             ب)مخلوط نمک و شکر      ج )   آرد کردن گندم       د ) محلول شکر و آب

     16 -  کدام یک نوعی سطح  شیب دار است ؟

          الف ) قرقره                ب ) الاکلنگ                 ج )   در بازکن                     د )    نردبان  

17-کدام یک از موارد زیر عنصر است ؟

        الف )  آب                          ب ) نمک                    ج ) آهن                        د )نفت 

18-در کدام یک از وسایل زیر عدسی  استفاده نشده است ؟

   الف ) دوربین فیلم برداری            ب ) عینک          ج )تلسکوپ           د ) کوره آفتابی  

19-از کدام قسمت های بدن فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

   الف ) استخوان و پوست             ب) دندان و گوشت      ج ) استخوان و دندان     د ) گوشت و پوست      

20 – ربایش مولکولی در کدام یک از اجسام زیر بیشتر است ؟  

الف ) میخ                                       ب) پارچه                           ج) هوا                        د ) شیشه

ادبیات 

21- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟   

الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه  

 

22- کدام یک از کلمه های زیر منادا   است ؟   

    الف )      آشکارا           ب ) یکتا             ج) پروردگارا            د) پذیرا     

23 – شعر(( توانا بود هرکه دانا بود))  از کیست   

   الف ) حافظ                      ب) فردوسی            ج ) سعدی             د) پروین اعتصامی   

24- کدام یکاز فعل زیر انجام کاری را نشان می دهد ؟

   الف )  هستم                     ب) نبود                    ج)  می خوانید              د ) خوشحال است

25- معنی کدام گزینه نادرست است ؟  

 الف )استوار = محکم              ب)شعف = شادمانی       ج )   ناگوار = خوشایند        د ) افزون = کمتر

     6 2-  کدام کلمه از نظر املایی غلط است ؟

          الف ) مرحون               ب )می درید                   ج )   خدمت گذار                      د )   یا س  

 

      27- هم خانواده کدام کلمه نادرست است ؟

        الف ) حفظ ( حافظ )      ب ) صبر ( صابر )                ج ) گفت ( گفتار )                     د )کلام (کمال)

 

28-  علامت ( !  ) برای تعجب ، در کدام مورد به درستی به کار نرفته است ؟

   الف )عجب هوایی  !              ب ) وای بر من  !         ج )ای کاش قبول می شدم !            د ) چرا نمی آیی  !  

 

29-در متن زیر چند فعل وجود دارد ؟

( دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند )

   الف )  3                          ب)  2               ج ) 4                 د ) 1     

 

30 – کدام یک از کلمه  های  زیر به شکل مفرد ست ؟

الف ) قلوب                    ب) اوایل                            ج) عالم                         د ) اعماق

 


برچسب‌ها: ازمون تیز هوشان سال 90
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:11 ] [ حسن حکاک ]
سوالات درس تاریخ و مدنی

1- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟

2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟

3- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟

4- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.

5- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.

6- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند

7- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.

8- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.

9- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.

10- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.

 11- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟

12- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟

13- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟

14- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟

15- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟

16- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟

17- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟

18- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟

19- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟

20- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟

21- بعثت یعنی چه؟

22- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟

?-??- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.

23- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

24- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

25- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟

26- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟

27- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟

28- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟

29- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟

30- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟

31- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟

32- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟

33- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

34- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟

35- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟

 

36- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

37- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.

38- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.

39- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟

40- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟

41- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟

42- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟

43- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟

?-??- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟

44- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟

45- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.

46- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟

47- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

48- بیعت یعنی چه؟

49- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟

50- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟

51- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟

52- خلافت عمر چند سال طول کشید؟

53- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟

54- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

55- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟

56- خوارج چه کسانی بودند؟

57- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟

58- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟

59- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟

60- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟

61- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟

62- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟

63- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟

64- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟

65- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

?-?- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟

66- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟

67- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟

 

68- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟

69- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟

70- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟

71- امام حسین چند سال امامت کرد؟

72- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟

73- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

74- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟

75- ابومسلم که بود و چه کرد؟

76- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟

77- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟

78- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟

79- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

80- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟

81- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.

82- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .

83- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟

84- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

85- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

86- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟

?-?- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

87- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.

88- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 


89- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟

90- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟

91- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟

92- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.

93- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.

94- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.

95- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.

96- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.

97- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.

98- .............................. قوانین را تصویب می کند.

99- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.

100- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

101- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.

102- وظیفه ی دولت چیست؟

103- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

104- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟

105- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).

106- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟

?-?- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟

107- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

108- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

109- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟

110- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

111- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.

 

112- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید

113- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

 

114- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.

115- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟

116- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟

117- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

118- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟

118- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟

 

119- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

 

120- معنای تعاون چیست؟

121- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟

 

122- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

 

123- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

 

124- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.

 

125- معنای انفاق چیست؟

 

126- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟

127- دو نمونه وقف را نام ببرید.

128- ایثار یعنی چه؟

129- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟

130- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟

131- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟

132- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.

133- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.

نوشته شده توسط آقااحمدی  | لینک ثابت | نظر بدهید


برچسب‌ها: سوالات درس تاریخ و مدنی
[ سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:7 ] [ حسن حکاک ]

اهرم ها

اهرم ها بخش اصلی بسیاری از ساز و کارها می باشند. اهرم ها به منظور تغییر در مقدار، شدت و جهت حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

محل قرار گرفتن بار و نقطه ی نیرو قابل تغییراند و می توان آن ها را در نقاط مختلف اهرم جابجا کرد.

نقطه ثابتی که اهرم حول آن حرکت می کند، تکیه گاه نام دارد.

در مثال بالا نیرو و بار در خلاف جهت هم حرکت می کنند.

وقتی فاصله ی بار تا تکیه گاه سه برابر فاصله نیرو تا تکیه گاه باشد، جابه جایی بار نسبت به نیرو سه به یک خواهد بود.

اهرم ها به سه نوع مختلف تقسیم می شوند:

اهرم نوع اول: الاکلنگ یا ترازوی دو کفه ای مثال هایی از این نوع اهرم اند. در این نوع، نیرو و وزنه در دو طرف تکیه گاه قرار گرفته اند. وقتی یکی به سمت پایین حرکت می کند. دیگری به بالا می رود. ( تجسم کنید که با یکی از دوستانتان روی الاکلنگ نشسته اید. اگر شما به پایین نیرو وارد کنید، دوستتان به بالا می رود و برعکس ) مقدار و بزرگی جابجایی با فاصله ی بار از تکیه گاه متناسب است.

 

اهرم نوع دوم:

 

اهرم نوع دوم: نمونه ی این اهرم، فرقون است که در ساختمان سازی برای جابجا کردن آجر و ماسه استفاده می شود. در این نوع اهرم، وزنه بین نیرو و تکیه گاه قرار دارد. فایده ی این نوع اهرم ها این است که می توان وزنه های خیلی سنگین را با استفاده از آن ها بلند کرد.

اهرم نوع سوم:

 

در این نوع اهرم نیرو بین تکیه گاه و وزنه قرار دارد. استفاده از جاروهای دسته بلند، نوعی از کاربردهای این نوع اهرم است. فایده  استفاده از این اهرم ها، حرکت زیاد وزنه است.

 

مترجم:‌ بدری سید جلالی


برچسب‌ها: اهرمها
[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 5:20 ] [ حسن حکاک ]

 

 

 

 

ما حیوانات را خیلی دوست داریم، بابایمان هم همینطور. ما هر روز در مورد حیوانات حرف میزنیم، بابایمان هم همینطور.
بابایمان همیشه وقتی با ما حرف می زند از حیوانات هم یاد میکند، مثلا امروز بابایمان دوبار به ما گفت؛ توله سگ مگه تو مشق نداری که نشستی پای تلوزیون؟و هر وقت ما پول می خواهیم می گوید؛ کره خر مگه من نشستم سر گنج؟
چند روز پیشا وقتی ما با مامانمان و بابایمان می رفتیم خونه عمه زهرا اینا یک تاکسی داشت می زد به پیکان بابایمان. بابایمان هم که آن روی سگش آمده بود بالا به آقاهه گفت؛ مگه کوری گوساله؟ آقاهه هم گفت؛ کور باباته یابو، پیاده می شم همچین می زنمت که به خر بگی* زن دایی .
بابایمان هم گفت: برو بینیم بابا جوجه و عین قرقی پرید پایین ولی آقاهه از بابایمان خیلی گنده تر بود و بابایمان را مثل سگ کتک زد.
بعدش مامانمان به بابایمان گفت؛ مگه کرم داری آخه؟ خرس گنده مجبوری عین خروس جنگی بپری به مردم؟


برچسب‌ها: یک انشای بامزه
[ جمعه شانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:31 ] [ حسن حکاک ]

جوک های بامزه

دختر کوچکى با معلمش درباره نهنگ‌ها بحث مى‌کرد.
معلم گفت: از نظر فيزيکى غيرممکن است که نهنگ بتواند يک آدم را ببلعد زيرا با وجود اینکه پستاندار عظيم‌الجثه‌اى است امّا حلق بسيار کوچکى دارد.
دختر کوچک پرسيد: پس چطور حضرت يونس به وسيله يک نهنگ بلعيده شد؟
معلم که عصبانى شده بود تکرار کرد که نهنگ نمى‌تواند آدم را ببلعد. اين از نظر فيزيکى غيرممکن است.
دختر کوچک گفت: وقتى به بهشت رفتم از حضرت يونس مى‌پرسم.
معلم گفت: اگر حضرت يونس به جهنم رفته بود چى؟
دختر کوچک گفت: اونوقت شما ازش بپرسيد !!!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

يک روز يک دختر کوچک در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزى مى‌کرد نگاه مى‌کرد. ناگهان متوجه چند تار موى سفيد در بين موهاى مادرش شد.
از مادرش پرسيد: مامان! چرا بعضى از موهاى شما سفيده؟
مادرش گفت: هر وقت تو يک کار بد مى‌کنى و باعث ناراحتى من مى‌شوی، يکى از موهايم سفيد مى‌شود.
دختر کوچولو کمى فکر کرد و گفت: حالا فهميدم چرا همه موهاى مامان بزرگ سفيد شده!

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
عکاس سر کلاس درس آمده بود تا از بچه‌هاى کلاس عکس يادگارى بگيرد.معلم هم داشت همه بچه‌ها را تشويق مي‌کرد که دور هم جمع شوند.
معلم گفت: ببينيد چقدر قشنگه که سال‌ها بعد وقتى همه‌تون بزرگ شديد به اين عکس نگاه کنيد و بگوئيد : اين احمده، الان دکتره. يا اون مهرداده، الان وکيله. يکى از بچه‌ها از ته کلاس گفت: اين هم آقا معلمه، الان مرده !


برچسب‌ها: جوک های بامزه
[ جمعه شانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:27 ] [ حسن حکاک ]

اگر تنها به مدت ۱۲ ثانیه به عکس زیر خیره شوید

 تصویر یک زرافه را می بینید

.

.

.

.

.

.

.


برچسب‌ها: ک تصویر بسیار بامزه
[ جمعه شانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:23 ] [ حسن حکاک ]

علوم تجربي پنجم ابتدايي بخش اول - ساختمان مواد 1- مانند دانشمندان فكر كنيد : در سال هاي پيش آموختيد كه "مشاهده كنيد". يعني مشاهده كردن يك راه يادگيري است. مشاهده يعني استفاده از اندام هاي مختلف بدن . 2- بپرسيد : تحقيقات علمي معمولاً با چيزهايي شروع مي شوند كه درباره آنها اطمينان كافي نداريد. در اين مواقع پرسش هايي به ذهن شما مي رسد كه واقعاً مايليد به آنها جواب دهيد. 3- فرضيه بسازيد : وقتي شما با استفاده از مشاهده به پرسش خود يك پاسخ احتمالي مي دهيد فرضيه سازي مي كنيد. اما فرضيه بايد قابل آزمايش كردن باشد. در غير اينصورت لازم است آن را عوض كنيد. 4- آزمايش كنيد : معمولاً در آزمايش هاي مقايسه اي همه چيز را مشابه انتخاب مي كنند و فقط يك چيز را تغير مي دهند. در اين آزمايش هم فقط دماي آب در سه ليوان تفاوت داشت. (آزمايش تهيه آب ليمو). 5- يادداشت برداريد : وقتي آزمايش را انجام مي دهيد مشاهده مي كنيد و اطلاعاتي به دست مي آوريد كه بايد آنها را يادداشت كنيد. تهيه نمودار و جدول، راهي براي رسيدن به نتيجه است براي كسب اطمينان از درستي نتيجه، لازم است آزمايش چند بار تكرار شود. 6- نتيجه بگيريد : بعد از مطالعه اطلاعات به دست آمده، بايد از آنچه آموخته ايد نتيجه گيري كنيد. نتيجه بايد درباره فرضيه شما باشد. فرضيه ايي كه از راه هاي مختلفي درست در آيد، نظريه ناميده مي شود. ساختمان مواد: ماده چيست؟ تمام چيزهاي غير زنده اي كه در اطراف ما هستند، ماده نام دارند. بعضي از مواد مانند چوب و سنگ شكل ثابتي دارند. موادي كه در دماي معمولي شكل آنها تغيير نكند، جامد هستند. موادي كه به شكل ظرف خودشان در آيند مايع هستند و موادي كه در فضا پخش مي شوند و با چشم ديده نمي شوند گاز هستند. مواد از چه ساخته شده اند؟ اگر به دانه هاي شكر نگاه كنيد مي بينيد از دانه هاي بسيار ريزي درست شده است كه اين ذره هاي بسيار كوچك با چشم معمولي قابل مشاهده نيستند. پس با ميكروسكوپ هاي بسيار قوي آن را هزاران برابر درشت مي كنند تابتوان آنها را ديد. به هر كدام از اين ذره ها يك مولكول شكر گفته مي شود. مولكول هر ماده با ماده ديگر متفاوت است و به همين دليل، مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند. رنگ، بو و مزه از خاصيت هاي هر ماده هستند. آيا مولكول ها حركت دارند؟ اگر در يك شيشه عطر را باز كنند و در جايي قرار دهيد، بوي آن در هواپخش شده و به مشام مي رسد. پس نتيجه مي گيريم كه مولكول هاي عطر پيوسته در حركتند و بوي عطر در هوا پراكنده مي شود. در تمام مواد مولكول پيوسته در حال جنبش هستند. بويي كه از شيشه عطر برمي خيزد همان مولكول هاي ماده است كه از ماده جدا مي شوند و به بيني ما وارد مي شوند. حال اگر در يك ظرف روغن چند قطره آب بريزند و آنها را با وسيله اي به هم نزديك كنيد به هم مي پيوندند؛ يعني مولكول هاي هر ماده همديگر را مي يابند. ربايش مولكول ها در همه اجسام يكسان نيست. در بعضي مواد ربايش با شدت بسياري صورت مي گيرد مانند چوب كه نمي توانيم آن را با تست جدا كنيم. وضع مولكول ها در مواد جامد، مايع و گاز چگونه است؟ در مواد جامد مولكول ها به هم نزديك اند و با نيروي زياد يكديگر را مي ربايند. مولكول ها در مواد جامد فقط در سر جاي خود مي لرزند؛ به همين دليل، شكل و حجم مواد جامد هميشه ثابت است و تغيير نمي كند. در مواد مايع فاصله مولكول ها از هم بيشتر است. مولكول هاي مواد مايع مانند دانه هاي زنجير به هم متصل اند و زنجيرهاي كوچكي را به وجود آورده اند. مولكول هاي مواد جامع مي توانند آزادانه سُر بخورند و جابه جا شوند. به همين دليل يك مايع به شكل ظرف خود در مي آيد. در بين مولكول هاي گاز تقريباً نيروي ربايش وجود ندارد. به همين دليل مولكول هاي گاز همديگر را نمي ربايند و آزادانه حركت مي كنند. فاصله بين مولكول هاي گازها از دو ماده ديگر بيشتر است. به همين دليل گازها در همه جا و در محيط اطراف خود پراكنده اند. چرا مواد خاصيت متفاوتي دارند؟ مولكول ها از ذرات كوچك تري به نام اتم تشكيل شده اند. اگر اتم هايي كه مولكول هاي يك ماده را مي سازند يكسان باشند. به آن ماده عنصر مي گوئيم. گاز اكسيژن كه براي تنفس موجودات زنده ضروري است يك عنصر است. چون مولكول آن از دو اتم يكسان ساخته شده است. موادي مانند طلا، آلومينيم و آهن يك عنصر هستند. اگر مولكول هاي يك ماده از دو يا چند نوع اتم ساخته شده باشد به آن ماده تركيب مي گوئيم. مانند آب كه از دو اتم ئيدروژن و يك اتم اكسيژن تشكيل شده است. پرسش هاي بخش 1 1- اتم هاي تشكيل دهنده كدام ماده مثل هم نمي باشد؟ 1- اكسيژن 2- طلا 3- نمك 4- آلومينيم 2- اتم هاي كدام دسته مواد مثل هم مي باشند؟ 1- اكسيژن، ئيدروژن، الكل 2- آب، آهن، ئيدروژن 3- اكسيژن، آب، ئيدروژن 4- آهن، گوگرد، اكسيژن 3- كداميك از مواد زير عنصر است ؟ 1- نمك 2- اكسيژن 3- دي اكسيد كربن 4- نفت 4- مواد در كدام يك از حالت هاي زير، تعداد جايي را كه اشغال مي كنند، ثابت است؟ 1- گاز، مايع 2- جامد، گاز 3- جامد، مايع، گاز 4- مايع، جامد 5- ربايش مولكولي در كداميك از مواد زير بسيار نادر است؟ 1- شير 2- هوا 3- انگشتر 4- آب سوال يك دو سه چهار پنج جواب گزينه 3 4 2 4 3   سؤالات تشريحي 1- چه چيزهايي با خاصيت يك ماده هستند؟ بو، رنگ، مزه 2- جنبش مولكولي چيست؟ مولكول هاي يك ماده پيوسته در حال جنبش هستند. در مواد گازي شكل جنبش مولكول ها خيلي زياد و در مايعات نسبت به گازها كمتر است در اجسام جامد مولكول ها فقط در جاي خود مي لرزند. 3- چرا چنبش مولكولي باعث نمي شود كه مواد از هم پراكنده مي شوند؟ زيرا ربايش مولكولي باعث مي شود مولكول هاي ماده يكديگر را بربايند. 4- مولكول ها از چه ساخته شده اند؟ از اتم 5- به چه موادي عنصر مي گوئيم؟ به موادي كه اتم هاي يكسان داشته باشند. 6- به چه موادي تركيب مي گوئيم؟ به موادي كه از چند نوع اتم درست شده اند 7- كدام نوع از مواد شكلشان تغيير مي كند؟ گاز و مايع   بخش دوم - تغييرات ماده مواد تغيير مي كنند: مواد مختلف يعني عنصرها، تركيب ها و مخلوط ها هميشه به يك صورت باقي نمي مانند و ممكن است تغيير كنند و مي دانيم كه همه مواد از نظر رنگ، حجم، بو، سختي و نرمي با هم متفاوتند و علي رغم اين تفاوت ها پاره اي از مواد به هم شبيه اند. شباهت هاي مواد عبارتند از : 1- همه مواد حجم دارند. 2- همه مواد وزن دارند. 3- ماده ي تشكيل دهنده همه مواد جرم آنها را تشكيل مي دهد. 4- همه مواد از مولكول تشكيل شده اند. 5- مولكول همه مواد از ذرات كوچك تري به نام اتم تشكيل شده است. متغير فيزيكي و تغيير شيميايي در بعضي تغييرات، جنس ماده عوض نمي شود، يعني ماده به ماده ديگري تبديل نمي گردد. به اين گونه تغييرات، تغييرات فيزيكي گفته مي شود. مانند تبخير آب و ذوب شدن يخ. در گروهي ديگري از تغييرات، خاصيت هاي ماده به كلي تغيير مي كند. يعني يك ماده به ماده ديگري تبديل مي شود. به چنين تغييراتي تغييرات شيميايي گفته مي شود. مانند پختن غذا، زرد شدن برگ درختان. تغيير فيزيكي (آزمايش جوشانده آب، يخ زدن آب در فريزر) وقتي آب بخار مي شود، مولكول آن تغيير نمي كنند، بلكه فاصله آنها از هم زياد مي شود و مولكول ها در هوا پراكنده مي شوند تبخير، يك تغيير فيزيكي است. اما اگر نان را روي حرارت بگيريم تا سياه شود، ديگر نان نيست بلكه تغيير شيميايي كرده و ماده ديگري به وجود آمده و مولكول هاي نان تغيير نكرده اند. آهن يك عنصر است. اگر يك وسيله آهني را در هواي مرطوب بگذاريد، دچار تغيير شيميايي مي شود زيرا در هوا، اكسيژن وجود دارد. اين ماده كه در اثر اين تغيير شيميايي به وجود آمده رنگ آهن ناميده مي شود كه به آن اكسيد آهن مي گويند. اكسيد آهن يك تركيب است. براي اينكه ماده اي تغيير كند مدتي زمان لازم است كه گاه مي توان مدت آن را پيش بيني كرد. پرسش هاي بخش 2 در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد. 1- تغيير رنگ و بوي مواد غذايي براي ما مضر است. 2- در تغيير شيميايي مواد، جنس آن عوض مي شود. 3- براي اينكه ماده اي تغيير كند بايد زماني از آن بگذرد. 4- نام علمي زنگ آهن اكسيد آهن است. 5- دوره آب در طبيعت، نتيجه تغييرات فيزيكي است. 6- هر نوع سوختن مواد يك تغيير شيميايي است. سؤالات تشريحي 1- مواد از چه ساخته شده اند؟ و به چه حالت هايي وجود دارند؟ از مولكول ساخته شده اند و به حالت هاي جامد، مايع و گاز هستند. 2- تركيب چيست؟ وقتي اتم هاي تشكيل دهنده ي ماده اي يكسان نباشد به آن ماده تركيب مي گوئيم. 3- از مواد زير كدام تركيب و كدام عنصر است؟ آب: تركيب سنگ: تركيب اكسيژن: عنصر چوب: تركيب نقره: عنصر شيشه: تركيب 4- مواد در چه خواصي مشترك هستند؟ همه مواد وزن، حجم و جرم دارند. 5- در چه صورت ماده تغيير فيزيكي پيدا مي كند؟ در صورتي كه مولكول هايش تغيير نكند و به ماده ديگري تبديل نشود. 6- عنصر در اثر تغيير دما تغيير فيزيكي پيدا مي كند يا تغيير شيميايي؟ تغيير فيزيكي پيدا مي كند. يعني به ماده ديگري تبديل نمي شود فقط تغيير حالت مي دهد. 7- وقتي غذا فاسد مي شود چگونه تغييري در آن ايجاد مي شود؟ تغيير شيميايي ايجاد مي شود. 8- وقتي شير فاسد مي شود و مي برد چه تغييري صورت مي گيرد؟ تغيير شيميايي پيدا مي كند 9- اكسيد آهن چيست؟ تركيبي است از اكسيژن و آهن كه به آن زنگ آهن هم مي گوئيم و به رنگ قهوه اي است و به محكم بودن آهن نيست. 10- فرق آهن و اكسيد آهن چيست؟ آهن عنصر است و اكسيد آهن تركيب. آهن خاكستري رنگ استولي اكسيد آهن قهوه اي و محكم است. بخش سوم - ماشين ها آموختيم كه وقتي جسمي را مي كشيم يا حركت مي دهيم، به آن نيرو وارد مي كنيم و بدون وارد كردن نيرو، نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم. تعداد نيرويي كه براي انجام كارها ي مختلف صورت مي گيرد با هم فرق دارد. بشر براي انجام و حركت اجسام سنگين از فكر خود بهره مي گيرد تا از وسيله و ابزاري بهره برد كه بتواند هر كاري را آسان تر انجام دهد. ابزاري كه استفاده از آنها باعث مي شود تا كارها آسان تر انجام شود ماشين ناميده مي شود. ماشين ها ممكن است ساختماني پيچيده داشته باشند و يا ساختماني ساده داشته باشند مانند قرقره، سطح شيب دار، اهرم و غيره. اهرم چيست؟ اهرم ها نوع ديگري از ماشين هاي ساده هستند كه با آنها مي توانيم كارها را آسان تر انجام دهيم. با كمك اهرم مي توان چيزهاي سنگين را آسان تر جابه جا كرد. اهرم ها شكل هاي مختلف دارند. در بسياري از ابزارها و وسايل كه ما استفاده مي كنيم نوعي اهرم وجود دارد مانند اله كلنگ. هر اهرم سه قسمت دارد: 1- تكيه گاه 2- قسمتي كه به آن نيرو وارد مي كنيم 3- قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند. تكيه گاه ممكن است بين دو قسمت ديگر قرار گيرد. به طور كلي در وسايل مختلف محل تكيه گاه تغيير مي كند. سطح شيب دار: سطح شيب دار نيز ساختمان ساده اي دارد كه با استفاده از نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پائين مي كشد. نوعي سطح شيب دار سُرسُره است. ماشين چيست؟ به وسايلي مانند اهرم و سطح شيب دار كه انجام دادن كارها را آسان تر مي كند ماشين گفته مي شود. بعضي ماشين ها ساده اند مثل قرقره، پيچ گوشتي و غيره. ساختمان بعضي از ماشين ها پيچيده است. هر ماشين از به هم پيوستن ماشين هاي ساده صورت مي گيرد. مانند ماشين لباسشوئي و چرخ گوشت. ماشين ها نيروي خود را از كجا به دست مي آورند؟ گفتيم كه براي به حركت در آوردن اجسام نيرو لازم است. گاهي اين نيرو را توسط انسان تأمين مي كنند مانند كارگري كه سطل پر از قير را به بالا مي برد. و گاهي تنها نيروي ماهيچه ما كافي نيست به همين دليل بايد به فكر منابع ديگر نيرو باشيم. استفاده از انرژي الكتريكي انرژي الكتريكي از مهم ترين انرژي هاست. به وسيله اي كه انرژي الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند موتور الكتريكي مي گويند. اگر موتور الكتريكي را به جريان برق وصل كنيم مي تواند اجسام را به حركت در آورد. مانند آرميچر، چرخ گوشت و سشوار فيزيك موتور الكتريكي است. پرسش هاي بخش 3 در جاي خالي كلمات مناسب بنويسيد. 1- هر چه طول سطح شيب دار كم تر باشد، براي بالا بردن جسم نيروي بيشتري نياز داريم. 2- ما از انرژي الكتريكي براي توليد نور و گرما و حركت استفاده مي كنيم. 3- همه وسايل الكتريكي داراي موتور الكتريكي نيستند. 4- از موتورهاي الكتريكي ساده مي توان به آرميچر اشاره کرد. 5- پس اگر نيرو نداشته باشيم نمي توانيم اجسام را به حركت در آوريم. 6- يكي از انرژي هايي كه در ماشين پيچيده مورد استفاده قرار مي گيرد، انرژي الكتريكي است. سؤالات تشريحي 1- در چه صورت جسمي كه ساكن است حركت مي كند؟ وقتي كه به آن نيرويي وارد شود. 2- ماشين چيست؟ به وسايلي كه انجام دادن كارها را براي ما آسان مي كند ماشين گفته مي شود. 3- اهرم چيست و از چه قسمت هايي ساخته شده است؟ ميله اي است كه از آن براي بالا بردن اجسام استفاده مي شود. تكيه گاه قسمتي كه بر آن نيرو وارد مي كنيم. قسمتي كه اهرم بر جسم نيرو وارد مي كند. 4- كدام قسمت از بدن ما مانند اهرم كار مي كند؟ بازوها هنگام برداشتن بار سنگين، استخوان هاي پا هنگامي كه با پا در توپ حركت ايجاد مي كنيم. در تمام اين حركات مفصل ها مثل تكيه گاه اهرم هستند و استخوان ها مثل ميله هاي اهرم عمل مي كنند. 5- سطح شيب دار چگونه حركت دادن اجسام را آسان مي كند؟ به وسيله نيروي كشش زمين اجسام سنگين را به طرف پائين مي كشد. 6- ماشين هاي ساده را نام ببريد؟ قرقره ها، اهرم ها و سطح شيب دار. 7- در ساختمان ماشين هاي پيچيده چه چيزهايي استفاده مي شود؟ از چرخ دنده ها و قطعه هاي گوناگون فلزي و ماشين هاي ساده. 8- موتورهاي الكتريكي را شرح دهيد؟ وسيله اي است كه با جريان برق كار مي كند و انرژي الكتريكي را به حركت تبديل مي كند. 9- در چه صورت مي توانيم موتور الكتريكي قوي تري بسازيم؟ هر چه تعداد سيم پيچ ها بيشتر باشد، موتور الكتريكي قوي تري درست مي شود.     بخش چهارم - نور و رنگ نور يكي از انرژي هاي مهم است. جايي كه نور نباشد تاريك است و ما بدون نور نمي توانيم چيزي را ببينيم. براي اينكه جسمي ديده شود بايد به آن نور بتابد، نوري كه به جسم مي تابد، از سطح آن بازتابش پيدا مي كند. اگر نور بازتابش شده به چشم ما برسد، آن جسم را مي بينيم. خورشيد يك چشمه نور طبيعي است و بعضي از چشمه هاي نور مصنوعي هستند و انسان آنها را به وجود آورده مانند چراغ هاي روغني و نفتي قديمي. رنگ هاي نور: نوري كه ازخورشيد به زمين مي رسد، از رنگ هاي گوناگوني تشكيل شده است. در آزمايشگاه نور را به كمك وسيله اي به نام منشور مي توان تجزيه كرد. يعني رنگ هاي مختلف را مي توان از هم جدا كرد. منشور يك قطعه شيشه اي است. حتماً ديده ايد كه پس از باران هوا آفتابي مي شود و نور خورشيد به ذره هاي ريز آب كه هنوز در هوا وجود دارند مي تابد. ذره هاي ريز آب هم مثل منشور، نور خورشيد را تجزيه مي كنند و رنگين كمال را به وجود مي آورند. در واقع ذره هاي ريز آب باران در هوا، در روزهاي آفتابي موجب تجزيه نور و ايجاد رنگين كمال مي شود. منشور ذره بين چيست؟ معمولاً ذره بين ها را از شيشه و به شكل عدس مي سازند. از اين رو به آنها عدسي نيز مي گويند. در صورت تابش نور خورشيد به ذره بين، عدسي نور خورشيد را در يك نقطه جمع مي كند و به همين دليل گرماي زيادي به وجود مي آيد. به اين نقطه كانون عدسي مي گويند. ممكن است در صورتي كه كاغذي را روي كانون عدسي قرار دهيم، گرماي خورشيد كاغذ را بسوزاند. به كمك عدسي هايي مي توانيم تصوير اجسام را روي پرده نمايش دهيم. كاربرد عدسي ها عدسي ها در وسايل مختلفي مثل عينك هاي طبي، ميكروسكوپ، تلسكوپ و دوربين هاي عكاسي استفاده مي شوند. سطح عدسي ممكن است مثل آينه برآمده يا فرو رفته باشد. ولي مثل آينه هاي صاف نيست. پرسش هاي بخش 4 1- كدام گروه چشمه ها ي مصنوعي نور مي باشند؟ 1- شمع، چراغ نفتي، ستارگان 2- شمع، لامپ نوراني، چراغ نفتي 3- شمع، خورشيد، ماه 4- ستارگان، ماه، چراغ نفتي 2- كداميك شبيه عدسي كار مي كنند؟ 1- آينه هاي محدب 2- آينه تخت 3- لامپ روشنايي 4- كوره آفتابي 3- تجزيه نور يعني؟ 1- مولكول هاي آن را از هم جدا كنيم. 2- استفاده از منشور. 3- رنگ هاي مختلف آن را از هم جدا كنيم. 4- نور خورشيد را با عدسي در يك نقطه جمع كنيم. 4- چگونه مي توانيم رنگ هاي مختلف نور را ببينيم؟ 1- به وسيله عدسي 2- به وسيله تلسكوپ 3- به وسيله دوربين 4- به وسيله پاشيدن آب آب پاش به هوا 5- كداميك از اجسام زير شبيه عدسي عمل مي كند؟ 1- تنگ شيشه اي آب 2- آينه 3- سطح آب 4- بشقاب چيني سوال يك دو سه چهار پنج جواب گزينه 2 4 2 4 1   سؤالات تشريحي 1- ديدن اجسام چگونه امكان پذير مي شود؟ به وسيله نور 2- در چه صورت بازتابش نور تصوير ايجاد مي كند؟ در صورتي كه نور بازتابش شده به چشم ما برسد، تصوير درست مي شود. 3- آيا زمين و ماه نيز چشمه هاي نور هستند؟ خير 4- آيا مقدار نور چشمه هاي طبيعي را مي توانيم به دلخواه كم يا زياد كنيم؟ خير، نمي توانيم ولي با استفاده از وسايلي مانند عينك آفتابي، پرده و سايبان مي توانيم خود را از بازتابش شديد نور در امان نگه داريم. 5- ذره بين چيست؟ كانون عدسي كجاست؟ ذره بين شيشه اي است كه به شكل عدسي ساخته مي شود و موجب ديدن چيزهاي دور و نزديك مي شود . نقطه اي كه عدسي مي تواند تمام نورهاي تابيده شده را در آنجا جمع كند. 6- نور پس از گذشتن از شيشه و آب چه تغييري مي كند؟ مي شكند و تجزيه مي شود. 7- در چه وسايلي از عدسي استفاده مي شود؟ دوربين، ميكروسكوپ، تلسكوپ، دوربين عكاسي و عينك طبي. 8- نور سفيد به چه رنگ هايي تجزيه مي شود؟ قرمز، نارنجي، سبز، زرد، آبي، نيلي، بنفش 9- بين كوره آفتابي و ذره بين چه شباهت هايي وجود دارد؟ هر دو نور خورشيد را به صورت انرژي گرمايي ذخيره مي كنند. بخش پنجم - تاريخچه زمين زمين شناسان با استفاده از آثاري که از گذشته به دست آورده اند، به اطلاعات زيادي پي برده اند. انسان ها با مطالعه سنگ هاي رسوبي، آب و هوا، محل درياها، خشكي ها و نوع گياهان و جانوران كه از بين رفته اند، اطلاعاتي به دست آورده اند. فسيل: به آثاري از جانداران بسيار قديمي که در سنگ ها باقي مانده اند، فسيل (سنگواره) مي گويند. فسيل ها يا مانند استخوان و دندان قسمت هايي از بدن جانداران بسيار قديمي اند يا مانند پا اثري از بدن جانداران هستند. براي تشكيل بعضي فسيل ها ميليون ها سال لازم است. استفاده از فسيل: دانشمندان با مطالعه فسيل ها درباره گذشته زمين و تغييرات آن اطلاعات زيادي به دست مي آورند. كسي كه فسيل ها را مطالعه مي كند بايد درباره جانوران و گياهان امروزي محل زندگي و نوع رفتار آنها اطلاعات كاملي داشته باشد. مثلاً اگر در بالاي كوهي فسيل ماهي يافت شود معلوم مي شود در آن نقطه قبلاً دريا بوده است. تاريخچه جانداران: وقتي زندگي در دريا شروع شد، ابتدا موجوداتي كه بدن آنها فقط يك سلول داشت در درياها فراوان شدند و بعد نوبت به جانوران بي مهره رسيد و پس از ميليون ها سال اولين مهره داران يعني ماهي ها به وجود آمدند. با پيدا شدن گياهان، زندگي بر روي خشكي ها آغاز شد كم كم جانوران هم در روي خشكي ها ظاهر شدند. بعد آب و هوا، تغيير كرد، به طوري كه محيط مناسبي براي رشيد خزندگان به وجود آمد. تعداد خزندگان فراوان شد و طول بعضي از آنها به 30 متر مي رسيد. به اين خزندگان دايناسور مي گويند. دايناسور ها حدود 65 ميليون سال پيش مرده اند و پس از نابودي آنها عصر فراواني گياهان و جانوران فرا رسيد. تغيير خشكي ها و درياها: زمين شناسان معتقدند ابتدا در روي كوه زمين، فقط يك خشكي و يك اقيانوس بزرگ وجود داشت. در حدود 200 ميليون سال پيش اين خشكي ابتدا از وسط شكاف برداشت و به تدريج به دو نيم تقسيم شد و بين دو خشكي دريايي به وجود آمد. چندين ميليون سال بعد، دو خشكي شمالي و جنوب هر يك كوچك تر و بيشتر شده و خشكي هاي امروزي را به وجود آوردند. پرسش هاي بخش 5 جملات صحيح و غلط را مشخص كنيد 1- در سنگ هاي آذرين ممكن است آثاري از فسيل ها پيدا شود. درست   *  نادرست 2- دوزيستان بعد از خزندگان در روي زمين به وجود آمدند. درست   *  نادرست 3- همه فسيل هاي يك منطقه را نبايد جمع آوري كرد. درست   نادرست * 4- بريدگي هاي غرب آفريقا و شرق آمريكاي جنوبي نشانگر آن است كه زماني آن دو محل به هم چسبيده بوده اند. درست   *  نادرست سؤالات تشريحي 1-چگونگي پيدايش سنگ هاي رسوبي را توضيح دهيد؟ وقتي آب رودخانه ها به دريا ها و درياچه ها مي ريزند مقداري گل و لاي و شن و ماسه با خود به درياها مي برند. موادي كه وارد دريا مي شوند بر اثر سنگيني به ته دريا مي روند و بر اثر فشار و سنگيني لايه هاي جديد لايه هاي قديمي محكم مي شوند و تبديل به سنگ مي شوند. 2- معمولاً در سنگ هاي رسوبي لايه هاي قديمي تر در كجا قرار مي گيرند؟ در زير قرار مي گيرند. 3- فسيل يا سنگواره چيست و چگونه تشكيل مي شود؟ هنگامي كه جانداران در بين لايه هاي شن و ماسه مدفون مي شود در طي ساليان دراز قسمت هاي نرم بدن مي پوسد و اثر قسمت هاي سخت بر روي سنگ ها باقي مي ماند؛ به اين آثار باقيمانده از جانداران فسيل يا سنگواره گفته مي شود. 4- از موجودات ساكن در آب بيشتر فسيل مي ماند يا از موجودات ساكن در خشكي؟ از موجودات ساكن در آب 5- از سنگواره ها چه استفاده اي مي شود؟ براي شناسايي تاريخچه هر ناحيه، سنگواره آن ناحيه را مورد بررسي قرار مي دهند. 6- از سنگواره اي كه اثر صدف جانوران را نشان مي دهد چه مي فهميم؟ مي فهميم كه در آن ناحيه در زمان هاي دور دريا بوده است. 7- زندگي موجودات زنده ابتدا از كجا آغاز شد؟ ابتدا از درياها آغاز شد. 8- از چه زماني جانوران بر خشكي ها ظاهر شدند؟ از زماني كه گياهان توانستند در خشكي زندگي كنند. جانوران نيز در خشكي فراوان شدند. 9- بعد از نابودي خزندگان چه جانوراني زياد شدند؟ پرندگان و پستانداران بخش ششم - خاك زندگي بخش آموختيد كه خاك براي كشاورزي لازم است. زيرا مواد معدني لازم را به گياه مي دهد. گياهان مواد معدني را از خاك مي گيرند و همراه آبي كه از ريشه بالا مي رود به اندام هاي خود مي رسانند. تشكيل خاك: در طول ساليان دراز و در اثر خرد شدن سنگ ها، ‌خاك تشكيل مي شود. اين كار به چند صورت انجام مي گيرد. 1- سنگ ها در زير نور آفتاب در روز، گرم و در شب، سرد شده و در اثر تكرار اين كار ترك خورده و خرد مي شوند و خاك را به وجود مي آورند. 2- آبي كه در زمستان در لابه لاي ترك سنگ ها يخ مي بندد، باعث مي شود آنها زودتر خرد شوند. 3- ريشه گياهان باعث به وجود آمدن خاك و خرد شدن سنگ ها مي شود. مواد تشكيل دهنده خاك: جنس خاكي كه به وجود مي آيد بستگي به مواد اوليه سنگي دارد كه آن را به وجود آورده است. خاك ممكن است نرم يا زبر باشد. دانه هاي خاك نرم ريزتر از خاك زبر است. براي تشخيص مواد داخل خاك آزمايش ص 48 كتاب را انجام دهيد. نفوذ‌ آب در خاك: كشاورزي بدون آب ممكن نيست ولي تنها مي دانيد كه آب در همه نوع خاك به يك اندازه و با يك سرعت نفوذ نمي كند. خاك و رشد گياهان: ‌در حدود سه هزار سال پيش دانشمندي به نام يورستن مي خواست بداند كه گياهان براي رشد چه چيزي را از خاك مي گيرند. او مقداري برگ خشكيده را از يك مزرعه جمع كرد. آنها را سوزانده و خاكستر باقي مانده را با مقداري آب خالص مخلوط كرد و در ظرف سوراخداري ريخت. يورستن آبي را كه از ظرف خارج مي شد جمع كرد، آن را چشيد و متوجه شد كه مزه آن تغيير كرده است او نتيجه گيري كرد كه گياهان موادي را از خاك مي گيرند. گياخاك چيست؟ خاك مزرعه به اين دليل از خاك كنار جاده و بيابان بهتر است كه مقداري از باقي مانده بدن گياهان و جانوران مرده و پوسيده به آن اضافه شده است. به اين مواد كه رنگ تيره دارند گياخاك مي گويند و اين خاك براي كشاورزي لازم است. فرسايش خاك: وقتي چند بار در يك خاك كشاورزي صورت گيرد، ‌خاك، مواد مفيد خود را از دست مي دهد. براي همين مدتي در اين زمين كشاورزي صورت نمي گيرد تا زمين دوباره بتواند مواد غذايي كسب كند و براي اين كار به زمين كود مي دهند. كودها ممكن است گياهي،‌ حيواني يا شيميايي باشند. با اينكه گياهان از منابع مهم زندگي بشر هستند. ولي متأسفانه زندگي شهر نشيني بخشي از زمين هاي كشاورزي را از بين برده است. پرسش هاي بخش 6 در جاي خالي كلمه مناسب بنويسيد: 1- خاك از خرد شدن سنگ ها ايجاد مي شود. 2- در كشاورزي خاك قسمت رو داراي اهميت فراواني است. 3- مدفوع جانوران يا مواد پوسيده گياهي را كود مي نامند. 4- دانشمندي كه ثابت كرد گياهان براي رشد كردن مواد موردنياز خود را از خاك مي گيرند، يورستن نام داشت. 5- مهم ترين عامل فرسايش خاك، آب است. 6- اجزاي همه خاك ها مشابه نيستند. سؤالات تشريحي 1- خاك چگونه تشكيل مي شود؟ وقتي سنگ ها در اثر گرما و سرما تغيير حجم دهند شكاف برداشته و خرد مي شوند. خرد شدن سنگ ها به تدريج ادامه پيدا مي كند و به خاك تبديل مي شود. سنگ ها بر اثر ساييده شدن در رودخانه نيز تبديل به خاك مي شوند. 2- آيا نوع سنگ در تعداد خاكي كه تشكيل مي شود تأثير دارد؟ بله، سنگ هاي نرم، خاك بيشتري توليد مي كنند. 3- آب در چه نوع خاكي سريع تر نفوذ مي كند؟ در خاك هاي شني و ماسه اي سريع تر نفوذ مي كند. 4- گياخاك چيست؟ بقاياي گياهان و جانوران كه بر روي خاك قرار مي گيرند به تدريج پوسيده شده و مواد مفيدي به خاك اضافه مي كنند. اين مواد براي كشاورزي لازم است. 5- چرا خاك مزرعه بهتر از خاك جاده و بيابان است؟ زيرا محتواي بقاياي پوسيده شده گياهان و جانوران است. 6- خاك كدام قسمت براي كشاورزي مناسب تر است؟ خاك قسمت رويي 7- براي تقويت خاك چه مي كنند؟ به خاك كود اضافه مي كنند. 8- چرا افزايش جمعيت موجب كم شدن زمين هاي كشاورزي مي شود؟ زيرا زمين هاي كشاورزي براي سكونت شهرنشينان به آپارتمان و مناطق مسكوني و شهرك تبديل مي شود و زمين هاي كشاورزي كم مي شود. 9- چرا خاك ضعيف مي شود؟ براي اينكه مواد مفيد خاك توسط گياه جذب مي شود و خاك مواد غذايي خود را از دست مي دهد.     بخش هفتم - زمين نا آرام اگر در محل زندگي شما چاه كنده باشند، حتماً ديده ايد كه از داخل آن خاك و سنگ بيرون مي آورند. اين چاه خيلي عميق نيست. اما چاهي كه براي به دست آوردن نفت مي كنند، چند صد متر عمق دارد. ولي هنوز تا مركز زمين فاصله بسيار زيادي دارد. فاصله سطح زمين تا مركز آن حدود 6400 كيلومتر است. دانشمندان حدس مي زنند كه تخم مرغ با زمين ما مشابهت دارد. تخم مرغ سه لايه به نام هاي پوسته، سفيده، و زرده دارد. زمين هم سه لايه دارد: پوسته، گوشته و هسته. پوسته زمين: پوسته زمين در مقايسه با كره زمين بسيار نازك است. جنس پوسته از سنگ است. پوسته براي ما بسيار مهم است. نفت، زغال سنگ، گاز و آب و بعضي فلزات در آن وجود دارد. گوشته: لايه مياني زمين بسيار كلفت تر و داغ تر از پوسته آن است. دماي گوشته زياد است. دانشمندان معتقدند كه به بعضي سنگ هاي اين قسمت نيمه جامدند. هسته: هسته در مركز زمين قرار گرفته و بسيار داغ است. هسته دو قسمت دارد: هسته دروني، هسته بيروني. هر دو قسمت هسته از آهن و فلز ديگري به نام نيكل ساخته شده اند. آتش فشان: در بعضي نقاط زير پوسته، سنگ ها نرم و داغند. گاهي سنگ ها ذوب مي شوند. اگر اين سنگ هاي ذوب شده راهي به بيرون زمين بيابند از آن خارج مي شوند و آتش فشان ها را به وجود مي آورند. مخروط آتش فشان ها از موادي به وجود مي آيد كه از دهانه خارج مي شوند. علاوه بر مواد مذاب، مواد جامد و گاز از دهانه آتش فشان ها خارج مي شوند. بعضي از اين گازها سمي و كشنده اند. اگر مواد جامد دانه ريز باشند. به آنها خاكستر مي گويند. يك آتشفشان هميشه فعاليت نمي كند و بعد از مدتي غير فعال مي شود. كوه دماوند مدت هاست كه ديگر فعاليتي ندارد. زمين لرزه: در همه جاي سطح زمين خطر زمين لرزه وجود دارد. در بعضي نقاط بيشتر از نقاط ديگر، اتفاق مي افتد. در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه، تنها شديد يا ضعيف بودن زمين لرزه دخالت ندار بلكه استحكام زمين و ساختمان ها نيز مهم است. هنگام زمين لرزه چه بايد كرد؟ در هنگام زمين لرزه به كنار ديوارهاي داخلي برويد. زير ميزهاي محكم قرار بگيريد. داخل راهروهاي كم وسعت برويد و داخل چارچوب در بايستيد. و از محل هاي زير دوري كنيد: آشپزخانه – زير سقف هاي وسيع – كتابخانه و قفسه و كنار ديوارهاي داخلي. آرامش و خونسردي خود را در مدت زمين لرزه حفظ كنيد. پرسش هاي بخش 7 1- كدام لايه زمين كم ترين ضخامت را دارد؟ 1- گوشته 2- پوسته 3- هسته 2- منابع معدني را در كدام لايه زمين مي توان يافت؟ 1- پوسته 2- گوشته 3- هسته 3- كدام لايه زمين از مواد نيمه جامد تشكيل يافته است؟ 1- پوسته 2- گوشته 3- هسته 4- هر دو قسمت از آهن و نيكل ساخته شده اند؟ 1- پوسته 2- گوشته 3- هسته   سوال يك دو سه چهار جواب گزينه 2 1 2 3   سؤالات تشريحي 1- چرا در زمين چاه مي كنند؟ براي رسيدن به آب و نفت در زمين چاه مي كنند. 2- مواد كافي، نفت، آب و ذغال سنگ در كدام قسمت زمين قرار دارند؟ در قسمت پوسته 3- پوسته زمين با گوشته چه تفاوتي دارد؟ پوسته نازك تر است و گوشته گرماي بسيار زيادتري از پوسته دارد. سنگ ها در گوشته به حالت مذاب و خميري هستند. 4- هسته در كدام قسمت زمين است؟ جنس آن از چيست؟ در قسمت مركزي زمين و جنس آن از آهن و نيكل است. 5- آتشفشان ها چگونه ايجاد مي شوند؟ وقتي گرماي مواد مذاب زمين زياد شود حجم بيشتري پيدا مي كنند. ناگزير براي خروج از زمين از قسمت هايي كه احتمالاً پوسته نازك تر است، خارج مي شوند. 6- ازدهانه آتشفشان ها چه چيزهايي خارج مي شود؟ مواد مذاب، جامد، گاز، گاهي مواد جامد آن قدر ريز هستند كه به آنها خاكستر مي گويند. گازها نيز ممكن است سمي و كشنده باشند. 7- زمين لرزه چگونه ايجاد مي شود؟ وقتي در بين سنگ هاي زمين شكاف ايجاد مي شود، سنگ ها به يكديگر ساييده مي شوند و در اثر اين ساييدگي مايه دروني زمين لرزش پيدا مي كند و به صورت حركت موجي، درون زمين مسيري را مي پيمايد و در نتيجه موجب لرزش زمين و شكستگي پوسته زمين و زمين لرزه مي شود. 8- زمين لرزه در چه جاهائي خرابي بيشتري به بار مي آورد؟ در جايي كه خانه ها گلي و سست باشند. بخش هشتم - آغازيان به جز گياهان و جانوران، جانداران ديگر نيز هستند كه حركت مي كنند و براي رشد به غذا نياز دارند و تنفس مي كنند. اين جانداران كه بعضي از صفات گياهان و بعضي از صفات جانوران را دارند آغازيان ناميده مي شوند. آغازيان ساختمان بدني ساده دارند و به علت كوچكي فقط با ميكروسكوپ ديده مي شوند. بعضي مانند باكتري فقط يك سلول دارند و بعضي ديگر پر سلولي هستند. آغازيان به شكل زير طبقه بندي شده اند: جلبك ها، آغازيانِ گياه مانند: جلبك ها به دليل آنكه بدنشان از گياهان ساده تر است در گروه آغازيان قرار گرفته اند ولي آنها نيز سبزينه يا كلروفيل دارند. جلبك ها به رنگ هاي قرمز، سبز يا قهوه اي ديده مي شود. بيشتر جلبك هايي که در آب زندگي مي كنند تك سلولي هستند اما انواع پرسلولي نيز دارند. طول برخي از جلبك هاي پرسلولي دريايي به 60 متر مي رسد. فايده ها: جلبك ها غذاي جانوران آبزي هستند. از جلبك هاي دريايي موادي به دست مي آيد كه در صنعت مانند بستني سازي و تهيه خمير دندان به كار مي رود. باكتري ها: باكتري ها فراوان ترين جانداران روي زمين هستند. بعضي در آب، بعضي در خاك و بعضي در داخل يا روي بدن گياهان و جانوران زندگي مي كنند. به طور كلي در هر كجا كه موجود زنده باشد، باكتري ها نيز يافت مي شوند. در روي دست شما تعداد زيادي باكتري وجود دارد ولي شما نمي بينيد. باكتري ها فقط يك سلول بسيار كوچك هستند. باكتري ها به اشكال كروي، خميده و ‌ميله اي ديده مي شوند. فايده ها: 1- درست كردن كود كه يكي از كارهاي مفيد با كتري هاي داخل خاك است. بعضي باكتري ها بدن موجودات زنده را تجزيه مي كنند و مواد آنها را به خاك مي دهند و گياهان اين مواد را مصرف مي كنند. 2-انسان از هزاران سال پيش بدون شناخت باكتري ها از آنها استفاده كرده و از آنها براي تبديل بعضي ميوه ها (مانند انگور) به سركه يا تبديل شير به ماست استفاده كرده است. توليد مثل: باكتري ها نيز توليد مثل مي كنند. از يك باكتري به دو باكتري و بعد به 4 باكتري و به همين شكل به سرعت تقسيم ادامه مي يابد. توليد مثل آنها گاه زياد و گاه كم است. توليد مثل باكتري ها قارچ ها: قارچ ها موجودات زنده اي هستند كه مانند گياهان در يك جا ساكن هستند اما چون سبزينه ندارند نمي توانند غذا سازي كنند و به انواع مختلف مانند كپك ها و قارچ هاي چتري تقسيم مي شوند. كپك ها: كپك ها در روي نان و ميوه و مربا ديده مي شوند. كپك نوعي قارچ است كه ميوه يا چيزهاي ديگر را تجزيه كرده و مصرف مي كند. قارچ هاي چتري: قارچ هاي چتري روي چوب هاي پوسيده تنه درختان يا روي خاك ديده مي شود بيشتر قارچ هاي چتري كه در طبيعت يافت مي شوند. سمي هستند ولي در ميان آنها انواع خوراكي هم وجود دارد. قارچ ها به وسيله سلول هاي بسيار ريزي به نام هاگ توليد مثل مي كنند. هاگ در اندامي به نام هاگدان توليد مي شوند و پس از رسيدن يا پاره كردن ديواره هاگدان آزاد مي شوند. اين هاگ ها همراه باد يا آب به نقاط مختلف مي روند. در هر جا كه رويش مناسبي داشته باشند، رشد كرده و قارچ هاي ديگري را به وجود مي آورند. فايده ها و ضررها فايده ها: قارچ ها اهميت فراواني دارند. بعضي از آنها بسيار كوچك هستند و مانند باكتري، بدن گياهان و جانوران مرده را تجزيه مي كنند تا مواد مورد نياز خود را جذب كنند. موادي كه از تجزيه گياهان و جانوران مرده به دست مي آيد، به خاك بر مي گردد و دوباره وسيله مصرف گياهان مي شود. ما بعضي قارچ ها را مي خوريم و بعضي هم به جهت وجود دارويي به نام پني سيلين در امر پزشكي و براي كُشتن باكتري ها به كار مي روند. ضررها: انواعي از قارچ ها انگل گياهان يا جانوران مي شوند. اين قارچ ها به گياهاني مانند گندم، سيب زميني و بعضي از ميوه ها زيان مي رسانند. بعضي قارچ ها هم باعث بروز بيماري پوستي مي شوند. مخمّر: مخمّر قارچ ذره بيني است كه در خمير ترش نانوايي موجود است و توسط نانواها جهت پخت نان به كار گرفته مي شود . پرسش هاي بخش 8 1- بدن موجودات زنده تك سلولي چگونه است؟ بسيار ساده است و فقط از يك سلول ساخته شده است. 2- كدام دسته از جانوران در گروه آغازيان طبقه بندي مي شوند؟ باكتري ها، قارچ ها و انواعي از جلبك ها در گروه آغازيان قرار دارند. نوعي از جلبك ها كه ويژه گي گياهي دارند در گروه گياهان طبقه بندي مي شوند. 3- جلبك چيست؟ ساختمان بدن جلبك ها از گياهان ساده تر است. كلروفيل دارند و براي خود غذا مي سازند. 4- جلبك ها در كجا زندگي مي كنند؟ بيشتر جلبك ها در آب زندگي مي كنند و تك سلولي هستند. 5- جلبك ها در چه جاهايي مي رويند؟ در آب هاي شور و شيرين 6- باكتري ها در كجا زندگي مي كنند؟ باكتري ها در همه جا، آب، هوا، خاك و بدن جانداران زندگي مي كنند. 7- اندازه باكتري ها چقدر است؟ بسيار كوچك هستند به طوري كه در يك نقطه به اندازه سر سوزن 250 هزار باكتري جا مي گيرد. 8- باكتري ها چند نوع هستند؟ دو نوع هستند. ممكن است مفيد يا مضر باشند. باكتري هاي مفيد بقاياي موجودات زنده را تجزيه مي كنند و دوباره براي گياه قابل استفاده مي كنند. از باكتري هاي مفيد براي ساختن دارو و توليد مواد غذايي استفاده مي كنند. باكتري هاي مضر باعث بيماري و فاسد شدن غذا مي شوند. 9- باكتري ها چگونه توليد مثل مي كنند؟ با تقسيم شدن سلول زياد مي شوند. 10- قارچ ها چه ويژه گي هايي دارند؟ قارچ ها كلروفيل يا سبزينه ندارند و نمي توانند براي خود غذا بسازند. قارچ ها از گياهان و جانوران ميزبان غذاي خود را تأمين مي كنند. ديواره اسكلتي دارند. 11- قارچ چتري كجا زندگي مي كند؟ روي چوب هاي پوسيده، تنه درختان يا مواد پوسيده ديگر زندگي مي كند. 12- قارچ ها در چه شرايطي بهتر رشد مي كنند؟ قارچ ها در هواي مرطوب بهتر رشد مي كنند. 13- قارچ ها چه تفاوتي با گياهان دارند؟ قارچ ها كلروفيل يا سبزينه ندارند و نمي توانند براي خود غذا بسازند. قارچ ها، ريشه، ساقه و برگ دارند. 14- مخمرها از گروه كدام جانداران هستند؟ از آغازيان و در گروه قارچ ها هستند. 15- جلبك ها چگونه توليد مثل مي كنند؟ گاهي با قطعه قطعه شدن و گاهي مانند گياهان از تركيب سلول هاي نر و ماده جلبك جديد ايجاد مي شود. 16- مهم ترين عامل وجود باكتري ها و قارچ ها در طبيعت چيست؟ باكتري ها و قارچ ها بقاياي موجودات زنده را تجزيه مي كنند و اين مواد را براي گياهان و ساير جانداران قابل استفاده مي كنند. 17- چه موادي مي شناسيد كه در اثر وجود باكتري ها ايجاد مي شوند؟ ماست، سركه، الكل   بخش نهم - مبارزه پنهان در زمان هاي قديم، مردم دليل بسياري از بيماري هاي خود را نمي دانستند و از وجود ميكروب (جانداران بسيار كوچك) كه با چشم ديده نمي شود ولي باعث به وجود آمدن بيماري مي شوند- مطلع نبودند. در آن زمان به دليل عدم رعايت مسائل بهداشتي، بيماري به سرعت ميان مردم پراكنده مي شد و عده زيادي را مي كشت. ميكروب چيست؟ ميكروب جاندار خاصي نيست؛ بلكه باكتري ها، قارچ هاي ذره بيني و موجوداتي به نام ويروس را به طور كلي ميكروب مي نامند. ويروس ها از باكتري ها و قارچ ها بسيار كوچك ترند و مي توانند در داخل بدن جانور يا گياه به داخل سلول هاي موجودات زنده بروند، در آنجا تكثير شوند و سلول را نكشند. ويروس ها فقط در داخل سلول زنده فعاليت دارند و نه بيرون از آن. آثار زنده بودن از خود نشان مي دهند. هر نوع ويروسي فقط در داخل سلول هاي معيني از بدن گياه يا جانور زندگي و فعاليت مي كند. مثلاً ويروس آنفوانزا به دستگاه تنفس مي رود و ويروس فلج اطفال به دستگاه عبوري آسيب مي رساند. راه هاي دفاع بدن: 1- پوست : پوست وظيفه محافظت از بدن را دارد. جانداران بيماري زا نمي توانند در پوست سالم نفوذ كنند. 2- مخاط : تنها راه ورود ميكروب ها به بدن از راه پوست نيست، بلكه از راه هايي مانند دهان و بيني هم وارد مي شوند. سطح داخلي دهان و بيني شما هميشه مرطوب است و ماده نسبتاً چسبناكي هميشه روي آنها را مي پوشاند (شبيه آب دهان)، به اين ماده مخاط گفته مي شود. مخاط ميكروب ها را به خود مي چسباند و چون ماده ميكروب كش دارد، بعضي از ميكروب ها را مي كشد. البته ميكروب ها از راه آب و غذا وارد معده مي شوند. اما در معده شيره اي ترشح مي شود كه بيشتر باكتري ها را مي كشد. 3- گلبول سفيد : گاهي باكتري هاي زيان آور از راه زخم وارد بدن شما مي شوند. در اين موقع پوست به عنوان اولين راه دفاعي نمي تواند جلوي آنها را بگيرد. پس ممكن است باكتري ها در داخل بدن شما توليد مثل كنند و زياد شوند آنگاه از راه خون به همه جاي بدن برسند و شما را بيمار كنند. گلبول هاي سفيد خون با ميكروب ها مبارزه مي كنند. بدون گلبول هاي سفيد بدن نمي تواند در مقابل ميكروب ها زنده بماند. گلبول هاي سفيد به باكتري ها حمله مي كنند بعضي گلبول هاي، ميكروب ها را مي خورند و بعضي ديگر راه هاي ديگري را انتخاب مي كنند. بعضي گلبول ها موادي مانند پادتن ترشح مي كنند. پادتن ها مي توانند باكتري هاي خاصي را بكشند. براي هر نوع باكتري، پادتن خاصي لازم است و يك نوع پادتن نمي تواند همه اقسام باكتري ها را نابود كند. كمك به دفاع بدن: ما وقتي بيمار مي شويم كه بدن ما نتواند در برابر ميكروب ها مقاومت كند و آنها را از بين ببرد. در اين هنگام پزشك با دادن دارو به دفاع بدن ما كمك مي كند. مانند داروهاي ضد عفوني كننده ها و آنتي بيوتيك ها. 1- ضدعفوني كننده ها: موادي كه ميكروب ها را در بيرون بدن مي كشيد، ضد عفوني كننده نام دارند. 2- آنتي بيوتيك ها: به گروهي از داروهاي ميكروب كش آنتي بيوتيك مي گويند. در قديم نان و پنير كپك زده را روي زخم مي گذاشتند گاهي اين مواد زخم را درمان مي كردند اما كسي علت را نمي دانست. در حدود 70 سال پيش فلمينگ ميكروب شناس انگليسي با تحقيق بر روي ميكروب ها موفق شد تا با رشد دادن كپك سبز ماده اي را به دست آورد كه خاصيت ميكروب كش داشت و به آن پني سيلين مي گفتند. و اين كار باعث شد تا اولين آنتي بيوتيك كشف شود. واكسن چيست؟ واكسن ها ميكروب هاي كشته شده يا ضعيف شده بيماري ها هستند كه وقتي مقدار كمي از آنها به بدن تزريق شود گلبول هاي سفيد پادتن مورد نظر را مي سازند. يكي از انواع واكسن ها، واكسن سرخك است كه در كودكي تزريق مي شود. اين واكسن باعث مي شود تا بدن پادتن لازم را داشته باشد و در صورت ورود ويروس سرخك به بدن آن را از بين ببرد. پرسش هاي بخش 9 1- عامل كدام دسته از بيماري هاي زير، ويروس است؟ 1- فلج اطفال، هاري، آبله 2- كچلي، حصبه، سرخك 3- سل، آنفلوانزا، فلج اطفال 4- كزاز، سرخك، هاري 2- كداميك از موارد زير، كار مبارزه با باكتري ها را بر عهده دارند؟ 1- گلبول قرمز 2- استخوان ها 3- عضلات 4- گلبول هاي سفيد 3- ميكروب پس از گذشتن از اولين موردهاي دفاعي بدن با كدام قسمت زير از بين مي رود؟ 1- مايع مخاطي 2- گلبول هاي سفيد 3- پوست 4- اشك چشم 4-عامل كدام بيماري زير، باكتري ها هستند؟ 1- فلج اطفال 2- سرخك 3- كزاز 4- هاري 5- به موادي كه ميكروب ها را بيرون از بدن مي كشند چه مي گويند؟ 1- واكسن ها 2- ضدعفوني كننده 3- آنتي بيوتيك ها 4- هيچكدام 6- ولين آنتي بيوتيك، به نام پني سيلين توسط چه كسي كشف شد؟ 1- ورستن 2- ازي 3- لمينگ 4- استور سوال يك دو سه چهار پنج شش جواب گزينه 1 4 2 3 2 3     سؤالات تشريحي 1- بيماري هاي واگيردار كدامند؟ به بيماري هايي كه از يك فرد به افراد ديگر منتقل مي شود واگيردار مي گويند.   2- چرا ميكروب ها در بدن به سرعت توليد مثل مي كنند؟ زيرا در بدن غذا و دماي مناسب براي رشد آنان وجود دارد. 3- ساختمان ويروس ها چگونه است؟ بسيار ساده است و از ساختمان موجودات تك سلولي ساده تر است و مواد درون هسته يافت مي شوند. 4- باكتري هاي بيماري زا را نام ببريد؟ حصبه، وبا و سل 5- باكتري ها در كدام گروه طبقه بندي مي شوند؟ در گروه آغازيان 6- فايده مخاط بيني چيست؟ مخاط، ميكروب هايي را كه مي خواهند وارد بدن شوند به خودش مي چسباند و چون ماده ميكروب كشي هم در آن وجود دارد بعضي از ميكروب ها را از بين مي برد. 7- گلبول هاي سفيد چه مي كنند؟ گلبول هاي سفيد به دو طريق موجب نابودي ميكروب ها مي شوند بعضي ميكروب ها را مي خورند و بعضي ديگر پادتن يا داروي ضد سم را مي سازند. 8- داروهاي ضد ميكروب چند نوع هستند؟ دو نوع هستند. يا ميكروب هاي خارج از بدن را از بين مي برند كه به آنها داروي ضد عفوني كننده مي گوئيم يا ممكن است از نوع داروهاي ميكروب كش باشند كه به آنها آنتي بيوتيك مي گوئيم. 9- واكسن چيست؟ واكسن ميكروب ضعيف شده يا كشته شده ميكروب ها است. وقتي اين ميكروب ها وارد بدن مي شوند گلبول هاي سفيد به دفاع از بدن بر مي خيزند تا مقاومت بدن را افزايش دهند و در بدن پادتن عليه آن بيماري ايجاد مي شود. 10- چند راه محافظت از غذاها را در برابر باكتري بنويسيد؟ استفاده از يخچال، استفاده از نمك، خشك كردن بعضي از خوراكي ها   بخش دهم - اندام هاي حسي انسان ها داراي پنج اندام حسي به نام چشم، گوش، بيني، زبان و پوست هستند. تمام اندام هاي حسي به جز پوست كه در سطح بدن قرارگرفته، در سر قرار گرفته اند. ديدن: بيشتر اطلاعاتي كه ما از دنياي اطراف خود به دست مي آوريم از راه بينايي است. در داخل پرده دروني چشم ( ساختمان بينايي ما) سلول هاي عصبي ويژه اي وجود دارد كه در مقابل نور حساس هستند پيامي كه اين سلول ها به مخ مي فرستد باعث مي شود كه نور، رنگ و شكل اشياء را تشخيص بدهيم. نزديك بيني و دوربيني: چشم شما زماني خوب مي بيند كه تصوير بر روي پرده حساس پشت آن تشكيل شود. در بعضي از افراد، تصوير اجسام به طور كاملاً واضح در روي پرده حساس چشم تشكيل نمي شود. اگر اين افراد فقط نزديك را خوب ببينند به آنها نزديك بين گفته مي شود بعضي ديگر هم اجسام دور را خوب مي بينند و به آنها دوربين گفته مي شود. با استفاده از عدسي هاي مخصوص مي توان هر دو عيب را برطرف كرد. علامت نزديك بيني و دوربيني چيست؟ بيشتر نزديك بيني و دوربيني ها ارثي هستند. بيشتر عيب هاي بينايي به تدريج و بسيار آرام ايجاد مي شوند. بعضي دانش آموزان در سر كلاس درس مشكل بينايي دارند كه بايد توسط متخصصين بينايي برطرف گردد. مراقبت از چشم ها: براي مراقبت از چشم بايد به اين نكات توجه كرد: 1- در هنگام مطالعه از نور بسيار زياد يا كم پرهيز كنيد 2- در روزهاي تابستان يا روزهاي برفي زمستان از عينك آفتابي استفاده كنيد. 3- در هنگام كار با ابزار خطرناك از عينك ايمني استفاده كنيد. 4- اگر گرد و خاك يا چيزي وارد چشم شما شد، پلك ها را با دست نماليد، از يك بزرگ تر كمك بخواهيد. شنيدن: گوش نيز ارتباط ما را با دنياي اطراف برقرار مي كند. داشتن گوش هاي سالم براي يادگيري بهتر و ايمني لازم است. چگونه مي شنويم؟ هر چيزي كه صدا ايجاد مي كند، باعث لرزش هوا مي شود. در همه طرف پخش مي شود و قسمتي از آن به گوش مي رسد. ذرات در حالت لرزش هوا، به پرده گوش برخورد مي كنند. اين پرده در انتهاي سوراخ گوش قرار گرفته است. لرزش هوا پرده ي نازك و پهن گوش را مي لرزاند. لرزش پرده گوش به قسمت حلزون مانندي كه در داخل سر قرار گرفته است مي رسد. در اين قسمت، ابتداي رشته هاي عصبي ويژه اي وجود دارد كه به مخ مي روند و پيام شنوايي را به آن مي رسانند. عيب هاي گوش: بعضي افراد بعضي صداها را نمي شنوند و گفته مي شود گوش آنها سنگين است. سنگيني گوش ممكن است موقتي باشد و علت آن جمع شدن مواد ترشحي درون سوراخ گوش بر روي پرده انتهاي آن است. پزشك مي تواند گوش را به آساني شست و شو بدهد و اين مواد را بردارد. اگر صداي شديدي به وجود آيد ممكن است پرده آن را پاره كند بعضي صداهاي معمولي به گوش آسيب مي رسانند. كارگران كه با ماشين آلات پر سر و صدا كار مي كنند، دچار ناراحتي شنوايي مي شوند. تشخيص ناراحتي هاي شنوايي با كمك دستگاه شنوايي سنجي صورت مي گيرد.به اين نكات دقت كنيد: 1- گوش ها را تمييز كنيد 2- هرگز چيز نوك تيز وارد گوش نكنيد. 3- هرگز در گوش كسي داد نزنيد 4- هرگز با دست يا كتاب يا چيز ديگر به گوش كسي ضربه نزنيد. بوييدن و چشيدن: زبان و بيني دو اندامي هستند كه از نظر احساس، بو و مزه شبيه هم عمل مي كنند. در هر دو اندام رشته هاي عصبي وجود دارد كه نسبت به مولكول هاي مواد بو دار و مزه دار، حساس است. البته براي اينكه بوي چيزي حس شود مولكول هاي آن بايد همراه هوا به بالاي بيني برسند. براي حس كردن يك مزه خوراكي، لازم است مولكول هاي آن در آب دهان حل شوند. به همين علت، مزه غذايي كه با قاشق وارد دهان مي شود را احساس مي كنيم اما خود قاشق مزه ندارد. لمس كردن: پوست بدن، كارهاي متفاوتي انجام مي دهد، يكي از اين كارها، حس كردن گرمي، سردي، زبري، نرمي، فشار و درد است. پوست رشته هاي عصبي فراوان دارد كه هر كدام از آنها كار ويژه اي انجام مي دهند. پوست عضو مهمي است كه چند كار مهم ديگر را هم انجام مي دهد. پرسش هاي بخش 10 در جاي خالي كلمات مناسب بگذاريد. 1- با استفاده از عينك مخصوص مي توان عيب هاي چشم را بر طرف كرد. 2- هر چيزي كه صدا ايجاد كند باعث لرزش هوا مي شود. 3- هماهنگي بين اندام هاي حسي ما بر عهده مخ است. 4- تشخيص ناراحتي هاي شنوايي، به كمك دستگاه شنوايي سنجي انجام مي گيرد. 5- در چشم سالم تصوير اجسام بر روي پرده حساس تشكيل مي شود. 6- پوست اندام حس لامسه است. سؤالات تشريحي 1- فايده وجود اندام هاي حسي براي ما و جانوران ديگر چيست؟ اندام هاي حسي، آگاهي لازم را از دنياي اطراف به ما مي دهند. 2- چرا بيشتر اندام هاي حسي در سر قرار گرفته اند؟ زيرا سر كمتر از بقيه اعضا در معرض ضربه و حادثه است و علاوه بر آن استخوان هاي سر طوري قرار گرفته اند كه مي توانند اعصاب مربوط به اندام هاي حسي را محافظت كنند. 3- كار رشته هاي عصبي چيست؟ رشته هاي عصب پيام ها را دريافت مي كنند و به مخ انتقال مي دهند. 4- در تاريكي به وسيله كدام حس چيزي را كه مي خواهيم پيدا مي كنيم؟ به وسيله لمس كردن 5- نور پس از عبور از چه قسمت هايي به داخل چشم نفوذ مي كند؟ پس از عبور از قرنيه و مردمك 6- چشم نزديك بين چگونه است؟ چشم نزديك بين، دور را خوب نمي بيند و فقط نزديك را خوب مي بيند. 7- علائم نزديك بين و دور بين چگونه است؟ چشم نزديك بين چيزهاي دور را خوب نمي بيند و چشم هاي دوربين چيزهاي خوب را تشخيص نمي دهد. 8- داشتن گوش هاي سالم چه فايده اي دارد؟ گوش هاي سالم، ما را با دنيا، بهتر آشنا مي كند و به يادگيري و ايمني ما كمك مي كند. 9- لرزش هوا پس از برخورد به پرده گوش به كدام قسمت مي رسد؟ به قسمت حلزوني 10- صداهاي بسيار شديد چه آسيبي به گوش مي رسانند؟ به پرده گوش آسيب مي رسانند و ديگر صدا را به خوبي نمي شنويم. 11- قسمت خارجي گوش از چه ماده اي ساخته شده و چه حالتي دارد؟ از غضروف ساخته شده و نرم است. 12- گرمي، ‌سردي، ‌زبري،‌ نرمي، ‌فشار و درد را با كدام حس درك مي كنيم؟ با لمس كردن 13- آيا صدا از تمام مواد يكسان عبور مي كند؟ خير، صدا از بعضي مواد به خوبي عبور مي كند مثل آب و هوا و از بعضي مواد به خوبي عبور نمي كند مثل چوب و پنبه. بخش يازدهم - انسان و محيط زيست غذاهايي كه ما مي خوريم انرژي لازم را براي بدن ما، براي نشستن،‌ راه رفتن،‌ حركت كردن و صحبت كردن فراهم مي كنند. غذاهاي ما به دو گروه تقسيم مي شوند: 1- غذاهاي گياهي 2- غذاهاي جانوري يعني انرژي بدن ما از جانوران يا گياهاني كه مي خوريم تأمين مي شود. در سال هاي پيش آموختيد كه گياهان با استفاده از نور خورشيد غذاسازي مي كنند و گياه خواران از غذاي ساخته شده گياهان بهره مي گيرند و جانوران گوشتخوار نيز از گياه خواران تغذيه مي كنند. همه جانوران زنده اي كه از گياهان تغذيه مي كنند مصرف كننده ناميده مي شوند. روابط غذايي موجودات زنده را زنجيره غذايي مي نامند كه از سه حلقه تشكيل شده است :‌يک توليد كننده و حقله هاي دوم به بعد مصرف كننده. شبكه غذايي چيست؟ در اين تصوير يك شبكه نمايش داده شده يعني شبكه اي كه در آن جانداران مختلف از نظر غذايي به يكديگر مربوطند كه به آن شبكه غذايي مي گويند. بنابراين هر يك از ما يك شبكه غذايي بزرگ هستيم. ما و همه گياهان و جانوراني كه غذاي ما را تشكيل مي دهند، اين شبكه بزرگ را به وجود مي آوريم. محيط زيست: هر چه در اطراف شما وجود دارد و بر زندگي شما اثر مي گذارد محيط زيست را تشكيل مي دهد. محيط زيست جانداران مختلف شبيه هم نيستند. بيشتر جانداران و گياهاني كه در مناطق مختلف كرده زمين زندگي مي كنند براي زندگي كردن در همان منطقه ساخته شده است. مثلاً جانداراني كه در جنگل مي كنند نمي توانند در بيابان زندگي كنند. اثر انسان بر محيط زيست: همه چيزهايي كه در طبيعت وجود دارند و انسان از آنها استفاده مي كند منابع طبيعي ناميده مي شوند. گياهان و جانوران منابع طبيعي زنده و هوا، ‌آب و خاك منابع طبيعي غير زنده هستند. مثلاً تا به حال تصور كرده ايد كه چند بار مي توان چمن را كوتاه كرد؟ چمن هميشه مي تواند بخش هاي بريده شده خود را جبران كند و به همين دليل هميشه در حال رشد است. اين منابع كه در صورت مصرف شدن خيلي زود جبران مي شوند منابع جبران شدني نام دارند. گياهان و جانوران نيز در صورت بهره برداري صحيح مي توانند جبران شوند. چون همه آنها معمولاً توليد مثل مي كنند. جمعيت: به مجموع افراد يك نوع از جانداران كه در جاي خاصي زندگي مي كنند جمعيت مي گويند. تغييرات جمعيت: در صورتي كه افراد يك جمعيت هيچ تغييري نكنند و تعداد افراد جمعيت هميشه يكسان بماند هيچ فردي نمي ميرد و هيچ نوزادي به دنيا نمي آيد. ولي همين دو عامل مرگ و مير باعث ايجاد تغيير در جمعيت مي شوند. در طبيعت جمعيت گياهان و جانوران معمولاً ثابت مي ماند چون عوامل كم كننده و زياد كننده تقريباً به طور متعادل حركت مي كنند. جمعيت انسان: انسان بر خلاف ساير موجودات زنده مي تواند از تأثير عوامل كاهش دهنده يا افزايش دهنده جمعيت بكاهد. اگر انسان مواد اضافي يا انرژي هايي مانند گرما و يا صدا را به محيط زيست خود وارد كند و با آنها سلامتي جانداران را به خطر بيندازد، محيط زيست را آلوده كرده است. هوا، آب، ‌خاك و مواد غذايي در معرض آلودگي قرار دارند. آبها نيز توسط ورود مواد زايد كارخانه ها،‌ كودهاي شيميايي و سموم شيميايي آلوده مي شوند. امروزه آلودگي آبگيرها، درياچه ها و تالاب ها به صورت يك مشكل اساسي براي محيط زيست در آمده است. در محل زندگي به دليل وجود سر و صداهاي بلند كه براي گوش مضر است، آلودگي صوتي وجود دارد. شنيدن صداهاي بلند مانند صداي هواپيما و كاميون از نزديك، براي سلامتي ما مضر است. پرسش هاي بخش 11 جملات صحيح و ناصحيح را مشخص كنيد. 1- انرژي بدن ما از گياهان و جانوراني كه مي خوريم تأمين مي شود. درست * نادرست 2- محيط زيست جانداران مختلف شبيه به هم است. درست * نادرست 3- انسان براي وارد شدن به هر يك از محيط هاي زيستي در خود تغييرات ايجاد مي كند؟ درست نادرست* 4- ما نيز جزئي از يك شبكه بزرگ غذايي هستيم. درست * نادرست 5- باكتري هاي تجزيه كننده موجودات در شبكه غذايي تأثيري ندارند. درست نادرست *   سؤالات تشريحي 1- كدام گروه از موجودات غذايي خود را مي سازند؟ گياهان 2- توليد كننده و مصرف كننده مواد غذايي يعني چه؟ توليد كننده مواد غذايي گياهان هستند كه خودشان غذا مي سازند و مصرف كننده ها انسان و جانوران گياهخوار و گوشتخوار هستند. 3- منظور از زنجيره غذايي چيست؟ رابطه غذايي بين موجودات مصرف كننده و توليد كننده را زنجيره غذايي مي گويند. 4- در هر زنجيره غذايي چند توليد كننده و چند مصرف كننده وجود دارد؟ يك توليد كننده و چند مصرف كننده 5- منظور از محيط زيست چيست؟ هر چيز كه در اطراف ما وجود دارد و بر زندگي ما اثر مي گذارد محيط زيست ما را تشكيل مي دهد. 6- منظور از منابع طبيعي چيست؟ همه چيزهايي كه در طبيعت وجود دارند و مردم از آنها استفاده مي كنند منابع طبيعي هستند. 7- چه منابعي جبران شدني هستند؟ گياهان، جانوران، اكسيژن از منابع جبران شدني هستند. 8- جمعيت چيست؟ به مجموع افراد يك نوع از جانداران كه در جاي خاصي زندگي مي كنند جمعيت ناميده مي شوند. 9- چرا جمعيت گياهان و جانوران معمولاً ثابت مي ماند؟ زيرا عوامل كم كننده و زياد كننده جمعيت تقريباً به طور متعادل عمل مي كنند. 10- چه چيزهائي محيط زيست را آلوده مي كنند؟ مواد اضافي، خوراكي ها، دود و گرما و صداي اتومبيل ها و كارخانه ها، كودهاي شيميايي و سمي و جاري شدن فاضلاب خانه و كارخانه ها به درون آب ها باعث آلودگي آب ها و محيط زيست مي شوند.
برچسب‌ها: علوم تجربي پنجم ابتدايي
[ چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 15:31 ] [ حسن حکاک ]

 اوایل سال جاری میلادی نیز محققان دانشگاه اگزتر انگلیس در تحقیقی دریافته بودند که کلم در شرایطی مانند نزدیک شدن قیچی باغبان یا حمله کرم گیاهخوار، گاز هشداردهنده‌ای برای اعلام خطر به سایر گیاهان از خود ساطع می‌کند.

محققان انگلیسی مدعی هستند که گیاهان از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف در ریشه با یکدیگر صحبت می کنند!

  تحقیقات جدید حاکی از آن است که گیاهان نه تنها به صداهای اطراف خود واکنش نشان می دهند، بلکه با گیاهان اطراف خود از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف صحبت می‌کنند!

محققان دانشگاه بریستول از بلندگوهای پر قدرت برای شنیدن صدای نهال ذرت استفاده و صداهای ظریف کلیک مانندی را از ریشه نهال ضبط کردند.

وقتی ریشه‌های گیاه در آب معلق شدند و یک صدای مداوم با فرکانس مشابه پخش شد، ریشه‌های گیاه به سمت صدا حرکت کردند.

به گفته محققان، این نخستین شواهداز مکالمه گیاهان با یکدیگر از طریق زبان مخصوص است که برای انسان قابل شنیدن نیست.

پروفسور «دانیل رابرت» محقق زیست شناسی دانشگاه بریستول خاطر نشان می کند: صداهای کلیک مانند بسیار ریز دارای پتانسیل تشکیل یک کانال ارتباطی بین ریشه های گیاهان هستند.

به نظر می رسد صدا و لرزش نقش مهمی در حیات گیاهان ایفا می کنند.

اوایل سال جاری میلادی نیز محققان دانشگاه اگزتر انگلیس در تحقیقی دریافته بودند که کلم در شرایطی مانند نزدیک شدن قیچی باغبان یا حمله کرم گیاهخوار، گاز هشداردهنده‌ای برای اعلام خطر به سایر گیاهان از خود ساطع می‌کند.

تعداد بازدید: 60 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark


برچسب‌ها: مکالمه گیاهان
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:59 ] [ حسن حکاک ]
یک معلم واقعی
در روز اول سال تحصیلی، خانم تامپسون معلم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت‌های اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه‌ی آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نمی شود...

مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد. امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادى است. تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتار خوبى دارد. "رضایت کامل".

معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز فوق العاده اى است. همکلاسیهایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارى درمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است. معلّم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد. اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد. معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى درس خواندن را رها کرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش می برد. خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فرداى آن روز، روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدایایى براى او آوردند. هدایاى بچه ها همه در کاغذ کادوهاى زیبا و نوارهاى رنگارنگ پیچیده شده بود، بجز هدیه تدى که داخل یک کاغذ معمولى و به شکل نامناسبى بسته بندى شده بود.

خانم تامپسون هدیه ها را سرکلاس باز کرد. وقتى بسته تدى را باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه هاى کلاس شد امّا خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایى دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقدارى از آن عطر را نیز به خود زد. تدى آن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه مدتى بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، شما امروز بوى مادرم را می دادید. خانم تامپسون، بعد از خداحافظى از تدى، داخل ماشینش رفت و براى دقایقى طولانى گریه کرد. از آن روز به بعد، او آدم دیگرى شد و در کنار تدریس خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم، به آموزش "زندگی" و "عشق به همنوع" به بچه ها پرداخت و البته توجه ویژه اى نیز به تدى می کرد. پس از مدتى، ذهن تدى دوباره زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکى از با هوش ترین بچه هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، امّا حالا تدى محبوبترین دانش آموزش شده بود. یکسال بعد، خانم تامپسون یادداشتى از تدى دریافت کرد که در آن نوشته بود شما بهترین معلّمى هستید که من در عمرم داشته ام. شش سال بعد، یادداشت دیگرى از تدى به خانم تامپسون رسید.

او نوشته بود که دبیرستان را تمام کرده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمى هستید که در تمام عمرم داشته ام. چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه دیگرى دریافت کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکده را رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است. چهار سال دیگر هم گذشت و باز نامه اى دیگر رسید. این بار تدى توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. امّا این بار، نام تدى در پایان نامه کمى طولانی تر شده بود: دکتر تئودور استودارد. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگرى رسید.

تدى در این نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و می خواهند با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسى در کلیسا، در محلى که معمولاً براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلى پذیرفت و حدس بزنید چکار کرد؟ او دستبند مادر تدى را با همان جاهاى خالى نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن، یک شیشه از همان عطرى که تدى برایش آورده بود خرید و روز عروسى به خودش زد. تدى وقتى در کلیسا خانم تامپسون را دید او را به گرمى هر چه تمامتر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامپسون از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که باعث شدید من احساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم. خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدى، تو اشتباه می کنى. این تو بودى که به من آموختى که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزى که تو بیرون مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم چگونه تدریس کنم. بد نیست بدانید که تدى استودارد هم اکنون در دانشگاه آیوا یک استاد برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى این دانشگاه نیز به نام او نامگذارخوى شده است!


من به چنین معلمی واقعا افتخار میکنم کاش معلمین کشور ما هم به این پی ببرند که تو سرنوشت تمام دانش آموزان زیر دستمون موثریم


برچسب‌ها: یک معلم واقعی, خاطره
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:12 ] [ حسن حکاک ]

به نام خدا

نام و نام خانوادگی:             امتحان علوم تجربی نوبت اول        دیماه 1389   وقت:60 دقیقه

 

1

 

الف: پاسخ مناسب را علامت بزنيد: (هر قسمت 5/0 نمره – 5 نمره)

نمک یک ترکیب است. ص (     )         غ  (       )

 

 

5/0

2

در تغییرات فیزیکی مولکول های مواد تغییر می کنند. ص (     )         غ  (       )

5/0

3

اتم از ذرات کوچک تری به نام مولکول ساخته شده است. ص (     )         غ  (       )

5/0

4

اولین مهره داران که دریاها فراوان شدند،ماهی ها بودند . ص (     )         غ  (       )

5/0

5

ربایش مولکول ها در کدام ماده زیادتر است؟

       آب                              قند                         عطر                         سرکه

5/0

6

کدام یک تغییر شیمیایی است؟

شکستن شیشه          خرد کردن کاغذ             تراشیدن مداد             سوختن غذا 

5/0

7

کدام یک از ماشین های زیر ساده است؟

ماشین لباس شویی          اتومبیل                قرقره              چرخ گوشت برقی 

5/0

8

کدام یک چشمه ی نورمصنوعی است؟

خورشید           چراغ برق              ستاره               برق آسمان  

5/0

9

از کدام یک از جانوران زیر فسیل بهتری درست می شود؟

ماهی              کرم خاکی           حشره                      هشت پا 

5/0

10

در کدام وسیله عدسی به کار رفته است؟

پریسکوپ              کوره ی آفتابی           میکروسکوپ                      آینه 

5/0

11

ب : در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد:  (هر قسمت 5/0 نمره – 3نمره)

نام علمی زنگ آهن .........................است.

5/0

12

موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی ............. تبدیل می کند.

5/0

13

نور را با وسیله ای به نام ....................تجزیه می کنند.

5/0

14

زندگی بر روی خشکی ها با پیدا شدن ...................آغاز شد.

5/0

15

هر چه طول سطح شیب دار ...........باشد،برای بالا بردن جسم به نیروی کمتری نیاز داریم.

5/0

16

 

یک جسم زمانی حرکت می کند که به آن ................. وارد شود

 

5/0

17

ج : به سوالات زير پاسخ دهيد:

عدسی نور خورشید را در یک نقطه جمع می کند این نقطه چه نام دارد؟

5/0

18

از ترکیب دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن چه ماده ای حاصل می شود؟

5/0

19

 

نوع تغییرات زیر رامشخص کنید.(شیمیایی- فیزیکی)

حل شدن شکر در آب(              )   افزودن جوش شیرین به سرکه (                 ) ذوب یخ  (                  )

 

5/1

20

غیر از تکیه گاه ،قسمت های اصلی اهرم را نام ببرید.

 

1

21

چرامولکولهای آهن در هوا پراکنده نمی شوند؟

75/0

22

چرا خاصیت های شکر ونمک متفاوت است؟

 

75/0

23

ازسطح شیب دار درچه جاهایی استفاده می شود؟(دو مورد)

 

1

24

فسیل را تعریف کنید.

 

1

25

  تغییر شیمیایی چیست؟

 

1

26

ماشین چیست؟

 

1

27

به چه موادی ترکیب می گویند؟(تعریف کنید)

 

1

28

برای آن که جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟(دو مورد)

 

1

29

چگونگی تشکیل رنگین کمان در طبیعت را بنویسید.

 

 


برچسب‌ها: امتحان علوم تجربی نوبت اول
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:51 ] [ حسن حکاک ]
45 سوال علوم پنجم

- در کدام دستگاه انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود؟

1-الف) اتو برقی ب) سماور برقی ج) آبمیوه گیری د) بخاری برقی

2- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببریم تا ذوب شود چه نوع تغییری در آهن رخ می دهد؟

الف) شیمیایی ب) شیمیایی و بعد فیزیکی ج) فیزیکی د) فیزیکی و بعد شیمیایی

3- کدام ماشین از همه پیچیده تر است؟

الف) اهرم ب) دوچرخه ج) فرغون د) میخ کش

4- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشید را جذب کند به چه رنگی دیده می شود؟

الف) آبی ب) زرد ج) سفید د) سیاه

5- در کدام گزینه اتم های سازنده ی مولکول های هر یک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک ب) اکسیژن، طلا ج) نفت، آهن د) آب، مس

6- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

الف) روغن ب) چوب ج) اکسیژن د) بنزین

7- در کدام گروه از مواد رابطه ی ربایش بین مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسیژن < آهن ب) یخ < آب < فولاد ج) نقره < آب < آهن د) اکسیژن < جیوه < شیشه

8- کدام یک از عبارات زیر در مورد تعداد اتم های یک مولکول آب و یک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.

ب) تعداد اتم های آب بیشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها یکسان است.

د) تعداد اتم های بخار آب بیشتر از آب است.

9- در کدام یک از وسایل زیر ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عینک ب) چشم زیر دریایی ج) تلسکوپ ساده د) دوربین شکاری

10 کدام دسته از مواد زیر، ساختمان مولکولی ترکیب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس ب) زنگ آهن- قند- نشاسته

ج) اکسید جیوه- نمک- آلومینیم د) اکسیژن- مس- جیوه

11- حاصل کدام یک از موارد زیر یک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزیه اکسید مس ب) تبخیر آب ج) گاز حاصل از سوختن شمع د) بخار الکل

12- در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.

ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بیشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصویر، کوچک تر دیده می شود.

د) موارد ب و ج صحیح است.

13- کدام دسته از وسایل زیر همگی ماشین ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شیب دار- پیچ ب) اهرم- پیچ- دوچرخه

ج) چاقو- چرخ گوشت- قیچی د) ماشین تحریر- چرخ گوشت- آچار

14- مولکول های کدام یک از مواد زیر می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکیب با اکسیژن نوعی اکسید به وجود آورند؟

الف) مس ب) جیوه ج) طلا د) آهن

15- وقتی با دوستی ، الاکلنگ بازی می کنید که از شما سنگین تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه می کنید؟

الف) فاصله ی خود را از تکیه گاه بیشتر می کنید. ب) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه بیشتر می کنید.

ج) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه کمتر می کنید. د) جای خود را با دوستتان عوض می کنید.

16- در کدام پدیده ی زیر هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی اتفاق می افتد؟

الف) سوختن شمع ب) سوختن غذا ج) پختن غذا د) تولید اکسید آهن

17- اگر همه ی ویروس ها از بین بروند ؛ انسان به کدام بیماری مبتلا نمی شود؟

الف) کزاز ب) آبله ج) سل د) حصبه

18- برای آن که یک سطح شیب دار ، کاری را راحت تر انجام دهد، چه تغییراتی باید در آن به وجود آوریم؟

الف) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه زیاد می کنیم.

ب) طول سطح شیبدار را کم و ارتفاع آن را زیاد می کنیم.

ج) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه کم می کنیم.

د) طول سطح شیبدار را زیاد و ارتفاع آن را کم می کنیم.

19- یک گرم آب با یک گرم یخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم ب) مولکول ج) اتم د) جرم

20- کدام یک از نورهای زیر به وسیله ی منشور تجزیه می شود؟

الف) نور آبی ب) نور زرد ج) نور سفید د) نور قرمز

21- هنگام وقوع زلزله از کدام محل ها باید دوری کرد؟

الف) سقفهای وسیع – دیوارهای داخلی

ب) راهروهای کم وسعت – دیوارهای خارجی

ج) راهروهای کم وسعت – دیوارهای داخلی

د) سقفهای وسیع – دیوارهای خارجی

22- کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف) قارچ ها می توانند غذا سازی کنند.

ب) باکتری ها بیشتر در آب زندگی می کنند.

ج) همه ی باکتری ها بیماری ایجاد می کنند.

د) باکتری ها فراوان ترین جانداران روی زمین هستند.

23- فضای بین کدام یک از خاک های زیر کمتر است؟

الف) خاک باغچه ب) خاک رس ج) خاک باغچه و شن د) شن

24- در کدام لایه ی زمین مقداری آب و بعضی فلزات را می توان یافت؟

الف) پوسته ب) گوشته ج) هسته ی بیرونی د) هسته ی درونی

25-کدام دسته از جانداران زیر به ترتیب پیدایش مرتب شده اند؟

الف) تک سلولی ها ، پرندگان ، خزندگان

ب) ماهی ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران

د) خزندگان ، تک سلولی ها، ماهی ها

26- کدام یک از موارد زیر مربوط به وضع مولکول ها در مواد مایع است؟

. الف : مولکول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند

ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.

. د : الف و ج

. ج : مولکول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند

27- اگر یک قطعه آهن را اول تکه تکه کنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم که ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟

الف: شیمیایی ب: فیزیکی ج: فیزیکی و بعد شیمیایی د: شیمیایی و بعد فیزیکی

28- در کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

الف: یخچال ب: ضبط صوت ج: رادیو د:جارو برقی

29- مقدار نیرویی که برای بالابردن یک جسم به وسیله ی اهرم به کار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟

الف: ارتفاع تکیه گاه ب: فاصله ی جسم تا تکیه گاه

ج:فاصله ی نیرو تا تکیه گاه د: جرم جسم

30- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟

الف:نیکل و سنگ -آهن

ب: سنگ- آهن ونیکل

ج: نیکل - سنگ

د: آهن و نیکل - سنگ

31- کدام یک از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف: باکتری ب: قارچ ج: جلبک د: مخمرها

32- در خرابی های حاصل از زمین لرزه کدام عامل دخالت کمتری دارد؟

الف:استحکام زمین

ب:شدت زمین لرزه

ج: استحکام ساختمان

د: زمان وقوع زلزله

33- اساسی ترین نقش باکتری ها و قارچ ها کدام است؟

الف: تولید دارو و مواد برای انسان

ب: بیماری زایی در جانوران

ج: تجزیه و پوسیدگی مواد

د: بیماری زایی در گیاهان

34- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.

ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.

د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

35- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

36- احمد با خود اندیشید « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟

الف: فرضیه ب: نظریه ج: آزمایش د: جمع آوری اطلاعات

37- کدام یک تغییر فیزیکی است؟

ج : کپک زدن نان د : ب و ج الف: تشکیل ابر ب: زرد شدن برگ درخت

38- اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

الف: آلومینیم ب: طلا ج: نمک د: آهن

39- در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟

الف: هوای آفتابی و خشک ب: هوای ابری و مرطوب

ج: هوای مرطوب پس از باران د: هوای آفتابی پس از باران

40- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است .

ب : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند.

د : چون مولکول ها اتم دارند.

ج : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.

41- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله ب: کزاز ، سل ، وبا

ج: سل ، آبله ، سرخک د: کزاز ، سرخک ، آبله

42- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید ب: محل زخم را با دستمال ببندد

ج: محل زخم را ضد عفونی کند. د: واکسن کزاز تزریق کند.

43- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها ب: قارچ ها ج: کود د: مواد معدنی

44- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.

ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.

د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

45- داروی پنی سیلین از کدام یک از موجودات زیر به دست می آید؟

الف : جلبک ها ب: ویروس ها ج:باکتری ها د: قارچ ها


برچسب‌ها: 45 سوال علوم پنجم
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:48 ] [ حسن حکاک ]

همکاران محترم ودانش آموزان مواظب چشم خود در كار با کامپیوتر باشيد.


به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر تعداد کسانیکه از مشکلات چشمی و بینایی رنج می برند روبه افزایش باشد.

مهمترین علائم عبارتند از: خستگی چشم، خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و تاری دید. همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود.
انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده شده بر روی مانیتور می بینند. علت این امر این است که حروف چاپی کنتراست بیشتری با صفحه سفید زمینه داشته و لبه های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانیتور چنین نیست و لبه ها به وضوح حروف چاپی نیستند. یکی از مهمترین دلایل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است . این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریعتر تبخیر می شود.
با رعایت توصیه های زیر می توان تا حد بسیار زیادی از آسیب های چشمی جلوگیری کرد:
۱.
سعی کنید بطور ارادی پلک بزنید. این کار سبب می شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید باشد می توانید از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنید.
۲.
مرکز مانیتور باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر پایین تر چشمان شما باشد. این وضعیت علاوه بر اینکه باعث می شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا باشد. از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد. در این موارد هم باید مانیتور را در ارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میزکار تنظیم کرد بطوریکه ساعد شما هنگام کار با keyboard
موازی با سطح زمین باشد.
۳.
مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد. هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را بکشید و روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید
۴.
به چشمان خود استراحت دهید. سعی کنید هر ۵ تا ۱۰ دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت ۵ تا ۱۰
ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت عضلات چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود.
۵.
اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاه کنید (خصوصا در مورد تایپیست ها) ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد. برای جلوگیری از این مسأله سعی کنید صفحه نوشته شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید. برای اینکار می توانید از copyholder
استفاده کنید.
۶.
فاصله مانیتور با چشمان شما باید ۵۰ تا ۶۰
سانتی متر باشد.
۷.
روشنایی و کنتراست مانیتور خود را تنظیم کنید. میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی داشته باشد. یک روش برای تنظیم روشنایی مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینه سفید (مثل این صفحه) نگاه کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور است روشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید. در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری به نظر می رسد روشنایی را زیاد کنید.
۸.
اگر علی رغم رعایت توصیه های گفته شده باز هم دچار علائم هستید می توانید از عینک های مخصوص استفاده کنید زیرا گاهی مشکل در دید متوسط است. ما بطور معمول کمتر از دید متوسط استفاده می کنیم زیرا بیشتر اوقات یا اشیاء دور را نگاه می کنیم و یا اشیاء نزدیک. ولی مانیتور کامپیوتر دقیقا در فاصله ای از چشم قرار می گیرد که مربوط به دید متوسط است. برای دریافت عینک مناسب کامپیوتر به چشم پزشک مراجعه کنید.
۹.
هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خود را راست نگهداشته و شانه را عقب بدهید. قوز کردن هنگام کار طولانی با کامپیوتر سبب دردهای گردن و شانه ها می شود. کاملا پشت خود را به صندلی بچسبانید. همچنین ارتفاع صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کف پاها روی زمین قرار داشته و زانوی شما در زاویه ۹۰ درجه قرار داشته باشد. Keyboard و Mouse باید پایین تر از آرنج و نزدیک دستان شما قرار داشته باشد.

http://zbmg.blogfa.com/85101.aspx  :منبع

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |  آرشیو نظرات


برچسب‌ها: مواظب چشم خود در كار با کامپیوتر باشيد
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:44 ] [ حسن حکاک ]
داستان ضامن آهو

صيادي در بياباني قصد شکار آهويي مي‌کند و آهو شکارچي را مسافت زیادی به دنبال خود مي‌دواند و عاقبت خود را به دامن حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام که اتفاقاً در آن حوالي تشريف‌فرما بوده است، مي‌اندازد. صياد که مي‌رود آهو را بگيرد، با ممانعت حضرت رضا عليه السلام مواجه مي‌شود. ولي چون آهو را صيد و حق شرعي خود مي‌داند، در مطالبه و استرداد آهو مبالغه و پافشاري مي‌کند. امام حاضر مي‌شود مبلغي بيشتر از بهاي آهو، به شکارچي بپردازد تا او آهو را آزاد کند. شکارچي نمي‌پذيرد و به عرض مي‌رساند: الا و بالله، من همين آهو را که حق خودم است، مي‌خواهم و لاغير ... و آن وقت آهو به زبان مي‌آيد و سخن گفتن آغاز مي‌کند و به عرض امام مي‌رساند که من دو بچه شيري دارم که گرسنه‌اند و چشم به‌راه‌اند که بروم و شيرشان بدهم و سيرشان کنم. علت فرارم هم همين است و حالا شما ضمانت مرا نزد اين ظالم بفرماييد که اجازه دهد بروم و بچگانم را شير دهم و برگردم و تسليم صياد شوم... حضرت رضا عليه السلام هم ضمانت آهو را نزد شکارچي مي‌فرمايد و خود را به صورت گروگاني در تحت تسلط شکارچي قرار مي‌دهد. آهو مي‌رود و به‌سرعت باز مي‌گردد و خود را تسليم شکارچي مي‌کند. شکارچي که اين وفاي به عهد را مي‌بيند، منقلب مي‌گردد و آن گاه متوجه مي‌شود که گروگان او، حضرت علي بن موسي الرضا صلوات الله عليه است. بديهي است فوراً آهو را آزاد مي‌کند و خود را به دست و پاي حضرت مي‌اندازد و عذر مي‌خواهد و پوزش مي‌طلبد. حضرت نيز مبلغ زیادی به او مرحمت مي‌فرمايد و به‌علاوه، تعهد شفاعت او را در قيامت نزد جدش مي‌کند و صياد را خوش دل روانه مي‌سازد. آهو هم که خود را آزاد شده حضرت مي‌داند اجازه مرخصي مي‌طلبد و به سراغ لانه و بچگان خود مي‌دود


برچسب‌ها: داستان ضامن آهو
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:41 ] [ حسن حکاک ]
راه کارهای داشتن کلاس با انضباط

در ابتدای کلاس اجازه دهید دانش آموزان با هم خوش و بش کرده و حرف هایشان را به همدیگر بزنند و عادت دهید که در عرض چند دقیقه حرف هایشان را تمام کرده و منتظر شروع درس توسط شما باشند. بعد از سکوت دانش آموزان شما نیز چند ثانیه سکوت کنید تا توجه بیشتر آنان جلب گردد. سپس درس آنروز را با صدایی آهسته تر از مواقع معمولی شروع کنید. بطور معمول جو کلاسی معلمی که صدای آرامی دارد ساکت تر از کلاس معلم دارای صدای بلند و خشن می باشد.

       بیان خواست های روشن و واضح:شک و تردید و عدم اطلاع دقیق دانش آموز از بر نامه کلاس باعث می شود که میزان هیجان و استرس در کلاس افزایش یابد. لذا ابتدا به دانش آموزان بگویید که چه مواردی در کلاس مطرح خواهد شد و بعد از اتمام درس ، آنان چه فعالیت هایی انجام خواهند داد؛ حتی می توانید برای آخر کلاس فرصت گفتگو یا رفتن به کتابخانه و غیره را اعلام نمائید.

      نظارت:زمانی که دانش آموزان در حال انجام تکالیف خود هستند در میان آنان قدم بزنید و سعی کنید در حدود دو دقیقه یک دور کامل در تمام کلاس بزنید و نحوه فعالیت دانش آموزان را نظارت نموده و به سوالات فردی با صدای آرام که حواس دیگران را پرت نکند ، پاسخ دهید.

       نمونه و مدل سازی:
از لحاظ فعال بودن ، وقت شناسی ، اشتیاق کاری ، صبر و نظم الگوی مناسبی برای دانش آموزانتان باشید. اگر می خواهید دانش آموزان با صدای آرامتری به فعالیت های خود بپردازند ، بهتر است که خود شما نیز وقتی در کلاس قدم می زنید با صدایی آرام صحبت کنید.

       برقراری ارتباط غیر کلامی:
معمولاً وسیله ارتباطی غیر کلامی معلمان کوبیدن بر روی میز با چوب ، کلید ، خود کار و غیره است. علاوه بر آن ترفند های غیر لفظی می تواند به صورت ایما و اشاره ، حالات چهره و یا به صورت علامت های مختلف به وسیله دست باشند. بر قراری ارتباط غیر لفظی به جای بیان شفاهی منظور خود در موقعیت های مناسب می تواند به سکوت و آرامش و نظم کلاسی تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

       کنترل محیط کلاس:سعی کنید محیط کلاس را به مکانی گرم و دوست داشتنی تبدیل کنید؛ بطور معمول دانش آموزان به مکانی که یکنواخت نبوده بلکه متغیر باشد ، علاقه بیشتری نشان می دهند؛ مکان هایی با عکس ها و پوستر های رنگی جذابیت بیشتری برای دانش آموزان ایجاد می کنند. نوجوانان نسبت به علایق شخصی معلمان خود و خصوصیات آنان کنجکاوند ، از اینرو سعی کنید بعضی از موارد شخصی خود را برای آنها باز گو کنید. وقتی دانش آموزان شما را بهتر شناختند ، مشکل کمتری در تربیت آنان خواهید داشت.

      برخورد های نسبتاً آرام داشتن با دانش آموزان
زمانی که دانش آموزی در مقابل شما ایستادگی کرد ، قبل از فرستادن پیش مدیر و معاونان فرصت لازم برای دفاع از خود را برایش بدهید تا توضیح دهد و اعتمادش به شما جاب گردد. یک معلم آگاه به هیچ وجه اجازه نمی دهد که دانش آموز به خاطر بد رفتاریش در کانون توجه دیگران قرار گیرد و همواره قبل از وقوع یک مشکل می تواند آنرا حدس بزند و نحوه برخورد او با دانش آموزان خاطی بصورت ناپیدا و غیر محسوس است و مزاحمتی برای دیگر دانش آموزان بوجود نمی آورد.

       تادیب مثبت
در این روش سنتی که توسط «کنتر» ارائه شده معلم در واقع رئیس است و هیچ دانش آموزی حق دخالت در امور دیگران را ندارد و یک سلسله قوانین مشخص تعیین می شود که نظارت دقیق بر اجرای انها صورت می گیرد.

      دستور های مثبت و سازنده
یکی از جزئیات برنامه تادیب مثبت ، دستورات مشخصی است که معلم به یک دانش آموز خطا کار گوشزد می کند. این دستور ها باید مشخص و واضح باشند و انتظارات معلم از دانش آموزان کاملاً روشن گردد. از بیان جملاتی مانند « من می خواهم که تو..... » یا « من انتظار دارم که تو.... » یا « من احتیاج دارم که تو ....... » خود داری کنید؛ زیرا با این جملات دانش آموز فکر می کند که به خاطر معلم باید بعضی مقررات را رعایت نماید نه این که وظیفه مشخص خودش به عنوان دانش آموز می باشد.

  بیان دستور های انسان دوستانه
آقای «توماس گوردون» ابداع کننده روش تربیتی به نام TET  می گوید: این روش را به سه قسمت تبدیل کنید. اول شرح حالی از رفتار دانش آموز تهیه کنید ، مثلاً وقتی معلم صحبت می کند دانش آموز حرف می زند. دوم اینکه تاثیر رفتار های مختلف دانش آموز را بر روی معلم مشخص کنید ، مثلاً معلم مجبور می شود تدریس را متوقف کند و غیره. سوم اینکه اجازه بدهید تا دانش آموز متوجه شود که چه احساسی در معلم ایجاد می کند ، مثلاً باعث عسبانی شدن معلم می شود. سپس احساستان را به صورت انسان دوستانه به دانش آموز مطرح کنید مثلاً در مقابل دانش آموزی که با حرف زدن مزاحم تدریس شما شده به شکل انسانی بگویید: من اصلاً متوجه نمی شوم چکار کرده ام که تو برخلاف بقیه دانش آموزان به معلمت احترام قائل نمی شوی ، احیاناً اگر با تو تند صحبت کرده ام یا اینکه توجه کافی به تو نداشته ام ، لطفاً به من بگو تا بدانم........ .

   تربیت مفید و موثر
به جای اینکه فهرستی از کار هایی که دانش آموزان نباید انجام دهند را تهیه کنید ، می توانید از قوانین موجود مدرسه و کلاس استفاده کرده و خواست های خود را به صورت جملات مثبت بیان نمایید. مثلاً به جای گفتن دعوا ممنوع ، بگویید «اختلاف خود را به صورت عاقلانه حل و فصل کنید.


منبع: ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند ، مهر 1385 ، شماره 324 ، مترجم: سیمین سلیمانی


برچسب‌ها: راه کارهای داشتن کلاس با انضباط
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:39 ] [ حسن حکاک ]
علل وقوع زلزله

در طول تاریخ حیات بشر زلزله های زیادی رخ داده است که همین امر باعث شده تا بشر دلایلی برای چرایی وقوع زلزله ذکر نماید . در دوره های قدیم وباستان که علم ودانش بشری اندک بوده ونسبت به پدیده های مختلف طبیعی جهل داشته و در عین حال بدنبال منشاءآنها هم بوده است و چون علتی را نمی دیده منشاء حواذث طبیعی مثل زلزله را به نیروهای ناشناس غیرطبیعی و ماوراء طبیعی نسبت می دادند . زلزله را خشم خدایان بر بشر یا خشم پلوتون می دانستند. با افزایش علم وبالا رفتن سطح دانش انسان بتدریج بدنبال منشاء و علل حوادث طبیعی در خود طبیعت رفت .
ارسطو معتقد بود که در حفره های زیر زمین گازهای وجود دارد ، زمانی که این گازها رها می شوند باعث ایجاد زلزله می شود . البته این نظریه را می توان در زلزله هایی که اطراف آتشفشانها رخ می دهد تا حدودی بکار برد.
به استثنای زلزله هایی که اطرف آتشفشانها رخ می دهد زلزله نتیجه عکس العمل ناگهانی وسریع پوسته زمین در مقابل نیروهای شدید، کند ولی مداومی است که در درون زمین تدریجاً از بین می روند، این عکس العمل در ساختمان زمین شناسی موجب ایجاد گسل می شود . بعبارت دیگر سنگهای تشکیل دهنده زمین ، در طول عمر خود ، سخت تحت تاثیر نیروهای مختلف قرار می گیرند و نتیجه اعمال این نیروها ، تولید نیروهای داخلی در آنهاست که شدت آنها بر واحد سطح “ تنش ” خوانده می شود . تا زمانی که تنش موثر برسنگ از حد تحمل سنگ تجاوز نکند سنگ پایدار می ماند، هنگامی که تنش موثر برسنگ از حد تحمل تجاوز کند سنگ گسیخته و گسل ایجاد می شود . ضمن ایجاد گسل ارتعاشاتی بوجود می آید که منجر به زلزله می شود.
اگر نیروی کند ومداوم که مقدارجابجائی ناشی ازآن بر حسب سانتی متر در سال قابل اندازه گیری باشد،سنگهای سخت ومستحکم را تحت تاثیر قرار دهد، سنگهای مزبور با سرعت چندین متر در هزارم ثانیه شکسته می شوند ، که همان گسل است . جابجائی زمین بر اثر زلزله ممکن است افقی ،قائم ،مایل یا مورب باشدومیزان آن ممکن است ازیک سانتی متر تا بیست مترتغیر کند . پهنای منطقه گسل دهها تا صدها متر بوده وطول آن از یک تا هزارکیلومترمی تواند باشد .
اگر چه ایجاد گسل نتیجه زمین لرزه ها است اما اکثر زلزله ها روی گسل های قدیمی متمرکزند.
زلزله پدیده انفجاری است که در آن میلیونها گسیختگی کوچک به دنبال هم بکار می افتند ومانند یک انفجار شیمیایی میلیونها واکنش شیمیایی بدنبال هم درآن نقش دارند. رابطه گسلـ زلزله رابطه ای دوطرفه است . وجود گسل های زیاد دریک منطقه موجب بروز زلزله است .زلزله گسل جدیدی را بوجود می آورد ودر نتیجه تعداد شکستها زیادتر شده وبه این ترتیب قابلیت زلزله در این منطقه افزایش می یابد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نیروهای مختلف مجموعه سنگی را تحت تاثیرقرارمی دهند . مجموعه مزبور کمی تغییر شکل می دهد ولی با توجه به خاصیت پلاستیکی خود مقاومت می کند. دراین حال کشش های درونی در مجموعه مزبور متمرکز می شوند ، هنگامی که این نیرو خیلی زیاد شود و از آستانه مقاومت سنگ تجاوز کند سنگ شکسته شده وتنشها را آزاد می کند در این حالت دوطرف شکستگی دچار جابجائی شده تا حدی که نیروهای مزبور را خنثی نماید . این همان فرضیه پلاستیکی “ رِد ” است .
البته غیراز شکست وجابجائی سنگها عواملی مثل فروریختن سقف غارهای زیرزمینی ، انفجارهای هسته ای ، انفجارهای آتشفشانی نیز می تواند ایجاد زلزله نماید.


برچسب‌ها: علل وقوع زلزله
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:34 ] [ حسن حکاک ]

ساختمان زمین

زیر سطح زمینی که ما برآن گام می گذاریم بـر خــلاف سطــــح سـخت وجامدآن ویژگیهای خاص خود را دارد. با افزایش عمق هم جنس وهم حالت مواد سازنده زمین تغییر می کند . این همان چیزی است که باعث تعجب و شگفتی می شود . کره زمین را براساس تغییر خواص فیزیکی وشیمیایی آن به چند لایه تقسیم می نمایند.

پوسته(crust)

دانشمندان علوم زمین و زلزله شناس با مطالعه امواج ثبت شده زلزله ها درایستگا ههای زلزله سنجی وزلزله شناسی به این واقعیات متفاوت از هم پی برده اند. اولین بررسی ها که در این زمینه انجام شده است بیانگر تغییر روند امواج در اعماق چهل کیلومتری خشکیها و پنج کیلومتری کف اقیانوسها می باشد جائی که بنام حد فاصل بین پوسته و گوشته شناخته می شود و به افتخار کاشف آن« موهوروویچ» استاد دانشگاه زاگرب به نام انفصال «موهو» معروف شده است . ضخامت متوسط قسمت جامد پانزده کیلومتر و وزن مخصوص آن 2.7 است . این انفصال مرز بین انواع مختلف سنگها است و با یک افزایش تند در سرعت امواج PوS مشخص می شود . این قسمت از زمین بنام“ پوسته ” زمین معروف است که درمقایسه با شعاع زمین ضخامت نا چیزی دارد . ضخامت پوسته زمین در زیر اقیانوسهانازکتر از قاره ها است .( حداقل 10 کیلومتر در زیردریاهاوحداکثر 60 کیلومتر در زیر خشکیها )
پوسته زمین از دوبخش تشکیل می شود :
!!
بخش سیال (SIAL ) بخش سیال (SIAL )که بیشتر از سنگهای گرانیتی و گرانودیوریت تشکیل و بعلت فراوانی عناصر سلیسیم و آلومینیوم ( SI-AL ) بنام سیال خوانده می شود.
!!
بخش سیما ( SIMA ) بخش سیما ( SIMA )که قشر زیرین پوسته است و بیشتر از بازالتی تشکیل شده وبه علت دارابودن سیلسیم ومنیزیم ( SI-MG ) به نام سیما معروف است . البته از تخریب سنگهای دو بخش بالا طبقه رسوبی تشکیل می گرددکه شامل آبرفتها ونهشته های مختلف است .ضخامت این طبقه در گودیها گاهی به 10 کیلومتر می رسد وبعضی جاها دگرگون شده اند.

گوشته یا جبه (mantle)
دومین گسستگی که در روند امواج منتشر شده از زلزله ها مشاهده می شود در عمق 2900کیلومتری از سطح زمین است و بنامگوتنبرگ”معروف است. حد فاصل بین گسستگی موهوروویچ وگوتنبرگ بنام گوشته معروف است.در گوشته نیز خصوصیات امواج لرزه ای تغییر می نمایدکه با توجه به همین تغییر به چندبخش تقسیم می شود: الف ) لایه بالایی : این بخش منشاء بسیاری از فعالیتهای زمین شناسی است همانندفغالیتهای ماگمایی ، زلزله های عمیق و تغییر مکان قاره ها.بخش بالایی همراه با پوسته یک لایه به ضخامت 70تا 100کیلومتررا تشکیل می دهدکه از سنگهای سخت وشکننده تشکیل می دهدوبنامسنگ کرهخوانده می شود . سنگ کره به قطعاتی تقسیم شده که به هر یک از آنها“صفحه” می گویند. صفحه ها نسبت به یکدیگر در حال تغییر و جابجائی می باشند که این حرکتها رویدادهای زمین شناسی را بوجود میآورد. محققین زمین شناسی بر وجود سنگهای فو ق بازی در این قسمت اتفاق نظر دارند، اما در مورد توزیع آن اتفاق نظر ندارند. در زیر سنگ کره ناحیه ای به نامسست کرهمعروف است .سرعت امواج لرزه ای در این قسمت کاهش می یابدوبه لایه ای کم سرعت هم معروف است. ب)- ناحیه عبور :این منطقه بین 400 تا حدود 1000 کیلومتری عمق زمین است . در این قسمت شاهد افزایش نسبی سرعت امواج هستیم که بیانگر تغییر ماهیت سنگهای این قسمت است ج )- گوشته پائینی : از عمق 1000 تا 2900 کیلومتر عمق زمین است . در این قسمکت سنگها چگال وبسیار الاستیک اند وسرعت امواج زلزله بصورت تقریباً یکنواختی افزایش می یابد. در زیرگوشته زمین از عمق 2900 کیلومتری تا مرکز زمین هسته زمین قراردارد. درهسته زمین د عمق 5120 کیلومتری یک انفصال در خواص الستیک هسته وجود داردکه هسته رابا توجه به آن بدو قسمت خارجی و داخلی تقسیم می کنند. از آنجا که امواج عرضی از هسته خارجی عبور نمی کنند بایستی این قسمت را مایع دانست و چون درهسته داخلی سرعت امواج افزایش می یابد این قسمت را جامد می دانند.

هسته(core)

جنس هسته زمین را بیشتر نیکل و آهن تشکیل داده است . هسته نقشی درحرکت ورقه های سنگ کره ندارد ولی منبع تولید میدان مغناطیسی زمین است. پوسته زمین به انضمام قسمت بالائی گوشته فوقانی قسمت سخت زمین را تشکیل می دهند که سنگ کره یا لیتوسفر خوانده می شود و بر سست کره که حالت خمیری دارد واقع شده است . ضخامت لیتوسفربطور متوسط 100کیلو متر است.لیتوسفر به صفحه های مجزائی تقسیم می شود که این صفحه ها ثابت نیستند و دائماً در حال حرکتندکه منجر به ایجاد پدیده های مختلف تکتونیکی می گردد. لیتوسفر از شش صفحه اصلی بنامهای افریقا،اوراسیا،امریکا،آرام،استرالیاوقطبی بعلاوه چند صفحه کوچکتر تقسیم شده است.حرکت صفحه ها نسبت به هم به سه طریق انجام می گیرد : الف )- در پشته های اقیانوسی صفحه ها از هم دور می شوند ومواد مذاب درون زمین از اینجا بیرون می ریزد. ب ) – صفحه ها بهم نزدیک وبا هم بر خورد می کنندویک صفحه به زیر دیگری می رود ( در مرز صفحه های اقیانوسی وقاره ای) ج ) – صفحه ها در کنار یکدیگر می لغزند. به حالت “ الف” که ورقه ها از هم دور می شوند و باعث بیرون ریختن مواد مذاب می شود بخش “سازنده” زمین می گویند و به قسمت “ب” که که صفحه ها به هم برخورد وبه زیر یکدیگر می روند بخش “ مخرب ” می گویند. بیشتر فعالیتهای تکتونیکی مثل زلزله هادر حاشیه صفحه ها ی پوسته زمین رخ می دهد و قسمت مرکزی صفحه های زمین کمتر دچار زلزله شده اند، و همینگونه زلزله ها در محل برخورد صفحه های قاره ای اتفاق می افتد . درمحل دور شدن صفحه ها از هم در پشته های اقیانوسی مواد مذاب بیرون ریخته و منجمد می شوند و بخشی از صفحه ها تولد شده از محور میانی از هم دور می شوند ، وبعد از طی مسافتی نسبتاً طولانی صفحه های مزبور دوباره در گوشته فرو رفته ومدفون می شوند وموجب ایجاد گودالهای عمیقی میگردد نظیر گودال ماریان ، کوریل و….. تکتونیک صفحه ای از محور بر آمده اقیانوسها متولدو بطور جانبی گسترش می یابد و سرانجام به اعماق گوشته رانده می شود. قاره ها دارای ضخامت زیاد هستند و ازنظرترکیب شیمیائی و جنس با صفحه های اقیانوسی تفاوت دارندودر صفحه های اقیانوسی همانند میخ قراردارن یا همانندچوب پنبه که در آب شناور است قرار دارندودر نتیجه قاره ها نیز در حرکت صفحه ها شرکت می کنند. زلزله هادر جاهائی که صفحه ها با هم اصطکاک دارند یا جاهایی صفحه ها در مقابل هم واقعند و یا جاهایی که صفحه ها بدرون زمین فرو می روند مشاهده می شوند.

منبع : http://daneshnameh.roshd.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |  آرشیو نظرات


برچسب‌ها: ساختمان زمین
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:30 ] [ حسن حکاک ]

ویروسها و باکتری ها

ویروس چیست؟

ویروس ها آنقدر کوچکند که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند. نمی توانند به خودی خود تکثیر شوند، از اینرو باید به یک سلول میزبان حمله کرده و بر آن غلبه کنند تا بتوانند ذرات ویروسی بیشتری بسازند.

ویروس ها از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) تشکیل شده اند که با پوسته ای پروتئینی احاطه می شوند. آنها قادر به نزدیک شدن به سلول ها و وارد شدن به آنها هستند. سلول های غشای مخاطی، مثل سلول هایی که در راه تنفسی که از آن هوا را استنشاق می کنیم وجود دارند، چون با پوسته ی پروتئینی پوشیده نشده اند، معمولاً درمقابل حملات ویروسی ضعیف هستند.

باکتری چیست؟

باکتری ها موجوداتی تک سلولی اند. این موجودات از آنجا که قدرت تقسیم شدن دارند، می توانند به خودی خود تکثیر شوند. شکل آنها متغیر است و پزشکان با استفاده از این خصوصیات آنها را به گروه های مختلف تقسیم می کنند. باکتری ها همه جا وجود دارند، داخل و خارج از بدن ما. اکثر آنها کاملاً بی خطر هستند و حتی برخی آنها برای بدن فایده هم دارند. اما بعضی باکتری ها ممکن است باعث ایجاد بیماری شوند. دلیل آن ممکن است این باشد که در محل نامناسبی وارد شده اند و یا صرفاً به منظور حمله کردن به بدن ما ساخته شده اند.

بیماری چطور از طریق ویروس و باکتری منتقل می شود؟

بیماری های ویروسی و باکتریایی هر دو به شیوه های یکسان منتقل می شوند:

 • فردی که سرماخورده باشد می تواند بیماری را با عطسه یا سرفه منتقل کند.
 • باکتری و ویروس از طریق لمس کردن یا دست دادن با فردی دیگر پخش می وند.
 • دست زدن به غذاها با دستان آلوده نیز باعث انتقال ویروس یا باکتری از طریق روده و امعاء درونی می شود.
 • مایعات بدن مثل خون، بزاق، و مایع منی ممکن است حاوی موجودات آلوده باشد و انتقال این مایعات، مثلاً با تزریق یا رابطه ی جنسی، اهمیت زیادی دارد به ویژه برای بیماری های ویروسی مثل هپاتیت و ایدز.

چطور از بیماری جلوگیری کنیم؟

 • دستانتان را به طور کامل بشویید (این کار معمولاً بهترین راه جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی است).
 • دست دادن با فردی که سرماخورده است خطرناک است، به همین دلیل سعی کنید بعد از دست دادن از لمس کردن بینی و چشمها خودداری کنید.
 • غذاها باید تا حد امکان سریع پخته شود یا سرد شود.
 • سبزیجات  گوشت را باید به طور جداگانه بسته بندی کرد و د طبقات مختلف یخچال نگه داری نمود.
 • گوشت باید قبل از مصرف به خوبی پخته شود.
 • به یاد داشته باشید که غذاهایی که حاوی این موجودات میکروسکوپی هستند، ممکن است بو و ظاهر بد نداشته باشند.
 • بعضی از این موجودات با پخته شدن غذا می میرند اما ممکن است بقایایی سمی از خود به جای بگذارند که باعث ایجاد حالت تهوع و استفراغ می شود.
 • استفاده از کاندوم در رابطه ی جنسی انتقال بیماری هایی که معمولاً از طرق رابطه ی جنسی منتقل می شوند را تا حد زیادی کاهش می دهد.

بیماری های باکتریایی چطور درمان می شوند؟

بیماری های باکتریایی معمولاً با مصرف یک آنتی بیوتیک خاص که فقط باکتری که باعث بیماری شده را می کشد، درمان می شوند. پزشک برای امینان از نوع درمانی که باید برای شما استفاده کند، معمولاً از شما نمونه ی ادرار می گیرد یا گلویتان را بررسی می کند.

بیماری های ویروسی چطور درمان می شوند؟

ویروس ها تا زمانیکه وارد سلول های بدن نشوند، قادر به تکثیر نیستند. به همین دلیل است که درمان بیماری های ویروسی معمولاً به سیستم دفاعی بدن خود بیمار واگذار می شود. درمان بیماری های ویروسی مثل آنفولانزا شامل موارد زیر است:

 • خوردن مقدار کافی آب
 • خانه ماندن. افرادی که در چنین موقعیت هایی سر کار یا مدرسه می روند، نه تنها ممکن است این ویروس را به همکاران یا همکلاسی هایشان منتقل کنند، بلکه احتمال زیادی وجود دارد عفونت باکتریایی هم بگیرند.
 • استفاده از مسکن یا سایر داروهای مشابه برای پایین آوردن درجه حرارت بدن.
 • برای اکثر بیماری های ویروسی واکسن ساخته شده است. واکسن به بدن برای مقابله با این بیماریها کمک میکند.

تعداد کثیری از درمان های ضدویروسی ساخته شده است که از تکثیر ویروس ها جلوگیری کرده و باعث می شود بیماری سریعتر روند درمان خود را طی کند. اما متاسفانه این درمان ها هنوز روی تعداد اندکی از ویروس ها قابل استفاده است.

آنتی بیوتیک هیچ تاثیری بر بیماری هایی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا ندارد و بهتر است مصرف آنتی بیوتیک را برای بیماری های باکتریایی محدود کنیم که به خودی خود بهبود نمی یابند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک، با ترغیب بدن برای رشد باکتری های مقاوم دربرابر آنتی بیوتیک، اثر آن را کاهش می دهد.


برچسب‌ها: ویروسها و باکتری ها, انتقال بیماری از طریق ویروس و باکتری
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 21:28 ] [ حسن حکاک ]

گزیده ای از سخنان دکتر علی شریعتی

شگفتا ...
تا بود ندیدمش...!
تا میخواند نشنیدمش...!
وقتی دیدم
که نبود
وقتی شنیدم
که نخواند....

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

.


اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری


به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد


مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد


دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است


دلی که از بی کسی غمگین است ، هر کسی را می تواند تحمل کند


ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد


خدا و انسان و عشق ، این است امانتی که بر دوش ما سنگینی می کند


قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد.


برچسب‌ها: گزیده ای از سخنان دکتر علی شریعتی
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 3:31 ] [ حسن حکاک ]

نكات تربيتي جهت اطلاع اولياء

1

 

1 ـ والدين بايد در همة زمينه ها الگوي مناسبي براي فرزندان خود باشند .

2 ـ محبت و امنيت از طرف والدين باعث پيشرفت در خلاقيت و نبوغ دانش آموز مي شود

3 ـ والدين بايد با رفتارهاي كودكانة خود با فرزند خود ارتباط برقرار كرده تا او رابطه برقرار كردن را فرا گيرد و خود را در ابراز احساسات و عواطف آزاد ببيند .

4 ـ صبحانة كامل خوردن همراه با آرامش باعث افزايش يادگيري در دانش آموز

مي شود .

5 ـ براي دانش آموز خود كتابخانة شخصي ايجاد كنيد و او را به كتابفروشي ببريد و حداقل هفته اي يك بار كتاب مورد علاقه اش را تهيه نماييد .

6 ـ سعي كنيد به مدت كوتاه به فرزندتان اجازه دهيد تلويزيون و ويدئو و كامپيوتر و ببيند تلاش كنيد كتاب جانشين آنها شود زيرا اسفتادة بيش از اندازه در اين موارد  خلاقيت او را سركوب مي نمايد .

7 ـ دانش آموز در اين سن بايد هشت ساعت در شبانه روز بخوابد تا ذهنش هميشه بيدار و سرحال باشد .

8 ـ قبول نماييم كه نوشتن براي نبوغ و خلاق بار آوردن دانش آموز يك ضرورت است .

9 ـ والدين ، علاقه و محبّت  ، در انجام تكاليف فرزندشان نشان دهند و دانش آموز را هيچكاه مجبور به انجام تكاليف نكنند با تحسين كردن او را تشويق نماييد . بگذاريد دانش آموز ، شما را در حال خواندن و نوشتن ببيند تا براي او الگو شويد .

10 ـ هر گز به جاي دانش آموز خود ننويسيد بايد زمينه اي ايجاد كرد كه خود او بنويسد  ، همكاري با او در انجام تكاليف بدون نوشتن براي مفيد مي باشد .

ـ از نوشته هاي او انتقاد نكنيد . نكات مثبت نوشته هاي او را تقويت كنيد كه موجب سرخوردگي او نشود .

ـ تهية‌ دفتر خاطرات و كمك به او جهت نوشتن خاطرات روزانه موجب بروز علاقة او به نوشتن و شگوفايي بلوغ فكري مي شود .

ـ وسايل و امكانات نوشتن  و در صورت امكان اتاقي مجزا را براي دانش آموزتان فراهم نماييد . با برنامه ريزي روزانه كه با هماهنگي و قبول فرزندتان  تنظيم كرده ايد نظم كاري را در او ايجاد نماييد . و جهت حُسن انجام آن پاداش در نظر بگيريد .

نكات تربيتي جهت اطلاع اولياء

2

1 ـ در خانواده اي كه ميان افراد آن روابط گرم و محبّت آميزي برقرار است تبادل فكري و عاطفي از راه سخن گويي بيشتر انجام مي گيرد .

2 ـ كودكان و نوجوانان دوست دارند درباره ي راههاي انجام دادن امور با آنان مشورت و راهنمايي صورت گيرد ، نه آنكه فقط دستور دريافت دارند .

3 ـ رفتار بزرگسالان از قبيل پذيرفتن فرزندشان به عنوان انساني شايسته ، توجه و احترام به آنان در ثبات اخلاقي تاثير فراواني به جا مي گذارد .

4 ـ ميان ناراحتيهاي خانوادگي و عقب ماندگي درسي دانش آموز ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد .

5 ـ اوقاتي را صرف شناخت واقعي فرزندتان كنيد و در كنار او شنواي احساساتش باشيد .

6 ـ با درخواست پيشنهاد از فرزند خود ، دادن حق انتخاب ، درخواست كمك از آنها در اموري كه توانايي دارند ، احساس ارزشمندي و اهميّت را در آنها شكوفا نماييد .

7 ـ هرگز به فرزندتان نگوييد كه شخص بدي است و چون اين كار به عزّت نفس او ضرر مي زند . رفتار نامناسبي كه از او سر زده را دوست نداشته باشيد نه خود او را .

8 ـ با تشويق فرزندتان در انجام تكاليف و تمرين هاي لازم در ايام امتحانات به آنها دلگرمي دهيد .

9 ـ دانش آموزاني كه والدينشان را در حال خواندن مي بيينند اغلب مطالعه كننده بار مي آيند و اين را مي پذيرند كه مطالعه كردن از فعاليتهاي خيلي مهم است .

10 ـ با تشويق انگيزه ي نوشتن و خواندن را در فرزندتان ايجاد نماييد .( خواند كتابهاي مورد علاقه و خلاصه نويسي از آن و بازخواني براي شما  مي تواند در رسيدن به اين هدف مؤثر باشد . )


برچسب‌ها: نكات تربيتي جهت اطلاع اولياء
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 3:16 ] [ حسن حکاک ]

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

انگيزه به دو نوع دروني و بيروني قابل تقسيم است.

از انگيزه بيروني مي‌توان به تقويت‌كننده‌هايي چون پول، تائيد، محبت، احترام، نمره ،و از تقويت‌كننده‌هاي دروني مي‌توان به رضايت خاطر و احساس خوب از يادگيري اشاره كرد.

آنچه كه بيشتر موجب رفتار خود‌جوش مي‌شود، انگيزه دروني است. هدف عمده فعاليت‌هاي پرورشي معلم يا مربي اين است كه دانش‌آموز به تدريج از انگيزه‌هاي بيروني به سمت انگيزه‌هاي دروني هدايت شود.

تفاوت اساسي افراد داراي انگيزه دروني با افراد داراي انگيزه بيروني اين است كه افراد با انگيزه دروني احساس كفايت بيشتري در خود دارند و كمتر به ديگران اجازه مي‌دهند كه محرك رفتارشان شوند. اين گروه از دانش‌آموزان، خود تعيين كننده رفتارها هستند و به خاطر كفايتي كه در خود احساس مي‌كنند، باور دارند كه مي‌توانند با رفتارشان بر محيط خود تأثير بگذارند.

اين گروه از دانش آموزان با انگيزه درون‌گرا، تصورشان اين است كه موفقيت و عدم موفقيت در تحصيل به خاطر نحوه رفتار صحيح يا غلط خودشان است.

اما برخلاف آنها، دانش‌آموزان باانگيزه برون‌گرا، احساس بي‌كفايتي يا كفايت كم داشته و همواره تصور مي‌كنند كه موفقيت آنها تحت تأثير عوامل محيطي نظير:

معلم و سوالات سخت است. اين گروه از دانش‌آموزان حتي اگر درس بخوانند، باز هم موفقيت چنداني نخواهند داشت. چرا كه اندك تلاش آنها به خاطر همان انگيزه‌هاي بيروني، همچون فرار از تنبيه يا كسب خواسته معلم است. اينان در صورت كسب موفقيت اندك هم آن را به شانس و تصادف نسبت مي‌دهند و نه به تلاش و استعداد خود.

اين دانش‌آموزان حتي اگر نيم‌نگاهي به موفقيت داشته باشند، آنقدر آن را صعب‌الوصول مي‌دانند كه دست به عمل نمي‌زنند، در نتيجه هرگز طعم موفقيت را نخواهند چشيد.

در حقيقت گام اول در برخورد با اين افراد چشاندن طعم موفقيت به آنها و درهم شكستن تصور منفي آنها در مورد دستيابي به موفقيت است. در اين صورت است كه «موفقيت»، «موفقيت» مي‌آورد.

از آنجايي كه انسان آمادگي دارد تا فعاليت‌ها و تصوراتش را تعميم دهد، موفقيت در يك درس منجر به موفقيت در دروس ديگر مي‌شود و اين موضوع در مورد دروس اصلي هر رشته مهم‌تر است.

درواقع، ضعف درسي در اين دروس منجر به بي‌علاقگي به تحصيل و گاهي حتي ترك تحصيل مي‌شود و البته عكس آن هم صادق است. به همين علت به معلمان دروس اصلي هر رشته توصيه مي‌شود، شرايط آموزشي و امتحاني را مطلوب نمايند و با ارزشيابي‌هاي مناسب فضاي كلاس را لذت‌بخش كنند.

نقش انگيزش در يادگيري‌

در چهارچوب كلاس درس، انگيزش به خصوصيات رفتاري نظير علاقه هشياري، توجه، تمركز و پشتكار اطلاق مي‌شود. اين جنبه‌هاي انگيزشي جنبه‌هايي هستند كه معلم مستقيماً در كلاس با آنها سروكار دارد.

اگر دانش آموزي به درس توجه نكند، به گفته‌ها و راهنمايي‌هاي معلم وقعي ننهد و تكاليف خود را انجام ندهد، بالطبع ياد دادن مطلب به او بسيار دشوار خواهد بود.

هم‌چنين مربيان آموزشي با خصوصيات انگيزشي درازمدت نيز سروكار دارند. براي مثال، معلم دبستان، نه تنها مي‌خواهد كه كودكان به درس كلاس توجه كنند، بلكه مايل است به آنان بياموزد كه در زندگي آينده خود نيز از خواندن لذت ببرد، همچنين معلم تاريخ نه تنها علاقمند است كه شاگردان درسهاي او را بياموزند، بلكه اميدوار است كه اين شاگردان در آينده نيز رويدادهاي اجتماعي و تاريخي را دنبال كنند.‌

حال بهتر است درباره اينكه چه عواملي سبب افزايش انگيزش در كلاس درس مي‌شوند و چگونه مي‌توان از اين عوامل در كلاس استفاده كرد سخن بگوييم. كاربرد اين عوامل معمولاً نيازي به دگرگون كردن برنامه كلاس ندارد و اغلب خود معلم در كلاس درس، از عهده آن برمي‌آيد. مهمترين اين عوامل عبارتند از:

1- استفاده از تشويق لفظي‌

در بسياري از موارد، حتي تشويق نقدي، به اندازه تشويق لفظي معلم در برانگيختن شاگرد مؤثر نيست. به كاربردن كلمات ساده‌اي نظير <خيلي خوب>، <عالي>، <آفرين> كه به دنبال پاسخ درست با رفتار مطلوب شاگرد مي‌آيند وسيله بسيار مؤثري در افزايش انگيزش شاگردان است. تشويق لفظي در حقيقت ساده‌ترين و طبيعي‌ترين وسيله بالابردن سطح انگيزش شاگردان است.

2- به كار بردن صحيح آزمون‌ها و نمرات در كلاس‌

در سالهاي اخير، عده زيادي در مورد اينكه آيا وادار كردن شاگرد به يادگيري براي گرفتن نمره، ارزش بالقوه‌اي دارد يا نه بحث بسيار كرده‌اند.

گروهي كه مخالف آزمون و نمره دادن‌‌اند، استدلال مي‌كنند كه آزمونها يادگيرنده را از مسير اصلي يادگيري منحرف مي‌كنند، باعث اضطراب او مي‌شوند، به ناكامي علايق او مي‌انجامند و نظام ارزشهاي او را به هم مي‌زنند.

به عقيده‌ اين گروه نمره دادن در معلم نيز تأثير نامطلوبي دارد، زيرا سبب مي‌شود كه معلم قضاوتهاي غيرعادلانه بسياري از خود نشان دهد كه صرفاً بر پايه نمره شاگرد بنا شده است. علاوه بر آن، نمره دادن باعث مي‌شود كه معلم روابط گرم و صميمانه خود را با شاگردان از دست بدهد. اين گروه هم‌چنين عقيده دارند كه شاگردان بالاخره به نامتغير بودن نمرات پي مي‌برند. يك بررسي نشان داده است كه نمرات دانشجويان پزشكي، با حذافت آنها در پزشكي رابطه‌اي ندارد شاگردان بالاخره مي‌‌فهمند كه نمره تأثيري در يادگيري ندارد، ولي مجبورند كه براي نمره درس بخوانند. بنابراين، تأثير نمره در انگيزش يادگيري زياد است، ولي يادگيري را از مسير مطلوب خود منحرف مي‌كند.‌

مدافعان سنجش و ارزشيابي، جواب مي‌دهند كه ارزشيابي و نمره دادن كه وسيله ارزشيابي است يك حقيقت غيرقابل اجتناب زندگي است، ما نمي‌توانيم ارزش و اهميت چيزي را بدون دادن نمره يا ارزشي به آن دريابيم و قدرداني كنيم. بعضي آزمايش‌ها نشان داده‌اند كه امتحانات متعدد سبب مي‌‌شود كه شاگرداني كه چندين بار امتحان داده‌اند انگيزش بالايي پيدا كنند و موفقيت تحصيلي بيشتري به دست آورند.

3-تقويت كنجكاوي، جستجوگري و تمايل به اكتشاف در شاگردان‌

محرك‌هايي كه تازه، پيچيده و شگفت‌انگيز باشند. ميزان انگيزش را در شاگردان بالا مي‌برند.

چنين محرك‌هايي باعث نوعي تعارض ذهني در شاگرد مي‌شوند كه نتيجه آن افزايش انگيزش براي رفع اين تعارض است براي مثال: شگفتي‌ در برابر مشاهده آزمايش انبساط اجسام براثر حوادث: گلوله‌اي فلزي از داخل يك حلقه فلزي مي‌گذرد، حال اگر گلوله را گرم كنيم، ديگر از حلقه نمي‌گذرد.‌

ايجاد شك و دودلي در اثر فعاليتهايي مانند اينكه از شاگردان بپرسيم آيا مجموع زواياي داخلي هرمي برابر 180 درجه است يانه؟

در همه اين موارد نوعي كنجكاوي ادراكي ايجاد مي‌شود. انگيزش تا زماني ادامه مي‌يابد كه يا تعارض حل شود يا شاگرد از به دست آوردن جواب خسته و نااميد شود. بنابراين، بايد در نظر داشت كه مسائل چنان مشكل نباشد كه شاگرد از به دست آوردن جواب نااميد شود.

4- انجام دادن كارهاي غيرمنتظره در كلاس‌

تغيير روش معمول و عادي معلم در كلاس ممكن است عاملي براي برانگيختن شاگردان باشد. مثلاً معلم مي‌تواند ناگهان پيشنهاد كند كه درس را در هواي آزاد و خارج از كلاس ادامه دهند.

5- استفاده از مطالب و اشياء آشنا در مثال زدن‌

وقتي پاي مثال زدن در ميان باشد، استفاده از مطالب و موضوعات آشنا به مراتب بهتر از مطالب نامأنوس و ناشناخته است. مثلاً اگر در مسائل حساب و هندسه از اسامي شاگردان كلاس استفاده شود، انگيزش و توجه بيشتر خواهد شد. هم‌چنين استفاده از اشياء موجود در كلاس يا در مدرسه، براي دادن مثالهائي از اجسام هندسي و غيره مطلوب‌تر از استفاده از اجسام ناآشنا است.

6‌- عرضه كاربرد مفاهيم و اصول در زمينه‌هاي غيرمنتظره‌

مثلاً اگر هدف تدريس مفاهيم عرضه و تقاضا در اقتصاد باشد، بهتر است كه ابتدا براي درك آن مفاهيم از مثالهاي آشنا (مثلاً عرضه و تقاضاي اتومبيل) استفاده كرد. ولي براي كاربرد آن مفاهيم، بهتر است‌

از زمينه‌هاي غيرعادي مثل عرضه و تقاضاي هواپيماهاي جنگي استفاده كرد. بايد شاگردان توجهشان بيشتر به موضوع جلب شود.

7- واداركردن يادگيرنده و كاربرد مطالب آموخته شده‌

اين كار سبب مي‌شود كه مطالب آموخته شده قبلي تقويت شوند بعلاوه در شاگردان اين انتظار بوجود مي‌آيد كه مطالبي كه آموخته است در ‌آينده مورد استفاده او قرار خواهد گرفت. بنابراين در يادگيري تنها آموختن مسائل جديد مطرح نيست.

بلكه مطالب آموخته شده قبلي نيز بايد در زمينه فعلي تكرار شوند تا دانش‌آموزان بتوانند آنها را بهتر به خاطر بسپارند.

8- استفاده از نمايش و بازي در آموزش مطالب درسي‌

بازيها و نمايش‌ها شاگردان را برمي‌ انگيزند. تعادل را افزايش مي‌دهند، تصاوير روشني از واقعيات زندگي در برابر شاگردان قرار مي‌دهند و سبب مي‌شوند كه شاگردان، خود در يادگيري مستقيماً شركت جويند بسياري از درس كلاسي را مي‌توان به صورت نمايش درآورد مثلاً براي آن كه شاگردان بياموزند كه يك سازمان چگونه اداره مي‌شود، مي‌توان آنها را به پستهاي مختلف اداري منصوب كرد و از آنان خواست تا به مدت يك ساعت، سازمان تشكيل شده را اداره كند.

9- ترتيب‌دادن شرايط محيط آموزش به نحوي كه براي شاگرد خوشايند باشد.

شركت شاگردان در يادگيري مطالب درسي بايد تقويت شود. عوامل يا حوادثي كه اين شركت كردن را ناخوشايند مي‌سازند بايد به حداقل كاهش يابند.

برخي از عوامل ناخوشايند عبارتند از:

ناراحتي جسمي ناشي از نشستن در كلاس به مدت طولاني يا دشواري ديدن تخته سياه.

ناكامي ناشي از ناتواني در دريافت تقويت از معلم در برابر انجام دادن رفتار مطلوب سنجيدن معلومات شاگردان در مورد مطالبي كه قبلاً به آنان آموخته نشده است.

سعي در تدريس مطالبي كه بالاتر از سطح درك و استعداد شاگردان باشد.

نبودن بازخوردهاي به موقع در كلاس.

شركت كردن شاگرد در كلاسي كه شاگردان آن از نظر استعداد، در سطح پايين‌تري قرار دارند.

10- درك روابط قدرت بين معلم و شاگرد و استفاده صحيح از قدرت موجود معلم براي جهت دادن به انگيزش شاگردان‌

قدرت اجتماعي مي‌تواند به شكلهاي قدرت پاداش دادن، قدرت اجرائي، قدرت قانوني، قدرت سرمشق بودن و قدرت تخصص و كارائي خودنمايي كند.

 

منظور از قدرت پاداش، داشتن قدرت كنترل در پاداش دادن به ديگران است اين قدرت را مي‌توان در روابط بين رئيس و مرئوس، شاگرد و معلم، پدر و مادر و فرزندان مشاهده كرد، در تمام اين موارد، يك شخص مي‌تواند اشخاص ديگر را با اضافه حقوق، نمره و با صحبت پاداش دهد.

قدرت اجرائي در حقيقت همان قدرت تنبيه است و قدرت قانوني مبتني بر قوانين، مقررات و رسوم اجتماعي است كه براساس آنها به فردي امكان مي‌دهد تا بر رفتار اشخاص ديگر نظارت كند.

تجزيه و تحليل اين قدرتها نشان مي‌دهد كه فرد مي‌‌تواند با استفاده از قدرت سرمشق رفتار شاگردان را تحت تأثير قرار دهد.

شناخت روابط قدرت در كلاس به معلم امكان مي‌دهد تا با استفاده صحيح و به موقع از قدرتهاي خود، انگيزش شاگردان را در جهت مطلوب موردنظر هدايت كند. مثلاً اطلاع دقيق و عميق معلم از موضوع درسي نقش مهمي در بالابودن انگيزش شاگردان در كلاس دارد زيرا كمبود معلومات معلم سبب مي‌شود كه شاگردان باهوش چنين كمبودي را به سرعت دريابند و ديگر توجه لازم به درس نكنند.

هم‌چنين استفاده از تشويق‌هاي به جا و مناسب اعم از لفظي يا غيرلفظي، وسيله‌ي مناسبي براي بالابردن انگيزش درسي شاگردان است.

تأثير انگيزش در آموزش و پرورش و کلاس درس، پیشنهاداتی به معلمان

معلمان و مربياني كه وظيفه تعليم و تربيت را به عهد‌ه د‌ارند‌، براي آنكه بتوانند‌ وظيفه خود‌ را انجام د‌هند‌ و رغبت به ياد‌گيري بيشتر را د‌ر شاگرد‌ان به وجود‌ آورند‌، بايد‌ بد‌انند‌ كه چگونه مي‌توانند‌ د‌ر اجراي اين منظور از عامل انگيزش بهره گيرند‌. البته، براي ايجاد‌ انگيزش عوامل گوناگوني وجود‌ د‌ارند‌ كه مهم‌ترين و كارسازترين آنها را د‌ر ايجاد‌ انگيزش تحصيلي به اختصار بيان مي‌كنيم.

1ـ تشويق زباني: گاهي تشويق لفظي معلم مانند‌ احسنت، آفرين و بسيار خوب، از هر شيوه انگيزشي د‌يگر مؤثرتر است. تشويق‌هاي زباني د‌ر شاگرد‌ان خرد‌سال تأثير بيشتري د‌ارند‌ بد‌ين جهت، معلمان بايد‌ از به كار برد‌ن الفاظ د‌رشت، برخورد‌ كنند‌ه و ركيك خود‌د‌اري كنند‌ و به گفته سعد‌ي زمزمة محبت‌ساز كنند‌ و محيط امن و رضا به وجود‌ آورند‌.

2ـ كاربرد‌ آزمون و نمره: بعضي از معلمان بي‌آنكه به ياد‌گيري و د‌رك مطلب از سوي شاگرد‌ان توجهي د‌اشته باشند‌، پي د‌ر پي د‌رس مي‌د‌هند‌ و د‌ربارة د‌رس‌هاي گذشته هيچ‌گونه پرسشي نمي‌كنند‌. روان‌شناسان معتقد‌ند‌ كه با اين روش، انگيزه‌هاي لازم د‌ر شاگرد‌ان پد‌يد‌ نمي‌آيد‌. اما اگر معلم بتواند‌ هر د‌و هفته يكبار از د‌رس‌هاي د‌اد‌ه شد‌ه امتحان كند‌ و نمره‌هاي آنها را به نحوي د‌ر آزمون‌هاي پاياني د‌خالت د‌هد‌، تهد‌يد‌ها د‌ر تمركز حواس شاگرد‌ان اختلال به وجود‌ مي‌آورد‌ و آنان را بيشتر به فكر تقلب مي‌اند‌ازد‌ تا آموختن د‌رس.

3ـ انگيزش حسن كنجكاوي: يكي د‌يگر از راه‌هاي ايجاد‌ انگيزش، تحريك حس كنجكاوي شاگرد‌ان است. اگر معلم بتواند‌ ضمن د‌رس مسائل مربوطه را مطرح كند‌ يا طرح‌هايي را ارائه د‌هد‌ كه نياز به د‌انش و بينش د‌اشته باشد‌، آن‌چنان كه شاگرد‌ان را براي يافتن پاسخ به تلاش و كوشش فكري واد‌ارد‌، اين امر بي‌شك آنان را به د‌انستن و آموختن بيشتر علاقه‌مند‌ مي‌سازد‌، زيرا يكي از ويژگي‌هاي يك انسان سالم و اميد‌وار به زند‌گي، يافتن پاسخ‌هاي د‌رست براي مسائل و معماهايي است كه د‌ر برابر او قرار مي‌گيرند‌.

4ـ اهميت شبيه‌سازي و بازي: وقتي د‌رس با تفريح و بازي همراه باشد‌، شاگرد‌ان به آموختن آن علاقه بيشتري پيد‌ا مي‌كنند‌. بازي‌ها و شبيه‌سازي‌ها از آن جهت د‌اراي اثر انگيزش هستند‌ كه هم اطلاعات ياد‌گيرند‌گان را با واقعيات محيط تطابق مي‌د‌هند‌ و هم تصويرهاي روشني از زند‌گي واقعي عرضه مي‌كنند‌ و شاگرد‌ان را به‌طور مستقيم با جريان‌ها و مسائل ياد‌گيري روبرو مي‌سازند‌. به تجربه ثابت شد‌ه است كه وقتي ياد‌گيرند‌گان مطالب د‌رسي را د‌ر ارتباط با مسائل و پيشرفت‌هاي زند‌گي بيينند‌ و آنها را سود‌مند‌ تشخيص د‌هند‌، به آموختن آنها د‌لبستگي بيشتري پيد‌ا مي‌كنند‌.

5 ـ علاقه معلم به د‌رس: علاقه امري مسري است. وقتي شاگرد‌ان ببينند‌ كه معلم خود‌ تا چه حد‌ به موضوع د‌رس و پيشرفت د‌ر آن اهميت مي‌د‌هد‌، همين امر سبب مي‌شود‌ كه شاگرد‌ان نيز د‌رس را جد‌ي بگيرند‌ و براي آموختن و تسلط د‌ر آن كوشش بيشتري به كار برند‌، اما اگر ملاحظه كنند‌ كه معلم به د‌رس چند‌ان علاقه و توجهي ند‌ارد‌ يا از روي خستگي و بي‌ميلي به تد‌ريس مي‌پرد‌ازد‌ و شاگرد‌اني كه د‌رس را آموخته با نياموخته‌اند‌، د‌ر نظر او يكسانند‌ آنها نيز به د‌رس بي‌اعتنا مي‌شوند‌. البته پيشرفت‌هاي تحصيلي د‌رچنين وضعي بسيار كند‌ و ناچيز خواهد‌ بود‌.

6ـ اتاق د‌رس د‌ل‌انگيز: كلاسي كه از نظر وسعت، آسايش، نور و تهويه خوب و متناسب باشد‌ بيشتر رغبت شاگرد‌ان را براي حضور مرتب د‌ر كلاس برمي‌انگيزد‌، به ويژه اگر از نظر رواني هم از شرايط لازم برخورد‌ار باشد ، همچنين معلم و سرپرستان مد‌رسه بايد‌ مراقب امنيت بد‌ني و رواني شاگرد‌ان باشند‌. بد‌ين معني كه اجازه ند‌هند‌ شاگرد‌ان زورگو و زيرد‌ست آزار امنيت رواني شاگرد‌ان ضعيفتر را د‌چار مخاطره سازند‌. به علاوه كلاس هر د‌رس بايد‌ د‌ر حد‌ امكان د‌اراي تجهيزات مورد‌ نياز باشد‌. براي نمونه، د‌ر كلاس معلم جغرافيا بايد‌ افزون بر نقشه جهان‌نما، نقشه كشوري كه د‌رس د‌اد‌ه مي‌شود‌ وجود‌ د‌اشته باشد‌.

7ـ تأثير مسابقه: مسابقه نيز يكي د‌يگر از انگيزه‌هاي آموزشي است. وقتي معلم مي‌خواهد‌ بد‌اند‌ كه كد‌اميك از شاگرد‌ان او د‌ر د‌رس معيني بهترين است، ميان شاگرد‌ان مسابقه برگزار مي‌كند‌. البته بايد‌ توجه د‌اشت همان‌گونه كه د‌ر وزنه‌برد‌اري، هم وزن‌ها با هم مسابقه مي‌د‌هند‌، د‌ر موضوع‌هاي علمي نيز نمي‌توان شاگرد‌ان كم‌هوش را با نيزهوشان به مسابقه واد‌اشت. مسابقه‌هاي ناهمگون نه تنها انگيزة ياد‌گيري پد‌يد‌ نمي‌آورند‌، بلكه شاگرد‌ان كم استعد‌اد‌ را از د‌رس و مد‌رسه سرخورد‌ه و نااميد‌ مي‌سازند‌. روان‌شناسان معتقد‌ند‌ كه اگر بنا باشد‌ ميان شاگرد‌ان مسابقه‌اي برگزار شود‌، بايد‌ شاگرد‌ان هم استعد‌اد‌ را به مسابقه واد‌اشت، ولي بهترين مسابقه آن است كه هر شاگرد‌ با خود‌ش مسابقه بد‌هد‌.بد‌ين معني كه بكوشد‌ پيشرفت‌هاي د‌رسي او هر هفته بهتر از هفته گذشته باشد‌. ‌

8 ـ د‌ريافت جايزه: گروهي از شاگرد‌ان براي د‌ريافت جايزه به كار و پيشرفت‌هاي تحصيلي علاقه نشان مي‌د‌هند‌. ليونور د‌رويل معتقد‌ است: «اگر به شاگرد‌ي كه د‌ر كارش پيشرف كرد‌ه است جايزه بد‌هيم، شاگرد‌ان د‌يگر را به‌طور غيرمستقيم به كارشان د‌لبسته كرد‌ه‌ايم.

شاگرد‌ان هرچه بيشتر به د‌ريافت جايزه علاقه د‌اشته باشند‌، كوشش زياد‌تري براي اصلاح و پيشرفت تحصيلي به خرج مي‌د‌هند‌. جايزه گرچه د‌اعيه مؤثري براي كار و فعاليت است، اما بايد‌ جانب احتياط را رعايت كرد‌. پد‌ر و ماد‌ر يا معلمي كه براي كار كود‌كان پيوسته به جايزه متوسل مي‌شوند‌، د‌ر واقع به آنان رشوه مي‌د‌هند‌. د‌ر اينجا خطري كه ممكن است پيش بيايد‌، اين است كه كود‌كان عاد‌ت كنند‌ هر وقت جايزه‌اي د‌ر كار باشد‌، بايد‌ به فعاليت بپرد‌ازند‌ و آنگاه كه جايزه‌اي وجود‌ ند‌ارد‌، سستي و تنبلي پيشه كنند‌. به اين جهت شايسته است كه د‌اعيه‌هاي د‌يگري را به كار برند‌.»

9ـ پرهيز از  تبعیض: يكي از عواملي كه موجب د‌لسرد‌ي و بي‌علاقگي د‌ر امر تحصيل مي‌شود‌، تبعيضي است كه معلم نسبت به شاگرد‌ان مختلف روا مي‌د‌ارد‌. وقتي شاگرد‌ان ببينند‌ كه معلم با آنان رفتاري يكسان ند‌ارد‌ و بعضي را بر بعضي د‌يگر ترجيح مي‌د‌هد‌، نسبت به او سوءظن پيد‌ا مي‌كنند‌ و د‌ر نتيجه به د‌رس او نيز بي‌علاقه مي‌شوند‌.

معلم ورزيد‌ه و كارد‌ان هرگز اين احساس را د‌ر شاگرد‌ان خود‌ به وجود‌ نمي‌آورد‌ كه او فرزند‌ان طبقه‌هاي اجتماعي بالا را برتر و از فرزند‌ان طبقه‌هاي پايين مي‌د‌اند‌، بلكه مي‌كوشد‌ نشان د‌هد‌ كه د‌ر كلاس براي او فرزند‌ان سرمايه‌د‌اران، د‌ولتمرد‌ان و كارگران يكسانند‌. فقط كساني د‌ر نزد‌ او گرامي‌ترند‌ كه وظيفه‌شناس‌تر و مسئول‌ترند‌ و د‌ر نتيجه از امتياز و احترام بيشتري برخورد‌ار مي‌شوند‌.

10ـ ايجاد‌ نگراني: تشويق يا نگراني نيز د‌ر موارد‌ي فرد‌ را واد‌ار به كار و فعاليت مي‌كند‌. اگر شاگرد‌ از نمرة بد‌ يا مرد‌ود‌ شد‌ن د‌ر امتحان پاياني بيمي به خود‌ راه ند‌هد‌، به د‌رس خواند‌ن و ياد‌گيري نمي‌پرد‌ازد‌، اما نگراني بيش از حد‌ هم موجب اختلال د‌ر تمركز اند‌يشه و حواس مي‌شود‌ و شاگرد‌ را از پيشرفت‌هاي تحصيلي باز مي‌د‌ارد‌ و د‌ر نتيجه او را از د‌رس و مد‌رسه بيزار مي‌كند‌. بنابراين، نگراني و د‌لواپسي اگر بد‌ان حد‌ و ميزاني برسد‌ كه شاگرد‌ را به كار و كوشش واد‌ار مي‌كند‌، انگيزه‌اي ارزند‌ه و سود‌مند‌ است، اما اگر سبب اضطراب خاطر و اختلال فكر شود‌، معلم بايد‌ د‌ر تسكين آن بكوشد‌ و به راه‌هاي مختلف شاگرد‌ان را از نگراني امتحان و نمره بيرون آورد‌.

11ـ تغيير به عنوان پيشرفت: اگر شاگرد‌ اعتقاد‌ پيد‌ا كند‌ كه تغيير و تحول نشانه پيشرفت و تكامل است، آن وقت مي‌كوشد‌ كه خود‌ را از حالت ايستايي و توقف د‌ر جهالت و ناد‌اني خارج سازد‌ و با آموختن مطالب و راه و روش هاي جد‌يد‌ خود‌ را با د‌گرگوني‌هاي محيط سازگار كند‌. اگر نتوان چنين فكري را د‌ر ذهن شاگرد‌ به وجود‌ آورد‌، نمي‌توان از او انتظار د‌اشت كه براي تغيير و ياد‌گيري و بهبود‌ وضع خود‌ كوشش پي‌گيري به كار برد‌، اما گاهي مي‌توان با توسل به آيه‌ها و حد‌يث‌هاي د‌يني و اشاره به خواست و اراد‌ه خد‌اوند‌ به تحقق چنين هد‌في د‌ست يافت.

12ـ ارتباط د‌رس با زند‌گي: معلم د‌ر همان جلسه نخست بايد‌ به بيان اهميت و اعتبار د‌رس خود‌ بپرد‌ازد‌ و فرا گرفتن د‌رس و حل مسائل زند‌گي را به هم ارتباط د‌هد‌. براي مثال، د‌رس حساب و رياضي را، نه تنها يك د‌انش مهم به شمار آورد‌، بلكه د‌انستن آنها را، هم د‌ر مسائل روزانه زند‌گي و هم د‌ر محاسبه‌هاي علمي و ياري به پيشرفت د‌ر علوم د‌يگر، ياد‌آور شود‌.

منبع:بانک جامع مقالات فارسی


برچسب‌ها: ایجاد انگیزه در دانش آموزان
[ سه شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 3:13 ] [ حسن حکاک ]

هدف های کلی درس ماشینها علوم پنجم


1-به مطالعه درباره ی اهرم ها وبعضی از ماشین های ساده علاقه مند شود.

2-  درباره اهمیت نیرو در به وجود آمدن حرکت گفت وگو کند.

3- آسان تر شدن کار با استفاده از میله وتکیه گاه راتجربه کند.

4-  با انجام دادن آزمایش پی ببرد که مقدار نیروی لازم برای بالا بردن یک جسم توسط میله و تکیه گاه به فاصله ی آن تا تکیه گاه وفاصله جسم تا تکیه گاه بستگی دارد.

5-  برای حل مسئله مربوط به اهرم ، راه حل منطقی ارائه دهد.

6-  با انجام دادن آزمایش واندازه گیری ، به چگونگی به تعادل رساندن یک اهرم پی ببرد.

7-  با واژه اهرم آشنا شود.

8-  داز طریق مشاهده با قسمت های مختلف یک اهرم ساده آشنا شود.

9-  درباره ی انواع اهرم ها اطلاعات جمع آوری کند.

10-  تأثیر استفاده از سطح شیب دار را در بالا بردن اجسام سنگین حدس بزند.

11- آسان تر شدن کار به وسیله ی سطح شیب دار رامشاهده کند.

12-  با انجام آزمایش ، به اثر میزان شیب یک سطح در مقدار نیروی لازم برای بالا بردن جسم به وسیله سطح شیب دار پی ببرد.

13- درباره کاربردهای سطح شیب دار ، اطلاعات جمع آوری کند.

14- درباره ی ماشین وانواع آن ، اطلاعات جمع آوری کند.

15-  پی ببرد که ماشین ها برای انجام دادن کار به منبع نیرو احتیاج دارند.

16- از طریق گفت وگو به جمع آوری اطلاعات درباره ی موارد استفاده ی انرژی الکتریکی بپردازد.

17-  با موتور الکتریکی وکار آن آشنا شود.


برچسب‌ها: هدف های کلی درس ماشینها علوم پنجم
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:6 ] [ حسن حکاک ]

هنگام مانور زلزله چه کنیم


1.     خونسردي خود را حفظ کنيد.

2.  اگر در طبقه همکف و به در خروجي نزديک مي باشيد، سريع به فضاي باز رفته و در آنجا پناه بگيريد.

3. از پنجره ها و درهاي شيشه اي فاصله بگيريد.

4. از تير برق و سيم هاي آن دوري کنيد.

5.  در کوچه، خيابان و حياط مدرسه از ساختمانهاي بلند دور شويد.

6. از آسانسور استفاده نکنيد.

7.  براي برداشتن اشياء مهم و گران قيمت تقلا نکنيد.

8. از کنار وسايلي که امکان سقوط يا پرتاب دارند(تابلوها، گلدانها، و...) دور شويد.

9.  اگر در داخل کلاس درس هستيد، در زير ميز پناه گيري کنيد و با دست پايه هاي ميز را محکم بگيريد. هنگام وقوع زلزله درصورت حرکت ميز با آن حرکت کنيد.

10. چهارچوب در، مکان مناسبي براي پناه گيري است. به اين طريق که پاهاي خود را باز کرده، به پايه چهارچوب در محکم فشار دهيد و با يک دست چهارچوب در و با دست ديگر در را نگه داريد تا بسته نشود و به شما آسيب نرساند(در چهارچوب درهايي که در بالاي آنها شيشه وجود دارد هرگز پناه گيري نکنيد).

11.   در کلاس درس، گوشه ديوارهاي داخلي جاي امني براي پناه گيري است، به اين صورت که به گوشه کلاس تکيه داده و با دستها ديوارهاي دو طرفتان را محکم بگيريد و يا با يک دست از سرتان محافظت کنيد.

12.  اگر در راهرو هستيد، به کنار ديوارهاي داخلي برويد. کنار ديوار نشسته، يک زانو را به زمين بزنيد سر را به طرف پايين خم نموده و با کف دستها، کيف يا کتاب از سر و گردن خود محافظت کنيد.

13.  به طرف درهاي خروجي هجوم نبريد.

14.  از پله ها بالا و پايين نرويد. اگر هنگام وقوع زلزله در پلکان بوديد همانجا بنشينيد و با يک دست نرده ها را محکم بگيريد و با دست ديگر يا با کيف و کتاب از سر و گردن خود محافظت کنيد.

15. اگر در کتابخانه هستيد از قفسه هاي کتاب دور شويد و در جاي مناسبي پناه گيري کنيد.

16.  چنانچه در آزمايشگاه هستيد از مواد و مايعات قابل احتراق و سمي و قفسه هاي نگهداري آنها فاصله بگيريد.

17.   اگر در حياط مدرسه هستيد از تيرک هاي زمين بازي، سبد بسکتبال، ديوارها و ساختمان ها فاصله بگيريد و در وسط حياط مدرسه يک زانوي خود را به روي زمين قرار داده سر و گردن را به پايين خم کرده، با دست از آنها محافظت کنيد.

18.  پس از اتمام زنگ ايمني در برابر زلزله مرحله خروج را اجرا کنيد. در اين مرحله با خونسردي و بدون هجوم به حياط مدرسه برويد و در وسط حياط به دور از ديوارها و ساختمانها بايستيد.

19. پس از انجام مراحل پناه گيري و خروج در حياط مدرسه براي شنيدن پيام هايي که از راديو پخش مي شود، تجمع نماييد


برچسب‌ها: هنگام مانور زلزله چه کنیم
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:4 ] [ حسن حکاک ]
نکته های دستوری (درباره ی قید)

کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل : زمان ، مکان ، حالت و چگونگی  مقید سازد و از ارکان اصلی جمله باشد ، مانند : هوشنگ پیوسته کار می کند ، هرگز بیکار نمی نشیند ، هر پرسش را عاقلانه جواب می دهد .   کلمات پیوسته ، هرگز و عاقلانه از قیود هستند .

ممکن ایت یک جمله دارای چند قسم از قیود باشد :  بهرام ، امروز اینجا خوب کار کرد .
" امروز " قید زمان و " اینجا " قید مکان و " خوب " قید  حالت است

ممکن است قیدی  بر سر قید دیگر افزوده شود : محمد بسیار دیر به خانه بازگشت

قید بر دو قسمت است : مختص و مشترک
قید مختص آن است که تنها در حالت قید استعمال شود ، مانند : هرگز ، هنوز
قید مشترک آن است که در غیر حالات قید نیز استعمال شود ، مانند : خوب ، بد و امثال آن که گاهی صفت واقع شوند  و گاهی قید : علی خوب کار می کند . محمد شاگرد خوبی است .

پاره ای از قیود مشهور از این قرار است :

1- قیود زمان : پیوسته ، همیشه ، گاه ، گاهی ، ناگاه ، ناگهان ، همواره ، دیر ، زود ، بامداد ، دوش ، پار ، پیرار ، شب ، روز ، دَردَم
2- قیود مکان : بالا ، پایین ، فرود ، چپ ، راست ، پیش ، پس ، آنجا ، اینجا ، درون ، برون ، هرجا ، همه جا ، ایدر
3- قیود مقدار :  بیش ، کم ، بسیار ، اندک ، پاک ، سراسر ، یکسر ، بسی ، بسا ، چند ، چندان ،  فراوان
4- قیود تاکید و ایجاب : البته ، لابد، لاجرم، ناچار، بی گفتگو، بی گمان ، بدرستی ، راستی را ، بی چند و چون
5- قیود ترتیب : پیاپی ، دمادم ، نخست ، درآغاز ، درانجام ، دسته دسته ، یکان یکان ، پی ، آنگاه
6- قیود نفی :  نه ، هیچ ؛ هرگز ، به هیچ وجه ، به هیچ رو ، اصلا ، ابدا ، مطلقا
7- قیود وصف :  خندان ، شادان ، سواره ، پیاده ، لنگ لنگان ،  عاقلانه ، آشکار ، نهان ، مردوار ، بنده دار ، آسان ، دشوار ، سربسته ، نهفته
8- قیود شک و ظن : پنداری ، گویی ، گوییا ، مگر ، شاید
9- قیود استفهام : کدام ، چند ، چه سان ، مگر ، هیچ
10- قیود استثنا : جز ، جز که ، مگر ، الّا
11- قیود تمنّی : کاشکی ، کاش ، ای کاش ، بو که ، آیا بود
12- قیود تشبیه : مانا ، همانا ، چنین ، چنان


برچسب‌ها: نکته های دستوری, درباره ی قید
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:2 ] [ حسن حکاک ]

سوالات تستی تعلیمات اجتماعی پنجم

1- درجامعه اسلامی کدام رفتاربهترازانفاق است ؟

الف ) وقف      ب ) تعاون        ج)  ایثاروازخودگذشتگی          د )  امربه معروف ونهی ازمنکر

2- مفهوم فرمایش پیامبر«جامعه مانندکشتی ومردم مانند کشتی نشینان هستند » کدام یک ازمواردزیراست ؟

الف ) مسلمانان کارهای خودراازطریق شوراانجام می دهند

ب ) همگی به ریسمان الهی چنگ زنیدوازتفرقه بپرهیزید.

ج ) سفارش کردن دیگران به کارنیک وبازداشتن آن هاازکاربد

د) بایکدیگردرکارهای نیک همکاری کنید .

3- دولت ازچه کسانی تشکیل شده است ؟

الف ) رئیس جمهور- وزیران     ب ) شورای نگهبان – نمایندگان مجلس   

ج ) نمایندگان مجلس – رئیس جمهور   د ) رهبر – رئیس جمهور

4- نیروهای مردمی که درجنگ شرکت داشتندچه نام داشتند ؟

الف ) بسیج ب) سپاه ج ) ارتش د ) نیروی انتظامی

5 – بیت زیربه کدام مفهوم اشاره دارد ؟

« که مردارچه برساحل است ای رفیق    نیاسایدودوستانش غریق »

الف ) وحدت   ب) شورا   ج )  ایثار   د) تعاون

6- کدام ازپایه های استواری وموفقیت آینده انقلاب اسلامی می باشد ؟

الف ) رعایت قوانین    ب ) شرکت درانتخابات     ج ) یکپارچگی مردم    د ) بهبودزندگی مردم

7- مردم ایران آزادی می خواستند تا ......

الف ) دست دشمنان راازکشورکوتاه کنند  ب ) بتواننددستورات دین اسلام رادرکشوراجراکنند

ج ) سرنوشت کشورخودراتعیین کنند .      د ) بتوانندبرای اداره کشورخودتصمیم بگیرند

8- براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام مرجع بردرست اجراکردن قوانین نظارت دارد؟

الف ) قوه مقننه     ب ) قوه مجریه      ج )قوه قضائیه     د )مقام رهبری

9- سرپرستی ازیتیمان وخانواده های بی سرپرست ازنشانه های چیست ؟

الف ) وحدت      ب ) انفاق    ج ) وقف      د) ایثار

10- هرجامعه برای رسیدن به هدف های خودبه چه چیزی نیازدارد ؟

الف ) برنامه ونقشه معین    ب ) امکانات اقتصادی    ج ) افرادتحصیل کرده     د ) صرفه جویی درمصرف

11 – کدام یک ازموارد زیربین مسلمانان جهان مشترک است ؟

الف ) زبان      ب )  خط     ج ) قبله      د )  تقویم

12 – کدام یک ازمواردزیرازنشانه های جامعه اسلامی نمی باشد؟

الف ) اسراف   ب ) تعاون    ج ) ایثار   د ) شورا

13- مفهوم آیه ی « همگی به دین که ریسمان محکم الهی است چنگ زنیدوازتفرقه بپرهیزید» کدام است ؟

الف ) اعتقادبه دین اسلام    ب ) احترم به آسایش دیگران درجامعه

ج ) اعتقادبه خدای یگانه      د ) وحدت درجامعه  اسلامی

14- حفظ مرزهای کشورازتجاوزبیگانگان جزوکدام وظیفه ی حکومت است ؟

الف ) پاسداری ازدین اسلام     ب ) بهبودزندگی مردم

ج ) پاسداری ازاستقلال         د) اجرای قوانین اسلامی

15- اگرحکومت باهمکاری مردم صنعت وکشاورزی راگسترش دهد به کدام وظیفه خودعمل کرده است ؟

الف ) پاسداری ازاسلام                                   ب ) نگهبانی ازاستقلال  

  ج ) گسترش آموزش وپرورش                       د ) بهبودزندگی مردم

16وظیفه رئیس جمهورووزیران اوچیست ؟

الف ) اجرای قوانین درکشور         ب ) تصویب قوانین   

  ج ) رفع اختلافات مردم             د ) نظارت براجرای درست قوانین

17- رعایت کدام اصل مانع ازتسلط دشمنان اسلام می شود ؟

الف ) قانون     ب ) نظم      ج ) اتحاد      د ) برابری

18- مردم ایران هرسال 12فروردین راگرامی می دارند زیراسالگرد ..... است .

الف ) ورودامام خمینی به ایران      ب ) پیروزی نهضت اسلامی

ج ) برقراری جمهوری اسلامی       د ) تشکیل بسیج

19- انفاق نشانه چیست ؟

الف ) مسئولیت فرددربرابرجامعه    ب ) مسئولیت جامعه دربرابرفرد

ج ) مسئولیت حکومت دربرابرفرد    د ) مسئولیت حکومت دربرابرجامعه

20- کدام یک فقط ازویژگی های حکومت اسلامی است ؟

الف ) اجرای قوانین اسلامی     ب ) انتقادآزادانه ازمسئولان    ج ) داشتن حق رای     د ) مشارکت مردمبرچسب‌ها: سوالات تستی تعلیمات اجتماعی پنجم
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:1 ] [ حسن حکاک ]

اشنایی با کشورهای همسایه ایران به صورت شعر

یکی از علائم مربیان بزرگ داشتن استعدادی است که براساس آن می توانند

دانش آموزان خود را به سرزمین هایی هدایت کنند که خود آن را ندیده اند

تامس گروم

 

 

ترکمنستان

کشور ترکمنستانم

همسایه ی ایرانم

در شمال شرقی ام

همراه یک دشتی ام

قره قوم نام اونه

که توش شن روونه

آب و هوایم گرمه

محصول مهمم پنبه

منبعم گاز و نفته

قالی هم صنعت دسته

مرکز من عشق آباد

که بسیار هست آباد

ترکمنی زبانمون

اسلام هست دینمون

یک چند تا رود دارم

می دونید چه نام دارم

تجن و اترک و مرغاب

که بسیار هستند پرآب

یک شهر معروف دارم

بسیار دوستش می دارم

شغل مردم من هست

تو این صحرای پر دشت

کشاورز و دامپرور

ماهیگیر توانگر

ارمنستان

منم منم ارمنستان

دارم یکمی داستان

در شمال ایرانم

هوای سردی دارم

مرکز من ایروان

یکم همنام با ایران

دامپروری شغلمون

سیب زمینی محصولمون

مغرب من ترکیه

میشه با من  همسایه

سیمان و برق صنعتند

بسیار هم نعمتند

زبانمون ارمنی

نداریم هیچ معدنی

 

جمهوری آذربایجان

روی نقشه نگاه کنید

بعدم مرا پیدا کنید

جمهوری آذربایجانم

شمال غربی ایرانم

آب و هوام نیمه خشکه

تقسیم شدم دو دسته

نخجوان بخش کوچکم

سمت شرق بخش بزرگم

مرکز من هست باکو

یک مقداری هم دارم کوه

یک معدنم که نفته

یک شهر معروفم گنجه

دو رود ارس و کورا

یک شهر به نام آستارا

مرز من و ایرانه

کالایی ارزان داره

اسلام دینمونه

آذری زبانمونه

انگور و غلات و توتون

می شوند محصولاتمون

نقشه مرا نگاه کنید

به سرزمین من سفر کنید

 

ترکیه

چهارمین کشور هستم

روشن و تیره هستم

یک چندتایی رود دارم

فرات و دجله دارم

یکی هم قزل ایرماق

از اون تشکیل میشه باغ

مرکز من آنکارا

مردمش هستند دارا

دور و برم هست دریا

مرمر و اژه و سیاه

دارای دو دریاچم

دوست دارید براتون بگم

یکی توز گل و یکی وان

میوه دارم فراوان

یک شهر دارم استانبول

که پر شده توش از گل

مردم من مسلمان

که هستند ترکی زبان

همکاری دارم با ایران

یک کشور با ایمان

 

عراق

من هم عراق هستم

مغرب ایران هستم

کشوری اسلامی هستم

سرزمینی سبز هستم

چهار شهر مذهبی

با زبان عربی

هستند نجف و کربلا

کاظمین و سامرا

مردمم شیعه و سنی

با رفتار حسینی

خرما محصول منه

بصره بندر منه

مرکز من بغداد

پر از درد و فریاده

یک کشور نفت خیزم

دارای کرکوک و اربیلم

چهار شهر دیگر هستند

دور و بر من هستند

کشور عربی هستند

دارای دینی هستند

اسلام دینشونه

عربی زبانشونه

عربستان ، اردن ، سوریه

اون یکی هم کویته

پاکستان

همسایه ی ایرانه

کنار دریای عمانه

داره اون یک رود سند

که میره اقیانوس هند

مرکزش اسلام آباد

با مردم خیلی شاد

داره یک چندتایی شهر

که یکیشون هست بندر

بندرش هست کراچی

با صنعت نساجی

راولپندی و لاهور داره

یکی هم پیشاور داره

محصول فراوان داره

فرآورده دام داره

زبانشون هست اردو

نداره اون زیاد کوه

ببین راهنمای او

مشرق ایران جای او

اسلام هست دین او

پاکستان هست نام او

 

افغانستان

آخرین کشور هستم

در شرق ایران هستم

مردمم هستند روستایی

ندارم هیچ دریایی

بیشتر جاهام کوه دارم

دامپرور دام دارم

با آب شدن برفها

سرازیر شدن از کوهها

تشکیل می شه چندتا رود

کاندوز و هیرمند و هریررود

مرکز من هست کابل

یک رودم به نام کابل

نخ و پارچه صنعتند

که آنها هم نعمتند

ریسندگی و بافندگی

با پشم و پنبه هست کافی

اسلام دینمونه

دری پشتو زبانمونه

 

نویسنده و شاعر : نرجس میرغضنفری

دبستان : محبوبه دیانی چهلخانه 


برچسب‌ها: اشنایی با کشورهای همسایه ایران به صورت شعر
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:58 ] [ حسن حکاک ]

واحدهای شمارش

باب واحد شمارش خانه و مغازه

بار واحد شمارش كالاي بسته بندي شده
برگ واحد شمارش كاغذ بدون جلد
بند واحد شمارش دسته‌ي كاغذ
تخته واحد شمارش قالي – پتو – فرش
واحد شمارش پارچه توپ
تير واحد شمارش فشنگ
ثوب واحد شمارش لباس دوخته
جام واحد شمارش شيشه و آينه
جفت واحد شمارش كفش جوراب ، دستكش
جلد واحد شمارش كتاب
جين واحد شمارش مداد قرقره ، دكمه و
حب واحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
حلقه واحد شمارش فيلم ، لاستيك ، چاه
دانه واحد شمارش مداد گردو و
دست واحد شمارش مبل ، ظروف
دستگاه واحد شمارش راديو ، تلويزيون ، دوربين
دسته واحد شمارش گل و گياه
دوجين واحد شمارش بسته هاي ۱۲ تايي
دهنه واحد شمارش مغازه
رأس واحد شمارش حيوانات اهلي
رشته واحد شمارش قنات ، گردن بند
سر واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
سكه واحد شمارش انواع پول فلزي
شعله واحد شمارش لامپ ، شمع
شيشه واحد شمارش ظروف مايعات
طاقه واحد شمارش پارچه
عراده واحد شمارش توپ ، تانك
فال واحد شمارش چند عدد گردو
فروند واحد شمارش وسيله‌ي نقليه‌ي هوايي ، دريائي
فقره واحد شمارش چك ، سفته ، اسناد
قبضه واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل


برچسب‌ها: واحدهای شمارش
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:56 ] [ حسن حکاک ]
حروف مقطعه قرانی

حروف مقطعه قرانی حروفی هستند که در ابتدای بعضی از سوره ها آمده و به صورت رمز می باشند. حروف مقطعه در 29 سوره از 114 سوره قرآن آمده است. کل کلمات یا حروف مقطعه، 14 کلمه (یا حرف مثل ن) می باشد. و در بعضی از سوره ها به صورت تکراری آورده شده است.

حروف مقطعه ابتدای هرسوره با تلفظ

1 الم (البقره) (آل عمران)، (العنکبوت)، (الروم)، (لقمان)، (السجده) الف، لام، میم

2 المص (الاعراف) الف، لام، میم، صاد

 3 الر (یونس)، (هود)، (یوسف)، (ابراهیم)، (الحجر) الف، لام، را

4 المر (الرعد) الف، لام، میم، را

 5 کهیعص (مریم) کاف، ها، یا، عَین، صاد

6 طه (طه) طا، ها

7 طسم (الشعراء)، (القصص) طا، سین، میم

8 طس (النمل) طا، سین

 9 یس (یس) یا، سین

 10 ص صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صاد

11 حم (غافر)، (فصّلت)، (الزخرف)، (الدخان)، (الجاثیه)، (الاحقاف) حا، میم

12 حم عسق (الشوری) حا، میم، عَین، سین، قاف

 13 ق (ق) قاف

14 ن (القلم) نون

اگر کل حروف مقطعه را کنار هم گذاشته و حرف های تکراری را حذف کنیم 14 حرف باقی می ماند: ا ح ر س ص ط ع ق ک ل م ن ه ی

و از ترکیب این 14 حرف جمله ی صِراطُ عَلَیٍّ حَقٌ، نُمْسِکُهُ (راه علی علیه‌السلام حق است و مابه دامن او چنگ می زنیم) بدست می آید. تلفظ حروف هنگام قرائت این حروف یک حرفی نوشته می شوند ولی هنگام تلفظ و خواندن 2 یا 3 حرفی خوانده می شوند. حروفی که اسامی شان به همزه ختم می شود مانند راء، هنگام تلاوت در قرآن بدون همزه تلفظ می شوند، لذا اسامی حروف مقطعه 2 یا 3 حرفی اداء می شود: • دو حرفی: حا، را، طا، ها، یا. • سه حرفی: الف، سین، صاد، عَین، قاف، کاف، لام، میم، نون.

• لازم به تذکر است که تمام قواعد تجویدی حروف اعم از ادغام، اظهار، اخفاء و احکام مد هنگام تلاوت این حروف رعایت می شود. به علت سکون لازم مظهر تمام حروف مقطعه ی 3 حرفی به اندازه شش الف کشیده می شوند


برچسب‌ها: حروف مقطعه قرانی
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:54 ] [ حسن حکاک ]

سی سوال تستی هدیه های پنجم

- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                              چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه     فلق       انبیاء      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن        مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم    کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم      زمزمه باخدای مهربان     بازگشت برادران     صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم     قرآن رابفهمیم      درعمل به قرآن کوشا باشیم     همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )          امام حسن ( ع )      امام حسین ( ع )        امام علی ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما         پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )        امام نقی ( ع )        امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی       امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری          پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )       امام حسن ( ع )      امام هادی ( ع )    امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی       تنبیه او        زدن حرف زشت به او        زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟     ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

                                                                 ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین          وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                   یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر           تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار       مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران   مریم      بقره    علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )      امام حسن عسکری ( ع )          امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )        امام دهم ( ع )       امام یازدهم ( ع )       امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات    آل عمران     انعام        مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز         سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن     سفارش به خودداری ازدروغگویی

  


برچسب‌ها: سی سوال تستی هدیه های پنجم
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:53 ] [ حسن حکاک ]

ترینهای جغرافیایی

- پهناورترین کشور جهان: روسیه

- کوچک ترین کشورمستقل: واتیکان

- کم ارتفاع ترین کشور: مالدیو

- بلندترین کشور: لسوتو

- پرجمعیت ترین کشور جهان: جمهوری خلق چین

- کم جمعیت ترین کشورجهان: واتیکان

- بزرگ ترین اقیانوس جهان :اقیانوس آرام

- بزرگ ترین دریا در جهان:دریای چین جنوبی

- بزرگ ترین خلیج جهان: خلیج مکزیک

 - بزرگ ترین قاره جهان: قاره آسیا

- بزرگ ترین شبه جزیره جهان: شبه جزیره عربستان

- بزرگ ترین جزیره جهان: گرینلند

- بلندترین قله جهان: قله اورست

- بزرگ ترین رشته کوه جهان: هیمالایا

- بزرگ ترین فلات جهان:فلات تبت

- بزرگ ترین دریاچه جهان: دریاچه خزر

- عمیق ترین دریاچه جهان: دریاچه بایکال

- بزرگ ترین صحرای جهان: صحرای شمال افریقا

- بلندترین آبشار جهان: آنجل

- پهن ترین آبشار جهان: کهونه در لائوس

- دراز ترین رودخانه جهان: رود نیل


برچسب‌ها: ترینهای جغرافیایی
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:52 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات تستی بخوانیم پنجم

1- درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهادکدام است ؟

اطلاعات زیادی              لغت نامه ها          به ما می دهند       اطلاعات زیادی به ما می دهند

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود                                                      عباس مدرسه رفت       

مریم به مدرسه می رود                                            جوادوزهره به مدرسه خواهند رفت

3- درجمله زیرچندکلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که ازخطربترسد ولی دست وپای خود راگم نکند وبا کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند »                یک کلمه       دوکلمه        سه کلمه          چهارکلمه

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده     پاینده      شوینده     تابنده

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند     خواهم رفت      گفته ام        می روم

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک      بیمار    معالجه          کرد

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی     دریای خزر       خانه ی  ساحلی            آینه ی روزگار

8-  دردستورزبا فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه        مفعول       قید       موصوف

9- اسم یاضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن کامل کند چه می نامند؟

صفت        موصوف         مضاف         مضاف الیه

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

نهاد             قید         مفعول          گزاره

11- درجای خالی ضمیرمناسب کدام است ؟   مادیروز.......رادیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما         او       آن ها        تو

12- درجمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهادچندکلمه است ؟

یک کلمه      دوکلمه       سه کلمه       چهارکلمه

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد       دوم شخص مفرد     سوم شخص جمع      دوم شخص جمع

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظردستوری چیست ؟      نبرددلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت           نهاد         قید     مضاف الیه

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه       دچار       سنگ      ناگه

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان   قلب سرشار       مدادبزرگ     نگاه خسته

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع        اول شخص مفرد        دوم شخص جمع         سوم شخص مفرد

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند     چرخید       گردید     نشست

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ        غزل های او       مرزهای ایران       شاعربلند آوازه

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است       اودیروزبه گردش رفت

اوبه گردش می رفت        اوبه گردش خواهد رفت


برچسب‌ها: نمونه سوالات تستی بخوانیم پنجم
[ یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 22:49 ] [ حسن حکاک ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ساحل دلت را بخدا بسپار،
خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد
و در انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب که او همیشه بیدار است.

حسن حكاك آموزگاردبستان شهيد فهميده سبزوار
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
عکس (2)
طنز (1)
92 (1)
غلط (1)
1392 (1)
1 (1)
امکانات وب