آموزش ابتدایی پایه و پنجم و ششم حسن حکاک
آموزش دروس ابتدایی - مقاله آموزشی - آزمون های انلاین کلاس پنجم - مجموعه سوالات - اخبار -سرگرمي  
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه

تبديل تاريخ ميلادي، هجري و شمسي به يكديگر

                                                                                                              لطفاكليك كنيد


برچسب‌ها: تبديل تاريخ ميلادي, هجري و شمسي ب
[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 15:47 ] [ حسن حکاک ]

تمرين بخوانيم و بنويسيمبراي ديدن صفحه بعد روي ادامه مطلب كليك كنيد


برچسب‌ها: تمرين بخوانيم و بنويسيم
ادامه مطلب
[ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 ] [ 7:25 ] [ حسن حکاک ]

سوال رياضي پنجم تا اول درصد

دانلود كنيد


برچسب‌ها: سوال رياضي پنجم تا اول درصد
[ شنبه نهم دی 1391 ] [ 15:25 ] [ حسن حکاک ]


                                                           

مساحت یک دایره از فرمول زیر محاسبه می شود.

img/daneshnameh_up/9/9c/pirsquaredtit2.jpg
img/daneshnameh_up/d/de/pirsquaredtit.jpg


اما این فرمول از کجا آمده؟ بگذارید پیدا کنیم.
کاری که می خواهیم انجام دهیم شکستن دایره به قسمتهای مساوی و بازآرائی آن به شکل مستطیل می باشد که مساحت آن را می دانیم.

عرض × طول = مساحت


ممکن است شما باور نکنید که می شود قطعات یک دایره را به مستطیل تبدیل کرد.
خوب، فقط نگاه کنید ... آسان است.
با دایره ای که می خواهیم بشکنیم شروع می کنیم.

img/daneshnameh_up/7/74/intropic1.jpg


حالا دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

img/daneshnameh_up/2/2e/intropic2.jpg img/daneshnameh_up/2/2e/intropic2.jpg img/daneshnameh_up/2/2e/intropic2.jpg img/daneshnameh_up/2/2e/intropic2.jpgحالا آنها را طوری کنار هم می گذاریم تا یک مستطیل ایجاد شود.

img/daneshnameh_up/6/65/circlequarters.jpg


دقیقاً یک مستطیل نیست، هست؟
اما کار ما هنوز تمام نشده، بگذارید دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم.

img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg
img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg img/daneshnameh_up/3/33/intropic3.jpg


آنها را به شکل مستطیل مرتب می کنیم.

img/daneshnameh_up/c/cd/circleeighths.jpg


مطمئناً شروع کرده که شبیه یک مستطیل بشود، اما هنوز تا آنجا فاصله داریم.
قدم بعدی این است که به عقب برگردیم و دایره را به شانزده قسمت مساوی تقسیم کنیم.
قطعات اینجا هستند.

img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg
img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg
img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg
img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg img/daneshnameh_up/0/0f/intropic4.jpg


این دفعه وقتی آنها را کنار هم قرار می دهیم. خیلی بیشتر مثل مستطیل به نظر می رسند، ببینید.

img/daneshnameh_up/c/c5/circlesixteenths.jpg


هدف ایجاد شکلی است که تا حد ممکن به مستطیل نزدیک باشد.
تا بتوانیم مساحت آن را با استفاده از فرمول مستطیل محاسبه کنیم.
عرض × طول = مساحت
اما این شکل اضلاع صاف ندارد، بنابراین فرمول حیلی دقیق نمی باشد.
بگذارید یک قدم جلوتر برویم و دایره راه به گروهی خرده های کوچک تقسیم کنیم. وقتی تمام قطعات را کنار هم قرار می دهیم، شکل مانند زیر به نظر می رسد.

img/daneshnameh_up/2/22/almostrectangle.jpg


این خیلی شبیه یک مستطیل کامل است. اما می توانید ببینید که بالا و پائین هنوز کاملاً صاف نیستند. آنها کمی دست انداز دارند.
می توانید تصور کنید که اگر باز هم به کارمان ادامه بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به شکستن دایره به قطعات کوچکتر و کوچکتر ادامه دهیم؟
دست آخر، دست اندازها آنقدر کوچک می شوند که نمی توانیم آنها را ببینیم، و بالا و پائین شکل کاملاً مستقیم به نظر خواهند رسید. این چیزی است که خواهیم دید.

img/daneshnameh_up/e/ee/perfectrectangle.jpg


یک مستطیل کامل. حالا تمام کاری که باید انجام دهیم پیدا کردن مساحت مستطیل با استفاده از فرمول عرض × طول = مساحت می باشد.

img/daneshnameh_up/e/e0/rectangleformula.jpg


سوال بعدی این است که، طول و عرض مستطیلی که از قطعات دایره ایجاد شده چه اندازه ای دارند؟
اجازه بدهید به عقب برگردیم، تا شما قطعات دایره را واضحتر ببینید.

img/daneshnameh_up/c/c5/circlesixteenths.jpg


طول بیرونی دایره اصلی، مسافت پیرامون دایره، یا محیط دایره می باشد.

img/daneshnameh_up/f/fb/circumference.jpg


نصف این مسافت پیرامون، در بالای مستطیل و نصف دیگر آن در پایین قرار می گیرد.

img/daneshnameh_up/4/44/circlelabelled.jpg


به عبارت دیگر، تمام تکه های آبی و قرمز برابر محیط دایره می باشند.
کناره های مستطیل درست شعاع هر قطعه یا شعاع دایره می باشند.

حالا می توانیم مساحت شکل را با فرمول مستطیل محاسبه کنیم.

img/daneshnameh_up/1/10/finalline.jpg


... و در اینجا ما فرمول مساحت دایره ای را که با آن شروع کردیم، داریم.

الگوی پرورش کاوشگری

این الگو باعث آموزش علمی به سبک های مشخص و آموزش مفاهیم بنیادی در دانش آموزان می گردد . رسالت معلم در این الگو  پرورش کاوشگری ،ایجاد جوی توأم با همکاری و داشتن انعطاف است .این الگو منجر به دانش علمی ،تعهد به کاوشگری علمی ،ژرف اندیشی و روح مهارت همکاری در دانش آموزان می شود .

مراحل این الگو عبارتند از :

1-   فراهم آوردن زمینه جستجو برای دانش آموزان

2-   تعیین مسئله از سوی دانش آموزان

3-   مشخص کردن مسئله در هر جستجو توسط دانش آموزان

4-   دانش آموزان به حدس در خصوص راههای توضیح مشکل می پردازند

برای درک بهتر الگو به یک موقعیت واقعی تدریس از این الگو توجه فرمائید .

نام درس: ریاضی

موضوع درس :مساحت دایره ،کلاس پنجم ابتدائی،

هدف کلی :آشنا شدن دانش آموزان با چگونگی به دست آوردن مساحت دایره

هدف های(جزئی-رفتاری ):

انتظار می رود دانش آموزان پس از گذراندن این درس بتوانند :

1-   رابطه بین مساحت دایره و مستطیل را درک نمایند .

2-   رابطه بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع را بفهمند

3-   رابطه بین عرض مستطیل و شعاع دایره را تشخیص بدهند .

4-   رابطه بین طول مستطیل و محیط  دایره را بیان کنند و تشخیص دهند .

5-   چگونگی به دست آوردن مساحت دایره را عمل کنند و توضیح دهند

6-   قاعده به دست آوردن مساحت دایره را در تمرین ها به کار ببرند

7-   مسائل مربوط به رابطه بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع نظیرش را حل نمایند .

8-   مساحت شکل های هندسی ترکیبی را به دست آورند .

9-   مسئله های  مربوط به محیط و مساحت دایره را حل نمایند

10-   از روی اندازه های قاعده و ارتفاع متوازی الاضلاع مساحت دایره نظیر آن را به دست آورند .

11-   نسبت به چگونگی به دست آوردن  مساحت دایره علاقه مند شوند

وسایل آموزشی : دایره های رسم شده ،خط کش ،قیچی ،مستطیل ،متوازی الاضلاع،گچ سفید و رنگی ،کتاب ریاضی –تخته کلاس ،تجربیات دانش آموزان

ارزشیابی تشخیصی :

1-   مساحت مستطیلی را که طول آن 12 سانتی متر و عرض آن 10 سانتی متر می باشد را به دست آورید .

2-   محیط دایره ای که شعاع آن 5 سانتی متر می باشد چند سانتی متر مربع است

3-   شعاع دایره ای 7 سانتی متر است .محیط دایره را به دست آورید .

4-  مساحت مستطیلی 120 سانتی متر مربع است اگر طول این مستطیل 12 سانتیمتر باشد عرض این مستطیل چند سانتی متر است.

5-   مساحت متوازی الاضلاع که ارتفاع آن 5 و قاعده آن 8 سانتی متر می باشد چند سانتی متر مربع است؟

روش های تدریس :

کاوشگری علمی ،تلفیقی ،پرسش و پاسخ ،گفتاری از طریق روش مجسم ،نیمه مجسم و مجرد

آمادگی و ایجاد انگیزه :

در جلسه قبل از تدریس از کلیه دانش آموزان خواسته می شود که د ایره ای بر روی مقوا رسم کرده و همراه خود به کلاس بیاورند. قابل ذکر است که چون شاگردان گروه،گروه می باشند از هر گروه خواسته می شود که دایره ای را با اندازه ای که داده می شود رسم نمایند .مثلا گروه 1-2-3 دایره ای به شعاع 5 سانتیمتر و گروههای دیگر کلاس دایره ای به شعاع 8 سانتیمتر رسم نمایندو با همراه داشتن قیچی و خط کش در کلاس حضور داشته باشند .

بعد از دعای آغازین ،احوالپرسی و حضور و غیاب برای ایجاد انگیزه و جلب توجه شاگردان ،خواسته می شود که مساحت متوازی الاضلاع ،مستطیل که بر روی مقوا رسم شده است را به دست آورند و شاگردان در حین پاسخگویی توضیحات لازم را نیز           می دهند .بعد از کلیه شاگردان خواسته می شود محیط دایره هایی را که خود رسم کرده اند به دست آورده در ورقی که جلوی خود دارند ثبت نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد .

هدف زمینه سازی برای ایجاد یک ارتباط ذهنی بین مطالب فرا گرفته شده و مطالبی که آموزش داده خواهد شد و استفاده از یادگیری های قبلی شاگردان برای حل مسائل جدید.

ارائه  مطلب :

معلم :بچه های عزیز دایره های خود را بر روی میز قرار دهید .بعد از قرار دادن قطر دایره خود را رسم نمایید دانش آموزان قطر دایره را رسم می نمایند .دانش آموزان می گویند آیا برای دایره های خود می توانیم چند قطر رسم کنیم ؟در جواب معلم بله  می گوید.معلم:آیا می توانید برای دایره خود 12 قطر رسم کنید ؟ دانش آموزان با کمی فکر در جواب بله می گویند .معلم شاگردان را راهنمایی می نماید که با دقت و با فاصله های  منظم قطرهای دایره خود را رسم نمایند .گروههای 1و2و3 هر کدام (4 قطر )برای دایره خود رسم نمائید و گروههای دیگر کلاس 8 قطر با دقت رسم نمایید  .دانش آموزان قطرهای دایره خود را رسم نمودیم .معلم :بسیار خوب .دانش آموزان :گروههایی که چهار قطر رسم کرده بودند دایره ها باید هشت قسمت شوند ؟معلم :بله .

دانش آموزان : گروههایی که هشت  قطر رسم کرده بودند،دایره ما باید 16 قسمت شود؟معلم :بله .معلم :شاگردان راهنمایی می شوند که از روی قسمتهای ایجاد شده بر روی دایره (شعاع )با قیچی برش هایی ایجاد نمایند .دانش آموزان : گروههایی که چهار قطر رسم کرده بودند برش های ما  8 تکه می باشد معلم :بله .دانش آموزان : گروههایی که 8 قطر رسم کرده بودند برش های ما 16 تکه می باشد معلم :بله . شاگردان راهنمایی                 می شوندکه قسمتهای برش داده شده به چه طریقی در کنار هم گذاشته شود .

دانش آموزان :شکل ما شبیه به متوازی الاضلاع شده است . معلم :بله ،آفرین . دانش آموزان :شکل ما شبیه به مستطیل  شده است . معلم :بله ،آفرین . دانش آموزان :چطور دایره ما به این شکل درآمده ؟ چه اتفاقی افتاد ؟معلم :دقت کنید

 دانش آموزان :ما برای درست کردن مستطیل شعاع دایره خود را می بریدیم معلم :بله

دانش آموزان : در حقیقت شعاع دایره ما همان عرض مستطیل ما می باشد معلم :بله

دانش آموزان : ما هم برای متوازی الاضلاع شعاع دایره خود را برش دادیم: معلم :بله

دانش آموزان : پس ارتفاع متوازی الاضلاع همان  شعاع دایره می باشد : معلم :بله

دانش آموزان : پس طول مستطیل چه قسمتی از دایره است ؟معلم:دقت کنید

دانش آموزان : آیا دور تا دور دایره ما (محیط دایره)در طول مستطیل قرار دارد؟معلم:سوال خود را با دقت بیشتر مطرح نمایید. دانش آموزان :دور تا دور دایره ما در دو طول مستطیل قرار دارد ؟معلم:بله .دانش آموزان می توانیم بگوییم نصف محیط دایره در یک طول مستطیل جا دارد ؟ معلم:بله .دانش آموزان : پس برای مستطیل که می گوییم طول × عرض می توانیم جایگزینی در دایره برای آن قرار دهیم . معلم :بله . دانش آموزان:طول × عرض یعنی همان نصف محیط × شعاع

معلم :بسیار خوب (شاگردانی که متوازی الاضلاع رسم کرده اند به همین طریق به ارتفاع و قاعده در متوازی الاضلاع می رسند که برابر همان طول و عرض می باشد )معلم شاگردان را راهنمایی می کند به محیط دایره که از قبل فرا گرفته اند )

دانش آموزان :محیط دایره یعنی (قطر ×14/3)معلم :بله. دانش آموزان :آیا می توانیم به جای نصف محیط معادل آن را قرار دهیم ؟معلم:بله ،بسیار خوب. دانش آموزان نصف یعنی یک دوم . معلم :بله شاگردان :پس می توانیم به جای نصف محیط بگوییم                 14/3 ×قطر یک دوم . معلم:بله ،به جای یک دوم ،معادل آنرا قرار دهید . معلم: بسیار عالی دانش آموزان :چون عرض مستطیل نیز همان شعاع دایره بوده است .پس عرض ×طول یعنی همان 14/3 × شعاع ×شعاع . معلم :بله ،پس بچه های عزیز مساحت دایره شما از چه طریقی به دست می آمد؟دانش آموزان :مستطیل ،پس قاعده به دست آوردن مساحت دایره شعاع × شعاع ×14/3 .

ارزشیابی :

بچه ها ضمن خسته نباشی چند سوال برای تثبیت یادگیری شما تهیه کرده ام و از شما          می خواهم که جواب بدهید .

1-مساحت دایره ای که شعاع آن 10 سانتی متر باشد چند سانتی متر مربع است ؟

2- مساحت دایره ای به قطر 8 سانتی متر چند سانتی متر مربع می باشد ؟

3-اگر ارتفاع متوازی الاضلاع 9 سانتیمتر باشد ،مساحت دایره نظیر آن چند سانتی متر مربع است ؟

4-اگر عرض مستطیل 7 سانتیمتر باشد ،مساحت دایره نظیر آن چند سانتی متر مربع است ؟

ارائه تکلیف :

دانش آموزان عزیز علاوه بر تمرینات کتاب به سوالات تکثیر شده نیز پاسخ می دهند .

معلم به سلیقه خود و با توجه به کیفیت یادگیری دانش آموزان در درس مساحت دایره اقدام به نوشتن چند سوال و تمرین برای تکالیف خارج از کلاس می نمایند .

تقریب هندسی عدد پی

 

دایره ای به شعاع 1 واحد در نظر بگیرید . همان طور که در شکل زیر می بینیم مساحت چند ضلعی های منتظم محاط در این دایره با افزایش تعداد ضلع ها به سمت مساحت دایره که همانا عدد پی می باشد ، نزدیک و نزدیک تر می شوند .
 

 

              
                       

 منبع: سایت رشد


برچسب‌ها: مساحت دایره

برچسب‌ها: مساحت دایره
[ جمعه هشتم دی 1391 ] [ 16:38 ] [ حسن حکاک ]

نمونه تمرين بخوانيم بنويسم ويژه مدارس شاهد مربوط به درس 9

 دانلود نماييد


برچسب‌ها: تمرين بخوانيم بنويسم
[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 14:49 ] [ حسن حکاک ]
چند پاورپوئینت از دستور زبان فارسی

 
            
              
 

 
               


[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 7:44 ] [ حسن حکاک ]
آزمون مرحله ای علوم چهارم و پنجم 
پنجم
با تشكر از
http://anzali-pashayi5.blogfa.com/

برچسب‌ها: آزمون مرحله ای علوم چهارم و پنجم
[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ 12:31 ] [ حسن حکاک ]
آزمون علمي از دروس چهارم و پنجم  روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ 12:12 ] [ حسن حکاک ]
[ شنبه بیست و پنجم آذر 1391 ] [ 10:27 ] [ حسن حکاک ]

درس اول مربوط به حرف الف و اتصالات مربوط به الف می باشد .

توضیح اینکه حتما قبلا ازتمرين ، نکات قبلی که در سایت قرار دادم مطالعه شود .

با دقت به سرمشق نگاه کنید و با سرعت پائین به شیوه حرکت خودکار توجه شود .  از سرمشق پرینت گرفته و از روی نوشته هم تمرین کنید و روزی حداقل 1 ساعت تمرین کنید .( البته با فاصله ).

سوالی هم داشتید جوابگو خواهم بود .

درس دوم هم بزودی آماده خواهد شد .

درس دوم در ارامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش خط تحريري
ادامه مطلب
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 12:44 ] [ حسن حکاک ]

آزمون تشریحی درس علوم تجربی ششم دبستان(3درس اول)


دریافت فایل PDF


برچسب‌ها: آزمون تشریحی علوم تجربی ششم
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 11:58 ] [ حسن حکاک ]

آزمون مطالعات اجتماعی ششم دبستان از 6 درس اول


موضوعات مرتبط: آزمون ها، مطالعات اجتماعی ششم

برچسب‌ها: آزمون ها, مطالعات اجتماعی ششم
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 11:39 ] [ حسن حکاک ]
پاورپوئینت ایران و منابع انرژی( طلای سیاه )از درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی ششم ابتدایی


برچسب‌ها: پاورپوئینت ایران و منابع انرژی
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 11:33 ] [ حسن حکاک ]

براي دريافت مطالب درباره كلاس ششم ابتدايي روي كلاس ششم كليك نماييد

كلاس ششم

[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 11:26 ] [ حسن حکاک ]

آشنایی با شخصیت های ذکر شده در کتاب فارسی ششم ابتدایی


دریافت فایل


برچسب‌ها: آشنایی با شخصیت ها
[ پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 ] [ 11:19 ] [ حسن حکاک ]
نام تاریخ ایجاد کننده اندازه دانلود امتیاز دانلود
کتاب الکترونیکی فارسی بخوانیم پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:01 جواد فیض اله زاده 18.4 مگابايت 1441 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی فارسی بنویسیم پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:02 جواد فیض اله زاده 6.78 مگابايت 886 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی اجتماعی پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:04 جواد فیض اله زاده 13.28 مگابايت 1099 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:04 جواد فیض اله زاده 11.07 مگابايت 802 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی ویژه اقلیت های مذهبی 26 Aug : 19:05 جواد فیض اله زاده 8.88 مگابايت 325 امتیاز داده نشده
کتاب کار الکترونیکی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:06 جواد فیض اله زاده 6.41 مگابايت 631 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی علوم پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:07 جواد فیض اله زاده 8.81 مگابايت 1086 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی آموزش قرآن پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:07 جواد فیض اله زاده 16.72 مگابايت 959 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی ریاضی پنجم ابتدایی 26 Aug : 19:08 جواد فیض اله زاده 10.26 مگابايت 1293 امتیاز داده نشده
کتاب الکترونیکی هدیه های آسمانی اهل سنت پنجم ابتدایی 08 Sep : 12:47 جواد فیض اله زاده 6 مگابايت 317 امتیاز داده نشده
8839 بار دانلود از 10 فایل
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 16:7 ] [ حسن حکاک ]

دانلود سوالات

آزمون ادبیات فارسی ویژه دانش آموزان سرآمد پنجم ابتدایی نمونه سوالات فارسی ششم دبستان
آزمون ورودی ریاضی ششم ابتدایی دانلود نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی
نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی - مهرماه نمونه سوالات دروس اول و دوم درس علوم تجربی ششم دبستان
درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 1 درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 2
درس علوم ششم ابتدایی - میکروسکوپ درس علوم ششم ابتدایی - سفر
درس علوم ششم ابتدایی - سرگذشت دفتر من درس علوم ششم ابتدایی - خیلی بزرگ ، خیلی کوچک
فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 1 فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 2
نمونه تکلیف درس فارسی ششم ابتدایی راهنمای درس به درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی
نمونه سوال درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس اول نمونه سوال درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس دوم
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - جمع و تفریق نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - ضرب و تقسیم
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - نمایش اعشاری عددها نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری -جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای اعشاری
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - راهبرد الگویابی

فارسی ششم ابتدایی - درس هفت خوان رستم 

الگوی طرح درس فارسی - دوره های آموزش معلمان 

دانلود پاورپوینت های آموزشی پایه ششم جدید
آزمون ماهانه ریاضی ششم ابتدایی - مهرماه محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف
نمونه سوال درس کار و فناوری ششم -  سری اول نمونه سوال درس کار و فناوری ششم - سری دوم
نمونه سوال درس کار و فناوری ششم - سری سوم درس کار و فناوری ششم - دروس 1 تا 6
نمونه سوال درس هدیه های آسمانی 1-4 20 فایل آموزشی ریاضی ششم ابتدایی
طرح درس اجتماعی ششم ابتدایی آزمون ماهانه علوم تجربی ششم - مهر ماه
امتحان بنویسیم ششم - سه درس اول تکلیف درس ریاضی ششم 1
امتحان  درس ریاضی ششم 2 تکلیف درس ریاضی ششم 3
تکلیف درس ریاضی ششم 4 تکلیف درس ریاضی ششم 5
تکلیف درس ریاضی ششم 6 تکلیف درس ریاضی ششم 7
امتحان ریاضی ششم دبستان آزمون علوم تحربی پایه 6
آزمون درس علوم 3 فصل اول امتحان هدیه های آسمان خرداد ماه
آموزش قرآن پایه ششم  نمونه چک لیست بخش اول فناوری اطلاعات و ارتباطات پایه ششم ابتدایی
راهنمای تدریس کتاب های مقطع ابتدایی بودجه بندی کلیه ای دورس ششم ابتدایی
انشاء و نگارش فارسی ششم مطالعات اجتماعی ششم
کار و فناوری ششم ابتدایی علوم تجربی ششم ابتدایی
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 8:44 ] [ حسن حکاک ]
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 8:31 ] [ حسن حکاک ]

نرم افزار ریاضی ششم ابتدایی

(کسر متعارفی - عدد اعشاری - اندازه گیری سطح و حجم )

 
  
                
1                                                     2

موضوعات مرتبط: ریاضی ششم، نرم افزار

برچسب‌ها: نرم افزار ریاضی ششم ابتدایی
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ 8:24 ] [ حسن حکاک ]
مرکز دانلود سایت كتابهاي درسي ابتدايي در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه چهاردهم آذر 1391 ] [ 16:8 ] [ حسن حکاک ]
تصوير در عدسيها

همگرا


جسم در فاصله كانوني-------- -تصوير بزرگتر_ مستقيم_مجازي_ در فاصله كانوني
جسم در كانون عدسي-------- -تصوير در بينهايت

جسم در بين كانون و 2F-------- -تصوير بزرگتر_ وارونه_حقيقي_خارج از 2F
جسم در 2F-------- -تصوير هم اندازه_ وارونه_حقيقي_روي 2F
جسم در دورتر از 2F-------- -تصوير كوچكتر_ وارونه_حقيقي_بين F و 2F
جسم در بي نهايت ........... تصوير وارونه_ كوچكتر _حقيقي_ در كانون
واگرا


جسم در هر جايي كه قرار بگيرد تصوير ان در عدسي واگرا كوچكتر مستقيم مجازي و در فاصله كانوني تشكيل خواهد شد[ سه شنبه چهاردهم آذر 1391 ] [ 12:26 ] [ حسن حکاک ]
پيك آدينه  آبان ماه كلاس پنجم دبستان شاهد فهميده سبزوار فايل PDF

دانلود كنيد


برچسب‌ها: پيك آدينه آبان ماه كلاس پنجم
[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ 12:46 ] [ حسن حکاک ]
نكته ها دستوري فارسي پنجم فعل و مفعول

براي پرينت ابتدا در كامپيوترتان ذخيره كنيد بعد پرينت بگيريد. 

براي ديدن صفحه ي بعد روي ادامه مطلب كليك كنيد.      با تشكر حكاك
برچسب‌ها: فعل و مفعول
ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ 11:55 ] [ حسن حکاک ]

دانش آموزان عزيز براي پرينت اين سوالات ابتدا بايد روي سوال راست كليك كرده و سپس روي گزينه save image as كليك كرده ذخيره نماييد و بعد پرينت كنيد.     بقيه سوالات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم آذر 1391 ] [ 13:48 ] [ حسن حکاک ]

دانلود كنيد

دانلود نمونه سوال امتحان هديه و قرآن پنجم  دبستان شاهد شهيد فهميده


سوالات به صورت فايل وورد مي باشد و فونت آن هم b homa است

91/08/20


برچسب‌ها: امتحان هديه و قرآن پنجم
[ جمعه بیست و ششم آبان 1391 ] [ 14:9 ] [ حسن حکاک ]
:ترکیه         

 ترکیه در جنوب شرقی اروپا و شمال غربی آسیا واقع شده است.این کشور دارای دو همسایه اروپایی و شش همسایه آسیایی است و با جمهوری اسلامی ایران در حدود 454کیلومتر مرز مشترک دارد.پایتخت جمهوری ترکیه شهر آنکارا و از دیگر شهرهای مهم آن میتوان استانبول، ازمیر، آدانا، بورسا، ارضروم، آنتالیا، وان و آغری را نام برد . استانبول شهر مهم تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی ترکیه است که بخش مهم آن در قسمت اروپایی قرار گرفته و یکی از پر جاذبه ترین شهرهای توریستی ترکیه به شمار می آید .دین رسمی مردم کشور ترکیه اسلام و زبان رسمی آنان، ترکی است که تفاوت اندکی با زبان آذری دارد. شهرهای معروف ترکیه بلاخص استانبول دارای جاذبه های توریستی بوده و افراد بسیاری از نقاط مختلف جهان در فصول مختلف به این کشور مسافرت می کنند.لیره جدید ترکیه، واحد پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸.۸ درصد در سال است. برای رانندگی در ترکیه می باید، گواهینامه ملی این کشور یا یک گواهینامه بین المللی (IDP)و برای ورود به مبادی مرزی کشور ترکیه، ب

براي ديدن بقيه مطالب روي ادامه مطلب كليك كنيد


برچسب‌ها: كشورهاي همسايه ايران
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 ] [ 17:59 ] [ حسن حکاک ]

دانلود سوالات هوشمند  فارسي پنجم تا نيمه اول ابان

از اين جا دانلود كنيد


برچسب‌ها: دانلود سوالات هوشمند فارسي پنجم تا نيمه اول ابان
[ یکشنبه بیست و یکم آبان 1391 ] [ 15:46 ] [ حسن حکاک ]

اس ام اس تسلیت ماه محرم

 

 

اس ام اس ماه محرم

 

قيامت بي حسين غوغا ندارد"شفاعت بي حسين معنا ندارد"حسيني باش كه در محشر نگويند"چرا پرونده ات امضاء ندارد

 

اس ام اس ماه محرم

ادامه مطلب پايين را كليك كنيد


برچسب‌ها: روز مباهله
ادامه مطلب
[ شنبه بیستم آبان 1391 ] [ 13:46 ] [ حسن حکاک ]
[ چهارشنبه هفدهم آبان 1391 ] [ 7:29 ] [ حسن حکاک ]

دانلود جدول محاسبه محيط ومساحتهاي اشكال هندسي و حجمها به صورت رنگي و pdf  حتما دانلود كنيد

دانلود از اينجا


برچسب‌ها: محط و مساحت اشكال هندسي
[ شنبه سیزدهم آبان 1391 ] [ 16:14 ] [ حسن حکاک ]
آيا مي دانستيد كه به وسيله آب ، مي توان آتش روشن كرد؟

برچسب‌ها: آيا مي دانستيد
ادامه مطلب
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 16:43 ] [ حسن حکاک ]
 
۱ ـ کنجکاوی را دنبال کنید:

“من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم “

چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می‌کنید ؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می خورد .به همین دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت کرده ام . شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید ؟

پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.


۲ ـ پشتکار گرانبها است :

“من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی میگذارم”

تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند.مانند تمبر پستی باشید ؛ مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید .

با پشتکار می‌توانید به مقصد برسید.

  بقيه در ادامه


برچسب‌ها: ده درس از انیشتین
ادامه مطلب
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 16:41 ] [ حسن حکاک ]
30 سوال تستي درس ساختمان مواد كلاس پنجم

كه البته شما بايد براي دو سوال آن با سليقه خودتان شكل بكشيد

دانلود كنيد

[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 9:3 ] [ حسن حکاک ]
سوالات علوم بخش اهرم هابه صورت تستي
پايه پنجم ابتدايي

دانلود كنيد


برچسب‌ها: اهرم ها علوم پنجم
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 8:30 ] [ حسن حکاک ]

دانلود تمام دروس قران كلاس ششم به صورت صوتي


از اينجا دانلود كنيد  157mbبرچسب‌ها: دانلود تمام دروس قران صوتي
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 0:30 ] [ حسن حکاک ]

دانلود درس اول قران كلاس ششم به صورت صوتي

دانلود كنيد با حجم 3 مگابايت


برچسب‌ها: قران كلاس ششم به صورت صوتي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 9:55 ] [ حسن حکاک ]

دانلود محيط و مساحت هاي اشكال هندسي رنگي و به صورت pdf

از اين جا دانلود كنيد


برچسب‌ها: محيط و مساحتاشكال هندسي
[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 9:37 ] [ حسن حکاک ]
داستانهاي درس تفكر و پژوهش  كلاس ششم ابتدايي را از اين جا دانلود كنيد

دانلود كنيد


برچسب‌ها: تفكر و پژوهش, كلاس ششم
[ چهارشنبه دهم آبان 1391 ] [ 9:16 ] [ حسن حکاک ]

شگفتانه هایی در حساب

 

عدد 6174

 

 

 

عدد 6174 را در نظر بگیریذ و ارقام آن را چنان جابه جا کنید که بزرگترین عدد

 

ممکن از آنها ساخته شود، یعنی آنها را به ترتیب نزولی قرار دهید. همچنین ارقام این

 

عدد را طوری جابه جا کنید که کوچکترین عدد ممکن از آنها تشکیل شود و عدد اخیر

 

را از عدد اول کم کنید خواهیم داشت: 6174 = 1467 - 7641 که همان عدد اول

 

است.حال همین روش را برای عددی مثل 4959 اجرا می کنیم داریم :

 

5355 = 4599 - 9954

 

و همین طور برای 5355 داریم :

 

1998 = 3555 - 5553

 

و همین طور برای 1998 داریم :

 

8082 = 1899 - 9981

 

8532 = 0288 - 8820

 

6174 = 2358 - 8532

 

واقعیت این است که با هر عدد چهار رقمی این کار را شروع کنیم به شرط اینکه

 

ارقام همگی یکسان نباشند، این روش عدد 6174 را در حداکثر 7 مرحله بدست

 

خواهد داد

[ شنبه ششم آبان 1391 ] [ 17:43 ] [ حسن حکاک ]
[ شنبه ششم آبان 1391 ] [ 17:33 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستانبه نام خدا

نمونه سوالات کلاسی و امتحانی درس تاریخ پایه چهارم دبستان

?- مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساختن خانه ب) فراهم کردن غذا ج) بی سوادی

?-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

?-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ ب) آهن ج) چوب د)چرم

?-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

?-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

?-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

?-انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

?-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

?-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

??-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین پی ببریم؟

??-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

??-جملات صحیح و غلط را با علامت ?ص و غ) مشخص کنید.

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص غ

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود. ص غ

-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند. ص غ

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد. ص غ

??-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

??-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

??-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

??-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

??-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

??-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

??-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

??-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

??-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود. ص غ

-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند. ص غ

-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند. ص غ

-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند. ص غ

-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند. ص غ

-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص غ

??-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

??-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

??-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

??-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

??-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

??-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

??-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

??-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

??-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

??-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

??-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

??-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

??-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

??-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

الف-نیل ب-کارون ج-فرات د-دجله

??-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

الف-برای اداره بهتر شهرها ب-برای برقراری نظم ج-هر دو مورد

??-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

??-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

??-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

??-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

??-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

??-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ

-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد. ص غ

-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود. ص غ

-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند. ص غ

برچسب‌ها: تاریخ پایه چهارم دبستان
[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 12:45 ] [ حسن حکاک ]
دانلود نمونه سوال چهار جوابی (تستی )


از کتاب هدیه های آسمانی

پایه ی پنجم ابتدایی

نوع فایل : PDF

حجم فایل : 127 کیلوبایت

دانلود کنید
برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .

برچسب‌ها: دانلود نمونه سوال هدیه پنجم تستی
[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 12:42 ] [ حسن حکاک ]
دانلود تحقیق در مورد کانی ها


از فصل سنگ ها

علوم چهارم ابتدایی

تهیه کنندگان : فریبا اسلامی - مریم گردشاسان

موضوع : الگوی آموزش مریل ( فصل سنگ ها ، علوم چهارم )

نوع فرمت : POWERPOINT & PDF

حجم فایل : 3.963 MBبرای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .
دانلود pdf


دانلود پاور پویینت

برچسب‌ها: دانلود تحقیق در مورد کانی ها
[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 12:27 ] [ حسن حکاک ]
انواع خر!برچسب‌ها: نواع خر, طنز
[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 12:19 ] [ حسن حکاک ]
تولید عسل
[ چهارشنبه سوم آبان 1391 ] [ 12:3 ] [ حسن حکاک ]
اینجا ایران است : کارت شارژیو که مغازه دار4700میخره و ما 5200میخریم و 4900 شارژ میکنه بهش میگن 5000 تومنی!!!!

[ سه شنبه دوم آبان 1391 ] [ 15:24 ] [ حسن حکاک ]
خدا جونم. قربونت برم، چی میشه همینطوری که یه ماه از سال نمی‌ذاری کسی چیزی بخوره که فقیرا رو درک کنیم،

یه ماه هم همینجوری بهمون پول بدی صفا کنیم ببینم پولدارا چی می‌کشن...!!!!


[ سه شنبه دوم آبان 1391 ] [ 15:23 ] [ حسن حکاک ]

دست نوشته قاتل روح الله داداشی قبل ازمرگ

دست نوشته قاتل روح الله داداشی پیش از اجرای حکم او که در آن از کرده خود ابراز پشیمانی می کند...

ملت ایران:علیرضا ملا سلطانی قاتل روح الله داداشی پیش از مرگ برای خبرنگارانی که جهت مصاحبه با او به زندان رفته بودند ابراز ندامت کرد و با خط خود نوشت: «از همه مردم، ورزشکاران و دوستان مرحوم روح الله داداشی عذرخواهی می کنم.»


برچسب‌ها: دست نوشته, قاتل روح الله
[ دوشنبه یکم آبان 1391 ] [ 7:54 ] [ حسن حکاک ]

10 نکته تربیتی کودکان

1-بار اوردن مانع پروراندن است.

2-تغییر دادن بیرونی کودک مانع تغییریافتن درونی اوست.

3-تنها چیزی که کودک باید عادت کند این است که به چیزی عادت نکند.

4-شکوفا کردن غنچه از بیرون مانع شکفته شدن ان از درون میشود.

5-بسیار برخوردار بودن محروم بودن است.

6-تربیت نصیحت کردن نیست.

7-هنر معلم گرسنه کردن ذهن است نه سیر کردن ان.

8-انچه خود کشف میکنیم پایدارتر از ان چیزی است که از دیگران کسب میکنیم.

9-عالم از ما هست شد نی مااز او باده از ما مست شد نی ما از او(مولوی)

10-الگو دادن از بیرون مانع الگو یابی از درون میشود.

[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 14:54 ] [ حسن حکاک ]

به نظر شما مشاهیر جهان قبلا چه کاره بوده اند؟


آدلف هیتلر .............(دیکتاتور آلمان)................................. نقاش پوستر

آلبرت انیشتین ........(فیزیکدان) ....................................... منشی اداره ثبت

امیر کبیر ................(صدراعظم ناصرالدین شاه) .................. آشپز

جرالد فورد ..............(رئیس جمهور آمریکا) ......................... مانکن لباس مردانه

شون کانری ............(هنرپیشه سینما) ............................. بنا و راننده کامیون


برچسب‌ها: شغل مشاهير
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 14:44 ] [ حسن حکاک ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ساحل دلت را بخدا بسپار،
خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد
و در انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب که او همیشه بیدار است.

حسن حكاك آموزگاردبستان شهيد فهميده سبزوار
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
عکس (2)
طنز (1)
92 (1)
غلط (1)
1 (1)
امکانات وب
آب و هوا ابزار منو